Print

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΄΄ΣΦΡΑΓΙΔΑΚΙ΄΄

 

Τέλος στην ειδική εγγυητική σφραγίδα συμμετοχής φαρμάκων

ΤΕΑΠΑΣΑ

 

Μια από τις μεγαλύτερες και καινοτόμες ενέργειες της τελευταίας εικοσαετίας, θεωρείται από τους εμπλεκόμενους στο χώρο της ασφάλισης, η ενέργεια της τωρινής διοίκησης του ΤΕΑΠΑΣΑ να καταργήσει σταδιακά την «Ειδική Εγγυητική Σφραγίδα» (τριγωνικού  σχήματος) της συμμετοχής φαρμάκων του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Κ.Υ.Υ.Α.Π.) και να υιοθετήσει την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση.

 

Για όσους δε γνωρίζουν, ο προαναφερόμενος Κλάδος Υγείας συνεστήθη με τις διατάξεις του ν.δ. 4019/59 και εν συνεχεία, με βάση τον ιδρυτικό νόμο του ΤΕΑΠΑΣΑ, εντάχθηκε με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια στο Ταμείο του πρώην Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Σκοπός του εν λόγω Κλάδου είναι η χορήγηση συμπληρωματικών παροχών υγείας στις περιπτώσεις που προβλέπεται αυτό και στο ποσοστό συμμετοχής που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι του, αλλά και τα μέλη των οικογενειών τους, για την παρεχόμενη σε αυτούς από το Δημόσιο νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Επίσης, χορηγεί παροχές και για την ιατροφαρμακευτική, νοσοκομειακή και πρόσθετη περίθαλψη, την οποία δεν παρέχει το Δημόσιο στους ασφαλισμένους του, όπως εργαστηριακές εξετάσεις, επίδομα τοκετού κ.λπ.

Στο σημείο αυτό, προκειμένου να γίνει κατανοητή η παραπάνω αναφέρουσα καινοτομία,  αξίζει να σημειωθεί ότι, για να καταβάλει ο Κλάδος Υγείας το ποσοστό συμμετοχής του στην περίπτωση της φαρμακευτικής περίθαλψης των διαμενόντων σε περιοχές εκτός Αττικής, ο ασφαλισμένος αρχικώς πληρώνει το ποσοστό συμμετοχής (25% ή 10% επί της τιμής αναφοράς που αναγράφεται στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση) στο φαρμακείο και στη συνέχεια αποστέλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να εκκαθαριστεί η δαπάνη, να γίνει ενταλματοποίηση και τέλος να κατατεθεί  το εκκαθαρισθέν χρηματικό ποσό στο λογαριασμό του. Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλισμένος υφίσταται ταλαιπωρία και χρονική καθυστέρηση, αφού αναγκάζεται να προσέρχεται στην κεντρική Υπηρεσία του Κλάδου Υγείας για να υποβάλλει τα προς εκκαθάριση δικαιολογητικά ή να στέλνει αυτά από την επαρχία (ατομικά ή υπηρεσιακά), επωμιζόμενος ένα εύλογο χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να εισέλθει η αλληλογραφία στο Ταμείο, προκειμένου να του επιστραφούν τα χρήματά του.

Οφείλουμε εδώ, αφού ήδη θα έχει γεννηθεί στον αναγνώστη η απορία τι μέλλει γενέσθαι με τους διαμένοντες εντός Αττικής, να αναφέρουμε ότι ο Κ.Υ.Υ.Α.Π. είχε ήδη εστιάσει στο πρόβλημα πριν περίπου τριάντα έτη και σύναψε τις από 29/01/1993 και 03/06/1999 Συλλογικές Συμβάσεις Αορίστου Διαρκείας Προμήθειας Φαρμάκων με τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Αττικής και Πειραιά αντίστοιχα, προκειμένου οι προαναφερόμενοι ασφαλισμένοι, οι οποίοι φέρουν στη συνταγή τους την παραπάνω «Ειδική Εγγυητική Σφραγίδα», να απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής χρηματικού αντιτίμου στο Φαρμακείο που εκτελείτο η συνταγή. Ο Κλάδος Υγείας στη συνέχεια, καταβάλλει στα φαρμακεία τη συμμετοχή που προκύπτει για τους ασφαλισμένους του,  μέσω των ανωτέρω Φαρμακευτικών Συλλόγων.

Τον Φεβρουάριο του 2010, η ελληνική πολιτεία ενέταξε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση ως μέρος του γενικότερου σχεδίου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ενώ αυτή καθιερώθηκε αργότερα και ως υποχρέωση στην πρώτη δανειακή σύμβαση της Ελλάδας (Μνημόνιο Ι – Μάιος 2010). Μετά από πολλά προβλήματα, στο τέλος του 2011, υπεγράφη η σχετική ΚΥΑ και υιοθετήθηκε η χρήση της εφαρμογής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκου: www.e-syntagografisi.gr, στο πλαίσιο αναβάθμισης, τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους, όσο και των συνθηκών εργασίας των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παροχών υγείας.

Το ΤΕΑΠΑΣΑ, ως ένας βιώσιμος και εκσυγχρονισμένος ασφαλιστικός φορέας, δε θα μπορούσε να μη χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες που παρείχε το νέο πλαίσιο συνταγογράφησης φαρμάκων και από τα τέλη του 2016 ξεκίνησε όλες τις ενέργειες για την ένταξή του σε αυτό, ως συμπληρωματικός ανεξάρτητος φορέας παροχών υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η προαναφερθείσα ένταξη, κρίθηκε από την τρέχουσα διοίκηση του Ταμείου ιδιαίτερα επωφελής, αφού θα συνέβαλε στην ταχύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του, αλλά και στην αποτελεσματική λειτουργία του Κλάδου Υγείας του ΤΕΑΠΑΣΑ. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας θα είναι η αντικατάσταση της ειδικής εγγυητικής σφραγίδας συμμετοχής φαρμάκων επί των ηλεκτρονικά εκδιδόμενων συνταγών, με την ηλεκτρονικά εκδιδόμενη σήμανση επί της ηλεκτρονικής συνταγής για τους ασφαλισμένους του Κλάδου Υγείας.

Το Ταμείο, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του παραπάνω εγχειρήματος, έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις και επαφές με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, καθώς και τους τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους όλης της χώρας, προκειμένου να συμφωνηθεί ότι το ηλεκτρονικό «σφραγιδάκι» θα μπαίνει σε έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μέσω της ΗΔΙΚΑ, καθώς και να επιτευχθεί η άμεση διεκπεραίωση κάθε λεπτομέρειας ή και δυσχέρειας που τυχόν προκύψει. Στην παρούσα φάση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη όλες οι αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση του προαναφερόμενου σκοπού, ο οποίος θα ωφελήσει σημαντικά όλους τους ασφαλισμένους του Κλάδου Υγείας ανά την επικράτεια και έχουν λάβει υπογραφή οι σχετικές συμβάσεις με τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Αττικής, Πειραιά και Αχαΐας. Στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα έχει προγραμματισθεί να υπογραφεί και η σύμβαση με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Ηρακλείου, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλοι Σύλλογοι που θα συμφωνήσουν με τη διαδικασία.

Κλείνοντας, επισημαίνουμε ότι, το ηλεκτρονικό «σφραγιδάκι» θα εφαρμοστεί πιλοτικά από 15-01-2018 και ολοκληρωτικά από 01-02-2018, ενώ η ένδειξη πως ο ασφαλισμένος ανήκει στον Κ.Υ.Υ.Α.Π. για τη συμμετοχή του στη φαρμακευτική δαπάνη πέραν της συμμετοχής του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., θα εμφανίζεται, τόσο στην οθόνη του γιατρού, όσο και στην εκτυπωμένη συνταγή.

Άρθρο από την εφημερίδα της Ένωσης Αθηνών «Σύγχρονη Αστυνομία» μηνών Δεκεμβρίου 2017 – Ιανουαρίου 2018 που θα δημοσιευτεί τις προσεχείς ημέρες

Πανταζής Βασίλειος

Αντιπροέδρος Οικονομικών Π.Ο.ΑΣ.Υ.  

Μέλος Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Χρυσάφης Γρηγόριος           

Α’ Αντιπροέδρος Ε.ΑΣ.Υ.Αθηνών

ΠΗΓΗ;POLICENET 22-1-2018

 

 

Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αστυνομίας Πόλεων

Βερανζέρου 30, 4ος Όροφος
Αθήνα, 10432
ΑΤΤΙΚΗ
Τηλ. 210-5221346
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Φόρμα Επικοινωνίας