Print

EΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΕΑΑΑΠ

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή 12/3/2017 η ετήσια τακτική Γ.Σ. της Ενώσεώς μας στο Αμφιθέατρο της ΓΑΔΑ. Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, η προσέλευση των συναδέλφων ήταν αρκετά ικανοποιητική, ξεπερνώντας τις προσδοκίες μας. Βέβαια, θα πρέπει να τονίσουμε ότι την πλειοψηφία των συμμετεχόντων αποτελούσαν οι παλιότεροι συνάδελφοι, με προεξάρχοντες τους επίτιμους αρχηγούς μας Τζαβέλλα Βασίλειο και Λεμονή Κων/νο. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται, άλλωστε, σε όλες τις εκδηλώσεις μας, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει όλους μας..

Των εργασιών της Γ.Σ. προήδρευσε με επιτυχία, όπως πάντα, ο εκλεκτός συνάδελφος Καϊλας Λουκάς

. Σύμφωνα με την Η.Δ., εκτός από την ανακοίνωση των Εκθέσεων των Πεπραγμένων και του Οικονομικού Απολογισμού του Δ.Σ. για το 2016 και του Ελέγχου της Οικονομικής Διαχείρισης της Ε.Ε. για το ίδιο έτος, με βάση τις οποίες απηλλάγη το Δ.Σ. πάσης ευθύνης, έγινε ενημέρωση των συναδέλφων για τα συνταξιοδοτικά μας θέματα. Μεταξύ των θεμάτων που αναφέρθηκαν ήταν οι εκκρεμότητες που απομένουν σε σχέση με την εφαρμογή του νέου Ασφαλιστικού Νόμου, καθώς και η πρόσφατη Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.

Για τα θέματα αυτά ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ Παπαευθυμίου Ηλίας ανέφερε τα εξής:

«Υπάρχουν ακόμη δύο εκκρεμότητες, σχετικά με τις συντάξεις μας, που προβλέπονται στο νέο ασφαλιστικό νόμο 4387/2016, γνωστό και ως νόμο Κατρούγκαλου.

Η μία εκκρεμότητα αφορά στην εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 13 του νόμου αυτού, σύμφωνα με την οποία από 12-5-2016 έως 31-12-2018 αναστέλλεται η καταβολή του ποσού που υπερβαίνει τις 2000 € για την ατομική μηνιαία σύνταξη ή τις 3000 € για το άθροισμα των συντάξεων, περιλαμβανομένων και των επικουρικών. Στα ποσά αυτά δεν υπολογίζονται οι μειώσεις που επιβλήθηκαν στις συντάξεις μας με τους μνημονιακούς νόμους. Η σχετική εγκύκλιος του αρμόδιου Υπουργείου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας (www.peaaap.gr). Όσων οι συντάξεις εμπίπτουν στη διάταξη αυτή να περιμένουν μειώσεις στο προσεχές χρονικό διάστημα, στις οποίες θα περιλαμβάνονται και αναδρομικές κρατήσεις, δεδομένου ότι η σχετική διάταξη ισχύει από 12-5-2016.

Η άλλη εκκρεμότητα αφορά τον επανυπολογισμό των παλαιών συντάξεων, αυτών δηλ. που εκδόθηκαν πριν τις 12-5-2016, ημερομηνία ισχύος του νέου ασφαλιστικού νόμου. Σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου αυτού, οι παλαιές συντάξεις θα επανυπολογιστούν, προκειμένου να προσαρμοσθούν στο νέο σύστημα υπολογισμού των συντάξεων που εισάγει ο νόμος αυτός. Κατά το σύστημα αυτό, οισυντάξεις πλέον χωρίζονται σε δύο κομμάτια. Τοπρώτο κομμάτι αντιστοιχεί στην «ανταποδοτική σύνταξη»και το δεύτερο στην «εθνική σύνταξη». Το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των συντάξιμων αποδοχών σε όλο το συντάξιμο βίο, το χρόνο ασφάλισης και τα νέα χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης. Η εθνική σύνταξη, η οποία προστίθεται στη ανταποδοτική, έχει ορισθεί σήμερα στο ποσό των 384 €.

Επειδή με το νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων προκύπτουν σημαντικές μειώσεις στις συντάξεις και προκειμένου να μην υπάρξει αναστάτωση, ο νόμος προβλέπει ότι μέχρι την 31-12-2018 δεν θα υπάρξει μείωση στις παλαιές συντάξεις. Από 1-1-2019, εφόσον το ήδη καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον επανυπολογισμό τους που θα γίνει εν τω μεταξύ εντός του τ.ε., το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων. Αυτό, όμως, που είναι ανησυχητικό είναι η επίμονη απαίτηση της τρόϊκας ή των θεσμών, αν θέλετε, η προσωπική αυτή διαφορά να καταργηθεί. Αυτό αν συμβεί, οι συντάξεις μας θα υποστούν τεράστιες μειώσεις, που σύμφωνα με τους υπολογισμούς έγκυρων οικονομικών αναλυτών θα κυμαίνονται από 25-35%. Ο Θεός ας βάλει το χέρι του.

Θα τελειώσω με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 244/2017 Απόφασή της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές τις  διατάξεις των νόμων 3863/10, 3865/10, 3986/11, 4002/11,   με τους οποίους είχε επιβληθεί σε βάρος των κύριων συντάξεων άνω των 1.400 € η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ). Τα ποσοστά της εισφοράς αυτής κυμαίνονται από 3-14%, ανάλογα μα το ύψος των συντάξιμων αποδοχών. Ειδικά δε για τους συνταξιούχους κάτω των 60 ετών με σύνταξη άνω των 1700 €, επιβάλλεται επιπλέον εισφορά από 6-10 %.

Σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης, η κυβέρνηση οφείλει να συμμορφωθεί άμεσα από την ημερομηνία της δημοσίευσης της συγκεκριμένης απόφασης (10-2-2017) και διατάσσεται την αναδρομική επιστροφή σε όσους μέχρι την έκδοση της απόφασης είχαν προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, ενώ με πλειοψηφία 15 έναντι 12 κρίθηκε ότι για τους λοιπούς θα ισχύσει από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης. Κι αυτό για εξαιρετικά σοβαρούς δημοσιονομικούς λόγους, καθώς τυχόν αναδρομικότητα θα τίναζε τα ασφαλιστικά ταμεία στον αέρα, γιατί θα σήμαινε επιστροφή περίπου 2 δισ. ευρώ, αφού η παρακράτηση τρέχει από το 2010.

Το πρόβλημα για μας είναι τι κάνουμε τώρα. Έχουν διατυπωθεί επ’ αυτού δύο απόψεις. Η μία, που φαίνεται να είναι και η επικρατέστερη, λέει να περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η στάση της Κυβέρνησης και μετά να καθορίσουμε τη δική μας στάση.. Η άλλη λέει να κάνουμε αιτήσεις στο Γ.Λ.Κ. (ΕΦΚΑ πλέον), με τις οποίες να ζητάμε την άμεση διακοπή της Εισφοράς, καθώς και την αναδρομική επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών. Το ΓΛΚ, με το οποίο ήλθαμε σε επικοινωνία, δεν πρόκειται να προβεί σε καμία ενέργεια, χωρίς να έχει σχετική κυβερνητική εντολή. Αυτοί που υποστηρίζουν την άποψη αυτή ισχυρίζονται ότι μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της αίτησης τεκμαίρεται αρνητική απάντηση της διοίκησης και μπορεί η απάντηση αυτή να προσβληθεί με προσφυγή ή αγωγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Συνεπώς, όσοι αποφασίσουν να προβούν σε αυτή τη ενέργεια θα πρέπει να αποφασίσουν και ότι θα συνεχίσουν τη δικαστική οδό, προσφεύγοντας σε κάποιο δικηγόρο. Ίσως αυτό να έχουν κατά νου οι προτείνοντες αυτή τη λύση.

Εμείς, πάντως, τασσόμαστε με την πρώτη άποψη, να μην κάνουμε κάτι πριν δούμε πως θα αντιδράσει η κυβέρνηση, δεδομένου ότι μόλις προχθές 8/3 δόθηκε στη δημοσιότητα το σώμα της απόφασης. Παρά ταύτα, έχουμε ετοιμάσει υπόδειγμα αίτησης για το ΓΛΚ , αντίτυπα του οποίου έχουμε φέρει μαζί μας και όποιοι ενδιαφέρονται μπορούν να το προμηθευτούν, μετά το πέρας των εργασιών της Συνέλευσης.»

Παρατίθεται στη συνέχεια το υπόδειγμα της αίτησης αυτής, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από κάθε ενδιαφερόμενο συνάδελφο.

Α Ι Τ Η Σ Η

ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Του στρ/κού συντ/χου ( βαθμός) …………………………με Α.Μ. …………....... …………… ………………..……………...........................του……………………., κατοίκου………………………(0δός)………………………………Τ.Κ…………….

τηλ.:

Π Ρ Ο Σ

Τον ΕΦΚΑ-ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΤΜΗΜΑ Γ’ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΡ/ΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Κάνιγγος 29 – Τ.Κ. 101 10 Αθήνα

Με την 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία δημοσιεύθηκε στις 10/2/2017, κρίθηκε ως αντίθετη με το Σύνταγμα η παρακράτηση από τις συντάξιμες αποδοχές της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, που επιβλήθηκε στους συνταξιούχους του δημόσιου τομέα με διατάξεις των νόμων 3863/2010, 3865/2010, 3986/2011 και 4002/2011. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλώ όπως προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες για την άμεση διακοπή από τη μηνιαία σύνταξή μου της παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων από 10/2/2017, ημερομηνία δημοσίευσης της υπ’ αριθ. 244/2017 απόφασης της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και της αναδρομικής επιστροφής όλων των αντισυνταγματικώς παρακρατηθέντων ποσών για την Εισφορά αυτή από την ημερομηνία εφαρμογής των προαναφερομένων διατάξεων.

Αθήνα, 2017

Ο ΑΙΤΩΝ

Print

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΑΑΑΠ

16602452 1880269588853800 6428899782171567275 oΗ ΠΕΑΑΑΠ ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΗΣ

Πραγματοποιήθηκε χθές Σάββατο 11/2 με μεγάλη επιτυχία η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας μας στο ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ., η οποία συνοδεύτηκε με συνεστίαση, μουσική και χορό.

Τη εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντ/γος κ Τσουβάλας Κων/νος, η Γενική Επιθεωρήτρια Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων Αντ/γος κα Τσιριγώτη Ζαζαρούλα, η οποία προέρχεται από το Σώμα της Αστυνομίας Πόλεων, και εκπρόσωποι όλων των οργανώσεων αποστράτων της Αττικής.

Συγκινητική ήταν η παρουσία των επίτιμων Αρχηγών της τ. Αστυνομίας Πόλεων κ.κ. Τζαβέλλα Βασιλείου, Τζίμα Θεοδώρου και Λεμονή Κων/νου, καθώς και των επίτιμων Υπαρχηγών αυτής κ.κ. Κουβέλη Κων/νου και Ραυτογιάννη Βασιλείου.

Στην εκδήλωση αυτή τιμήθηκε ο επίτιμος πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συντ/χων Αστυν. Πόλεων κ Άγγελος Λιόντας για την πολύχρονη προσφορά του στην Αστυνομία Πόλεων και την πατρίδα, διατηρώντας άσβεστη τη μνήμη των αγώνων και των θυσιών του Σώματος αυτού στις κρίσιμες για την πατρίδα και τη δημοκρατία μας ιστορικές στιγμές, ο οποίος, σημειωτέον, κατετάγη στην Αστυνομία Πόλεων το 1942 και έλαβε μέρος στη μάχη των Αθηνών, αλλά και σε πολλές αντιστασιακές πράξεις κατά των κατακτητών. Επίσης, τιμήθηκε το επίτιμο μέλος της Ένωσής μας Μαριέττα Μεγαλακάκη για την μακρόχρονη και πολύτιμη ηθική και υλική στήριξη που προσφέρει στην ΄Ενωση.

Στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος της Ένωσης αναφέρθηκε, μεταξύ των άλλων, στις εξελίξεις σχετικά με τον Κλάδο Υγείας, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι μας για επέκταση των παροχών του Ταμείου και η μείωση των εισφορών μας, καθώς και στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την καθιέρωση της ηλεκτρονικής σφραγίδας στις συνταγές των μελών.

Ο Αρχηγός του Σώματος, στο χαιρετισμό του, δεσμεύτηκε ότι η σχετική αναλογιστική μελέτη που βρίσκεται σε εξέλιξη για τα προαναφερόμενα θέματα του Κλάδου Υγείας θα ολοκληρωθεί σε δύο το πολύ μήνες και η εφαρμογή για το ηλεκτρονικό σφραγιδάκι, που γίνεται σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, θα ολοκληρωθεί σε τέσσαρες το πολύ μήνες.

Η ωραία αυτή εκδήλωση, η οποία ξεκίνησε στις μία το μεσημέρι, συνεχίσθηκε με χορό και τραγούδι μέχρι αργά το απόγευμα, σε μια συγκινητική και με μεγάλο κέφι ατμόσφαιρα. Και του χρόνου.

Print

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2017

 

ΠΙΤΤΑΗ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΜΑΣ

Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 13.00 η Ένωσή μας θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα της στο ξενοδοχείο «ΑΜΑΛΙΑ».

Το Δ.Σ. της Ένωσης έχει την τιμή να προσκαλέσει όλα τα μέλη και τους φίλους της να τιμήσουν με την παρουσία τους την εκδήλωση αυτή, η οποία αποτελεί και την αφετηρία των εκδηλώσεών μας στο νέο έτος.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η εκδήλωσή μας συνδυάζεται με συνεστίαση και μουσική (disk-jokey), η οποία περιλαμβάνει πλήρες μενού σε μπουφέ, με ποικιλία εδεσμάτων και ποτών, στην τιμή των 25 €, κατ’ άτομο.

Γνωρίζουμε ότι οι καιροί είναι δύσκολοι, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας οδηγεί σε παραίτηση από την κοινωνική μας ζωή και τη διασκέδαση.

Πάρτε, λοιπόν, τις οικογένειές σας και τους φίλους σας και ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, σε ένα όμορφο και αξιοπρεπές περιβάλλον, με τη μεγάλη αστυνομική μας οικογένεια, διατηρώντας και συσφίγγοντας τους ωραίους δεσμούς φιλίας και αλληλεγγύης που μας συνέδεαν πάντα.

Παρακαλούμε δηλώστε τη συμμετοχή σας, είτε των Γραφεία μας, είτε σε ένα μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου, μέχρι και την Τετάρτη 8-2-2017.

Σας περιμένουμε.

 

Print

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 2016

ΠΕΑΑΑΠΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

Με θρησκευτική ευλάβεια η ΠΕΑΑΑΠ,εόρτασε και φέτος την μνήμη του προστάτου Αγίου της Αστυνομίας Πόλεων ,και της ΠΕΑΑΑΠ,Μεγαλομάρτυρος ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

Την θεία λειτουργεία ,αρτοκλάσία και δέηση υπερ ζώντων και τεθνεώτων συναδέλφων,,που ετελέσθη στον Μητροπολιτικο Ι.Ναό Αθηνών,ακολούθησε κατάθεση στεφάνου στο Μ.Α.Σ. υπό τους ήχους της μπάντας της ΕΛ.ΑΣ.όπου  μετέβησαν όλοι οι παραυρεθέντες,ακολουθώντας την Σημαία της Ενωσης και τους ηλικιωμένους ΑΡΧΗΓΟΥΣ της Α.Π

Ακολούθως ,έλαβε χώρα μικρή δεξίωση στο ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ ,κατά την οποία ,ο Πρόεδρος της Ενωσης ,Παπαευθυμίου Ηλίας ,Αντ\γος ε.α. σε σύντομο αλλα περιεκτικό χαιρετισμό,ενημέρωσε  παράλληλα τα μέλη της Ενωσης, για Ασφαλιστικά ,Συνταξιοδοτικά θέματα καθώς και για θέματα Περίθαλψης.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ,ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΝΑ ΑΝΤΑΜΩΣΟΥΜΕ ΝΑ ΕΟΡΤΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ.

αρχηγοι 2016

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ 2016 2

Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αστυνομίας Πόλεων

Βερανζέρου 30, 4ος Όροφος
Αθήνα, 10432
ΑΤΤΙΚΗ
Τηλ. 210-5221346
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Φόρμα Επικοινωνίας