Print

EΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΕΑΑΑΠ

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή 12/3/2017 η ετήσια τακτική Γ.Σ. της Ενώσεώς μας στο Αμφιθέατρο της ΓΑΔΑ. Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, η προσέλευση των συναδέλφων ήταν αρκετά ικανοποιητική, ξεπερνώντας τις προσδοκίες μας. Βέβαια, θα πρέπει να τονίσουμε ότι την πλειοψηφία των συμμετεχόντων αποτελούσαν οι παλιότεροι συνάδελφοι, με προεξάρχοντες τους επίτιμους αρχηγούς μας Τζαβέλλα Βασίλειο και Λεμονή Κων/νο. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται, άλλωστε, σε όλες τις εκδηλώσεις μας, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει όλους μας..

Των εργασιών της Γ.Σ. προήδρευσε με επιτυχία, όπως πάντα, ο εκλεκτός συνάδελφος Καϊλας Λουκάς

. Σύμφωνα με την Η.Δ., εκτός από την ανακοίνωση των Εκθέσεων των Πεπραγμένων και του Οικονομικού Απολογισμού του Δ.Σ. για το 2016 και του Ελέγχου της Οικονομικής Διαχείρισης της Ε.Ε. για το ίδιο έτος, με βάση τις οποίες απηλλάγη το Δ.Σ. πάσης ευθύνης, έγινε ενημέρωση των συναδέλφων για τα συνταξιοδοτικά μας θέματα. Μεταξύ των θεμάτων που αναφέρθηκαν ήταν οι εκκρεμότητες που απομένουν σε σχέση με την εφαρμογή του νέου Ασφαλιστικού Νόμου, καθώς και η πρόσφατη Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.

Για τα θέματα αυτά ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ Παπαευθυμίου Ηλίας ανέφερε τα εξής:

«Υπάρχουν ακόμη δύο εκκρεμότητες, σχετικά με τις συντάξεις μας, που προβλέπονται στο νέο ασφαλιστικό νόμο 4387/2016, γνωστό και ως νόμο Κατρούγκαλου.

Η μία εκκρεμότητα αφορά στην εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 13 του νόμου αυτού, σύμφωνα με την οποία από 12-5-2016 έως 31-12-2018 αναστέλλεται η καταβολή του ποσού που υπερβαίνει τις 2000 € για την ατομική μηνιαία σύνταξη ή τις 3000 € για το άθροισμα των συντάξεων, περιλαμβανομένων και των επικουρικών. Στα ποσά αυτά δεν υπολογίζονται οι μειώσεις που επιβλήθηκαν στις συντάξεις μας με τους μνημονιακούς νόμους. Η σχετική εγκύκλιος του αρμόδιου Υπουργείου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας (www.peaaap.gr). Όσων οι συντάξεις εμπίπτουν στη διάταξη αυτή να περιμένουν μειώσεις στο προσεχές χρονικό διάστημα, στις οποίες θα περιλαμβάνονται και αναδρομικές κρατήσεις, δεδομένου ότι η σχετική διάταξη ισχύει από 12-5-2016.

Η άλλη εκκρεμότητα αφορά τον επανυπολογισμό των παλαιών συντάξεων, αυτών δηλ. που εκδόθηκαν πριν τις 12-5-2016, ημερομηνία ισχύος του νέου ασφαλιστικού νόμου. Σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου αυτού, οι παλαιές συντάξεις θα επανυπολογιστούν, προκειμένου να προσαρμοσθούν στο νέο σύστημα υπολογισμού των συντάξεων που εισάγει ο νόμος αυτός. Κατά το σύστημα αυτό, οισυντάξεις πλέον χωρίζονται σε δύο κομμάτια. Τοπρώτο κομμάτι αντιστοιχεί στην «ανταποδοτική σύνταξη»και το δεύτερο στην «εθνική σύνταξη». Το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των συντάξιμων αποδοχών σε όλο το συντάξιμο βίο, το χρόνο ασφάλισης και τα νέα χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης. Η εθνική σύνταξη, η οποία προστίθεται στη ανταποδοτική, έχει ορισθεί σήμερα στο ποσό των 384 €.

Επειδή με το νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων προκύπτουν σημαντικές μειώσεις στις συντάξεις και προκειμένου να μην υπάρξει αναστάτωση, ο νόμος προβλέπει ότι μέχρι την 31-12-2018 δεν θα υπάρξει μείωση στις παλαιές συντάξεις. Από 1-1-2019, εφόσον το ήδη καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον επανυπολογισμό τους που θα γίνει εν τω μεταξύ εντός του τ.ε., το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων. Αυτό, όμως, που είναι ανησυχητικό είναι η επίμονη απαίτηση της τρόϊκας ή των θεσμών, αν θέλετε, η προσωπική αυτή διαφορά να καταργηθεί. Αυτό αν συμβεί, οι συντάξεις μας θα υποστούν τεράστιες μειώσεις, που σύμφωνα με τους υπολογισμούς έγκυρων οικονομικών αναλυτών θα κυμαίνονται από 25-35%. Ο Θεός ας βάλει το χέρι του.

Θα τελειώσω με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 244/2017 Απόφασή της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές τις  διατάξεις των νόμων 3863/10, 3865/10, 3986/11, 4002/11,   με τους οποίους είχε επιβληθεί σε βάρος των κύριων συντάξεων άνω των 1.400 € η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ). Τα ποσοστά της εισφοράς αυτής κυμαίνονται από 3-14%, ανάλογα μα το ύψος των συντάξιμων αποδοχών. Ειδικά δε για τους συνταξιούχους κάτω των 60 ετών με σύνταξη άνω των 1700 €, επιβάλλεται επιπλέον εισφορά από 6-10 %.

Σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης, η κυβέρνηση οφείλει να συμμορφωθεί άμεσα από την ημερομηνία της δημοσίευσης της συγκεκριμένης απόφασης (10-2-2017) και διατάσσεται την αναδρομική επιστροφή σε όσους μέχρι την έκδοση της απόφασης είχαν προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, ενώ με πλειοψηφία 15 έναντι 12 κρίθηκε ότι για τους λοιπούς θα ισχύσει από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης. Κι αυτό για εξαιρετικά σοβαρούς δημοσιονομικούς λόγους, καθώς τυχόν αναδρομικότητα θα τίναζε τα ασφαλιστικά ταμεία στον αέρα, γιατί θα σήμαινε επιστροφή περίπου 2 δισ. ευρώ, αφού η παρακράτηση τρέχει από το 2010.

Το πρόβλημα για μας είναι τι κάνουμε τώρα. Έχουν διατυπωθεί επ’ αυτού δύο απόψεις. Η μία, που φαίνεται να είναι και η επικρατέστερη, λέει να περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η στάση της Κυβέρνησης και μετά να καθορίσουμε τη δική μας στάση.. Η άλλη λέει να κάνουμε αιτήσεις στο Γ.Λ.Κ. (ΕΦΚΑ πλέον), με τις οποίες να ζητάμε την άμεση διακοπή της Εισφοράς, καθώς και την αναδρομική επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών. Το ΓΛΚ, με το οποίο ήλθαμε σε επικοινωνία, δεν πρόκειται να προβεί σε καμία ενέργεια, χωρίς να έχει σχετική κυβερνητική εντολή. Αυτοί που υποστηρίζουν την άποψη αυτή ισχυρίζονται ότι μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της αίτησης τεκμαίρεται αρνητική απάντηση της διοίκησης και μπορεί η απάντηση αυτή να προσβληθεί με προσφυγή ή αγωγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Συνεπώς, όσοι αποφασίσουν να προβούν σε αυτή τη ενέργεια θα πρέπει να αποφασίσουν και ότι θα συνεχίσουν τη δικαστική οδό, προσφεύγοντας σε κάποιο δικηγόρο. Ίσως αυτό να έχουν κατά νου οι προτείνοντες αυτή τη λύση.

Εμείς, πάντως, τασσόμαστε με την πρώτη άποψη, να μην κάνουμε κάτι πριν δούμε πως θα αντιδράσει η κυβέρνηση, δεδομένου ότι μόλις προχθές 8/3 δόθηκε στη δημοσιότητα το σώμα της απόφασης. Παρά ταύτα, έχουμε ετοιμάσει υπόδειγμα αίτησης για το ΓΛΚ , αντίτυπα του οποίου έχουμε φέρει μαζί μας και όποιοι ενδιαφέρονται μπορούν να το προμηθευτούν, μετά το πέρας των εργασιών της Συνέλευσης.»

Παρατίθεται στη συνέχεια το υπόδειγμα της αίτησης αυτής, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από κάθε ενδιαφερόμενο συνάδελφο.

Α Ι Τ Η Σ Η

ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Του στρ/κού συντ/χου ( βαθμός) …………………………με Α.Μ. …………....... …………… ………………..……………...........................του……………………., κατοίκου………………………(0δός)………………………………Τ.Κ…………….

τηλ.:

Π Ρ Ο Σ

Τον ΕΦΚΑ-ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΤΜΗΜΑ Γ’ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΡ/ΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Κάνιγγος 29 – Τ.Κ. 101 10 Αθήνα

Με την 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία δημοσιεύθηκε στις 10/2/2017, κρίθηκε ως αντίθετη με το Σύνταγμα η παρακράτηση από τις συντάξιμες αποδοχές της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, που επιβλήθηκε στους συνταξιούχους του δημόσιου τομέα με διατάξεις των νόμων 3863/2010, 3865/2010, 3986/2011 και 4002/2011. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλώ όπως προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες για την άμεση διακοπή από τη μηνιαία σύνταξή μου της παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων από 10/2/2017, ημερομηνία δημοσίευσης της υπ’ αριθ. 244/2017 απόφασης της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και της αναδρομικής επιστροφής όλων των αντισυνταγματικώς παρακρατηθέντων ποσών για την Εισφορά αυτή από την ημερομηνία εφαρμογής των προαναφερομένων διατάξεων.

Αθήνα, 2017

Ο ΑΙΤΩΝ

Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αστυνομίας Πόλεων

Βερανζέρου 30, 4ος Όροφος
Αθήνα, 10432
ΑΤΤΙΚΗ
Τηλ. 210-5221346
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Φόρμα Επικοινωνίας