Print

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ

 

ΕΦΗΜ ΚΥΒΕΡΝ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 1481

Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης

Αθήνα 1-10-1984

 

Μ Ε  Ρ  Ο  Σ     Τ  Ρ  Ι  Τ  Ο

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 54

Κατάργηση Σωμάτων και Υπηρεσιών

1.Απ την έναρξη του νόμου αυτού καταργούνται τα σώματα της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων....... 

 

Α.Π 

 

 

ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΞΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1984

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 3226 ΚΑΙ ΕΠΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

 

PRAKTIKA

 

Η Ενωση δεν έμεινε άπραγη στην όλη Κυβερνητική μεθόδευση για την κατάργηση της Αστυνομίας Πόλεων
. Αλλωστε οι λόγοι που εξέφρασε ο τότε Υπουργός Δ.Τ. στην Βουλή κατά την ΞΕ Συνεδρίαση της Παρασκευής 20 Ιανουαρίου 1984,δεν αξίζουν και δεν αντέχουν κριτικής.
 Οποια διαμόρφωση ,η οργάνωση μπορούσε να επιτελεσθεί ,χωρίς καταργήσεις και συγκρότησης ενός και μόνου  ημιστρατιωτικού Αστυνομικού Σώματος .
 Από νωρίς ,με αφορμή δημοσίευμα του ‘’Κυριακάτικου Βήματος’’ της 13-9-1982,περί καταργήσεως της Αστυνομίας Πόλεων,η Ενωση αποστέλει έγγραφο προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης με ημερομηνία 24-9-1982,στο οποίο τονίζεται...’’ο θεσμός της Αστυνομίας Πόλεων δικαίωσε τις προσδοκίες του ιδρυτού της ,και του Λαού. Στο ενεργητικό της ανήκει η σύσταση ειδικών Υπηρεσιών αλλά και η καθιέρωση συγχρόνων συστημάτων Αστυνόμευσης...’’ και συνεχίζει..... ...’’είναι μάταιο η αναζήτηση ερεισμάτων για την στήριξη του μύθου,ότι τάχα είναι αναγκαία η κατάργηση της Α. Π. Δεν υπάρχουν επιχειρήματα
. Ολες οι Δημοκρατικές Κυβερνήσεις αναγνώρισαν το έργο της Α.Π.και πέταξαν στο καλάθι εισηγήσεις επιτηδείων που εμφανίζονται κατά σύστημα σε κάθε περίπτωση κυβερνητικής αλλαγής.’’ ‘’.....το να προβάλλονται λόγοι περιορισμού δήθεν των Κρατικών δαπανών,αποτελούν προσχήματα τελείως αστήρικτα,.Μόνο ετσιθελισμός και επιζήμια κομματική επιδίωξη μπορούν να δικαιολογήσουν τέτοια σκέψη και απόφαση...’’
 Σε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της 25-1-84,επισημαίνεται  μεταξύ άλλων ,ότι όλες οι ελεύθερες δημοκρατικές χώρες εχουν διπλά και τριπλά αστυνομικά σώματα .μοναδική αστυνομική υπηρεσία συναντάται μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα. 
Ακόμη ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι θέμα συγχωνεύσεως των δύο Ελληνικών Αστυνομικών Σωμάτων τέθηκε στο παρελθόν μόνο σε περιόδους δικτατορικών καθεστώτων.
 Σε αυτό το πνεύμα κινούνται και άλλες επιστολές -έγγραφα  και υπομνήματα που δημοσιεύονταν στον Τύπο  της διετίας  αυτής , και που αποστέλλονταν από την Ενωση  στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης ,στον Υ.Δ.Τ.. αλλά και στον τότε Αρχηγό της Α.Π.
 Ιδιαίτερα δε η Ανακοίνωση της Ενωσης της 3-2-1984 [ μετά την δημοσιοποίηση του νομοσχεδίου] που δημοσιεύθηκε στον Τύπο,καταρρίπτει  πλέον τις Κυβερνητικές θέσεις και καταλήγει ότι στο σχετικό νομοσχέδιο είναι καταφανής η δημιουργία κομματικοποιημένης Αστυνομίας και οι όποιες βελτιώσεις και αδυναμίες  που χρειάζονται τα δύο Σώματα δεν αντιμετωπίζονται με καταργήσεις
. Εις μάτην ,η πολιτική σκοπιμότητα ‘’θριάμβευσε’’ της ,με θεμέλια από αστυνομικό αίμα προσφοράς  της Α.Π. στον βωμό της Δημοκρατίας και της ασφάλειας του πολίτη.
 Στην Συνεδρίαση του Δ.Σ. της 18-9-1984 ο προεδρεύων ,Αντιπρόεδρος της Ενωσης Χ. Παπαγεωργίου,απευθυνόμενος στα μέλη....’ ’Κύριοι Συνάδελφοι,η σημερινή μας συνεδρίαση είναι αναγκαστικά πένθιμη και η συζήτηση μας θα έχει την μορφή του επικηδείου της Α.Π......’’ 
Στην Γ.Σ.της 13-4-1986,δύο χρόνια μετά την κατάργηση της Α.Π. ο Αντιπρόεδρος της Ενωσης Χ. Παπαγεωργείου  ενημερώνει  συνοπτικά τα μέλη της  Γ.Σ. για τις ενέργειες της Ενωσης από το 1982,που ξεκίνησαν τα σχετικά δημοσιεύματα  και εντεύθεν.
 ΄΄....της Ενωσης δύο ήσαν οι θεμελιώδεις λόγοι ίδρύσεως. Η συνέχιση της μεταξύ μας συναδελφικής  φιλίας και η διατήρηση άρρηκτου του δεσμού μας με το ένδοξο Σώμα της Α.Π.
 Δυστυχώς η μοίρα κακή και βάσκανη μας αποστέρησε τον δεύτερο στόχο μας.γι αυτό και η πένθιμη ατμόσφαιρα ,που σκιάζει την σημερίνή μας συγκέντρωση...΄΄
 Ακολούθως αναφέρει την έναρξη ψιθύρων και σχετικών δημοσιευμάτων για αλλαγές στο σύστημα αστυνόμευσης και την κατάργηση της Α.Π.  
Κάνει δε μνεία της από 24-9-1982 επιστολής της Ενωσης προς τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως ,όπως και ότι ουδεμία απάντηση ελήφθη,και για την από 2-10 1982 ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στον ημερήσιο Τύπο.
Στην συνέχεια ,έρχεται στην ανακοίνωση του Υ.Δ.Τ . ο οποίος θέλοντας να προετοιμάσει την κοινή γνώμη για την διάλυση των Σωμάτων Ασφαλείας, κατηγόρησε τους Αστυνομικούς  ότι προέρχονται δήθεν από Ταγματασφαλίτες και ότι μέχρι το 1981 ήταν απλά άνθρωποι με στολή
 Η Ενωση αντέδρασε με ένονη καταγγελία που δημοσιεύθηκε στον Τύπο αλλα και με έγγραφο προς το  Υ.Δ.Τ.
 Δεύτερη επιστολή που εστάλει στον Πρωθυπουργό μετά την δημοσίευση στον Τύπο του νομοσχεδίου για την ενοποίηση [τέλη Ιανουαρίου 1984 ],είχε την τύχην της πρώτης.
 Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος πληροφορεί τα μέλη,ότι  την 2-2-1984, έλαβε χώρα σύσκεψη όλων των Αρχηγών της Α.Π. με το Δ.Σ της Ενωσης για την ανταλλαγή απόψεων περί της αντιμετωπίσεως του θέματος.
 Υπομνήματα αλλά και επισκέψεις σε πολιτικούς ηγέτες και σε άλλα πολιτικά πρόσωπα ,ουδέν απέδωσαν. Χαρακτηρίζει δε την απόφαση αυτή της πολιτείας διοικητική και κοινωνική οπισθοδρόμηση.
 Ακόμη ενημερώνει την Γ.Σ. ,ότι Το Δ.Σ της Ενωσης , απασχόλησε και μια πρόταση  ωρισμένων μελών για οργάνωση μιας δημοσίας συνάθροισης διαμαρτυρίας. 
Απεφασίσθη  δε να μην πραγματοποιηθεί τέτοια εκδήλωση ,καθ όσον δεν προβλέπονταν κάποιο κέρδος. Η Κυβέρνηση είχε αποφασίσει την κατάργηση της Α.Π..και όχι για λόγους δημοσίου συμφέροντος ,αλλά για άλλους ,που με θάρρος η Ενωση είχε υπογραμμίσει στις δημοσιευμένες ανακοινώσεις της .
 Και καταλήγει ο Αντιπρόεδρος .. ....΄΄ Αν στους θύτες του ευγενούς Σώματος ,συγκαταλέγονται και άτομα που προέρχονταν απο τις τάξεις του,ας μην μνησικακούμε γι αυτούς .Το άλγος των τύψεων στο οποίο οι ίδιοι ερριξαν τον εαυτό τους αποτελεί την αυτοκαταδίκην των..’’
Ερευνα παρουσίαση Θ.Διαμάντης

 

Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αστυνομίας Πόλεων

Βερανζέρου 30, 4ος Όροφος
Αθήνα, 10432
ΑΤΤΙΚΗ
Τηλ. 210-5221346
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Φόρμα Επικοινωνίας