Print

Προσφορά

  1. Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
  2. Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
  3. Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
  4. Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
  5. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1925-1940
  6. 1940-1944 [ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ]
  7. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1944-1950
  8. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1950-1975
  9. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1976-1983
  10. H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤ.ΧΩΡΟΦ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

 Eρευνα-επιμέλεια:Θ Διαμάντη,Αντιπ/δρου ΠΕΑΑΑΠ

 

  

Η ΛΑΜΠΡΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΚΑΙ Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Αποτελεί ανάγκη και κύριο μοχλό της πορείας, αλλά και της πολιτιστικής ανέλιξης του ανθρώπου, η αντικειμενική καταγραφή της διαγραφείσης τροχιάς του, στον χρόνο και στον χώρο.
Σταθμός της εξελικτικής αυτής πολιτισμικής πορείας στον Ελλαδικό χώρο και στην Ελληνική κοινωνία υπήρξε και η ίδρυση νέου Αστυνομικού Σώματος, στις αρχές της δεκαετίας του εικοστού αιώνα. Η ίδρυση της Αστυνομίας Πόλεων.
Μία τέτοια συνοπτική αναδρομή της πολυσχιδούς δράσης της Α.Π επιχειρείται με την παρούσα παρουσίαση. Η παρουσίαση αυτή, αν και δεν μπορεί να αποτυπώσει με λίγα λόγια ένα αξιοθαύμαστο έργο, σκοπό έχει , αφ ενός μεν να καταστήσει γνωστό στο ευρύ κοινό, έστω περιληπτικά, το έργο αυτού του Αστυνομικού Σώματος, έργο συνυφασμένο με επίπονες προσπάθειες, κόπους και θυσίες των στελεχών του και ,αφ ετέρου , να αποτελέσει σεμνό μνημόσυνο των πεσόντων Αστυνομικών στην εκτέλεση του καθήκοντος.
Αντιξοότητες ,πικρίες, απογοητεύσεις και εμπόδια πάσης φύσεως, δεν κατάφεραν να την κάμψουν. Υπερίσχυσε χάρις στην αυτοθυσία, την αυταπάρνηση, το βαθύ αίσθημα ευθύνης και τις θυσίες των στελεχών της.
Ότι όμως δεν κατάφεραν οι κοινωνικές παραβατικότητες και οι πάσης φύσεως εγκληματογενείς αιτίες, το κατάφερε η αχαρακτήριστη πολιτική βούληση του έτους 1984, με την αναίτια κατάργηση της Α.Π. στερώντας την Ελλάδα από ένα πυλώνα πολιτισμού, από ένα κατά διεθνή ομολογία επιτυχημένο θεσμό και πηγαίνοντας κόντρα στην διεθνή αστυνομική πρακτική της υπάρξης διάφορων Αστυνομικών Σωμάτων σε κάθε χώρα.


ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ


Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

 0600 πρωινή της 1-10-1921.Οι Κερκυραίοι έκπληκτοι αντίκρυσαν τους νέους αστυφύλακες. Ο Κερκυραικός τύπος, αλλά και σύσσωμος ο λαός, υπεδέχθηκε με ενθουσιασμό και ευμενή σχόλια το νέο θεσμό.
«..΄ολοι θυμούνται τα παράπονά μας δια την κρατούσαν ακαταστασίαν , οφειλομένην εις τα παλαιά συστήματα. ...Και όλοι εξ αγανακτήσεως ελέγομεν, δεν υπάρχει Αστυνομια;. Λοιπόν τώρα υπάρχει και λειτουργεί Αστυνομία, ήτις προβλέπει πολλά, τα οποία ούτε εφαντάσθημεν......» έγραφε μεταξύ άλλων επαινετικών σχολίων η εφημερίδα ''Αλήθεια''.
Τα κολακευτικά σχόλια έρχονταν να συμπληρωθούν από διαδόσεις για την νέα Αστυνομία, οι οποίες της απέδιδαν ....υπερφυσικές ικανότητας. Η Αστυνομική ράβδος π.χ ....απέκτησε μαγικές ιδιότητες...αφού εάν ερρίπτετο εναντίον κακοποιού, τον ακινητοποιούσε.!
Σημαντικά και αξιοσημείωτα γεγονότα, τοπικά και διεθνή, που έλαβαν χώρα στο νησί , όπως η βάπτιση του πρίγκηπος Φιλίππου, ήδη συζύγου της βασιλίσσης της Αγγλίας, το συλλαλητήριο 10000 ελαιοπαραγωγών της νήσου, αλλά και η κρατούσα κακή κατάσταση, λόγω κάποιων βαθέως ριζωμένων συνηθειών, αντιμετωπίσθηκαν από την νέα Αστυνομία με σοβαρότητα και μεθοδικότητα, άγνωστη μέχρι τότε, που αύξησαν το γόητρο της και την εμπιστοσύνη του Κράτους στον νέο θεσμό.

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
Επτά περίπου μήνες αργότερα , την 22-4-1922, η Α.Π, εγκαθίσταται στην πόλη των Πατρών.
Ενδεικτικά των πρώτων εντυπώσεων του πατραϊκού λαού είναι τα σχόλια της εφημερίδας ''Νεολόγος''. Υπό τον τίτλον «Αι απαρχαί της νέας Αστυνομίας», μεταξύ άλλων έγραφε, «.....Εάν η καλή μέρα φαίνεται από το πρωί, είμεθα υποχρεωμένοι να είπομεν, ότι η πρώτη ημέρα της Α.Π. υπήρξεν η απαρχή όσον ευάρεστος, τόσον και ενθαρρυντική, ότι θα ίδωμεν ομαλώς και τελεσφόρως την λειτουργίαν του νέου συστήματος....Ο πολίτης, ο αγαπών την τάξιν,...έβλεπεν παντού κινουμένους τους Αστυφύλακες με επίζηλον σεμνότητα και αξιοπρέπεια , αλλά και με άγρυπνον όμμα.....»
Η ιδία εφημερίδα σε άλλο άρθρο, υπό τον τίτλον «Η Δράσις της Αστυνομίας» έγραφε μεταξύ των άλλων «....Παρήλθεν δίμηνον από την εφαρμογήν του καινοφανούς θεσμού. Τι κατά το διάστημα αυτό επράχθη, είναι εις πάντας εμφανές. Ο πρώτος τυχόν πολίτης ανεξαρτήτως φρονήματος, ο αποβλέπων εις το γενικόν καλόν, θα είπει ότι εν Πάτραις, η πόλις ησθάνθη, διά πρώτην φοράν την ύπαρξιν Αστυνομίας. Πόσαι κακαί συνήθειαι δε εξαλήφθησαν ! Πόσα άτοπα δεν ήρθησαν!. Και όλα αυτά χωρίς θόρυβον και χωρίς επίδειξιν....Το Προεδρείο του 'Εισαγωγικού Συλλόγου' διεμήνυσε ήδη την ευγνωμοσύνη του προς την Αστυνομίαν, μαζί με άλλα Προεδρεία άλλων Συλλόγων....»
Και ήλθε ο Ιούλιος του 1922,και η μεγάλη πυρκαγιά , νύκτα ,στο κέντρο των Πατρών για να εκδηλωθεί με τραγικό τρόπο η αφοσίωση των νέων Αστυνομικών στο καθήκον. Ο Αστυφύλακας Καζής Ιωάννης, που προσέτρεξε, όταν άκουσε τα συρίγματα συναδέλφου του, απανθρακώθηκε στην προσπάθεια κατάσβεσης, ενώ πολλοί Αστυφύλακες τραυματίσθηκαν. Δεν αρκούσαν παρά δύο μήνες για το πρώτο θύμα της Α.Π. στο βωμό του καθήκοντος.
Η εφημερίδα ''Νεολόγος'',σε συγκινητικό άρθρο υπό τον τίτλον «Το καθήκον» μεταξύ άλλων έγγραφε «.....Η Ελλάς εσώθη! Υπάρχουν επιτέλους άνθρωποι, δημόσιοι λειτουργοί, εννοούντες τι σημαίνει καθήκον. Την στιγμήν ..που βλέπωμεν ανωτέρους υπαλλήλους να πολιτικολογούν ως βλαχοδήμαρχοι, που η μηχανή της πολιτείας εξερχαβαλώθη τελείως, να βλέπει κανείς τους αστυνομικούς της νέας Αστυνομίας Πόλεων να καίωνται σαν λαμπάδες. Αποκαλυφθώμε κύριοι προ των θυμάτων του καθήκοντος. Τιμή εις τους χθεσινούς νεκρούς και τραυματίες! Υπήρξαν άξιοι της Ελλάδας, αυτά τα πτωχά παιδιάκαι ετίμησαν την πατρίδα. Εύγε εις την Αστυνομίαν Πόλεων.....»
Η ίδια εφημερίδα σε άλλο άρθρο της υπό τον τίτλο ''ΙΔΩΜΕΝ'' μεταξύ άλλων έγραφε, καταδεικνύοντας την επικρατούσα φαυλοκρατική κατάσταση και εχθρότητα, ακόμη και από δημόσιους ανώτατους λειτουργούς, που συνάντησε η Α.Π «....Ας έλθουν τώρα οι ποικιλώνυμοι προστάται της πόλεως, οι εκστρατεύοντες πάνοπλοι κατά της νέας Αστυνομίας. Δεν ομιλούμεν περί εκείνων, οι οποίοι εκ προσωπικών λόγων ή συμφεροντολογίας διεμαρτυρήθησαν......Εννοούμεν την μερίδα του τύπου, η οποία ενώ είχε ιεράν υποχρέωσιν να ενισχύση την Α.Π., ήτις έδειξεν εις τα πρώτα βήματα δείγματα απτά ισονομίας, τάξεως και ασφαλείας ,..........ου μόνο τούτο εθεώρησε περιττό, αλλά και εξεστράτευσε εναντίον της και δεν παρέλειψε κανέν επιχείρημα να παραστήση ταύτην εις τα όμματα του κοινού και της Κυβέρνησης ότι απέτυχε του έργου της. Ίδωμεν τώρα, αν θα αποδώσει δικαιοσύνη εις τους δικαιουμένους ταύτης. Η απαράμιλλος αυτοθυσία και η δραστηριότητα, ήν επεδείξαντο άπαντα τα όργανα της Αστυνομίας Πόλεων, δεν είναι παρά συνέχεια του προγράμματος, όπερ εκλήθησαν να εφαρμόσουν και εφαρμόζουν πιστότατα. Τίποτε άλλο.»
Η Αστυνομία Πατρών επιβλήθηκε, επιδοθείσα με ζήλο στην εφαρμογή των προγραμματικών κατευθύνσεων του νέου θεσμού. Σε όλους τους τομείς, εφαρμόζοντας επιστημονικές μεθόδους, σημείωσε σημαντικές επιτυχίες, αναγκάζοντας και αυτούς που την κατηγορούσαν να την επαινέσουν και να την στηρίξουν .


Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Και ήλθε η ώρα του Πειραιά. Η επιτυχία του νέου θεσμού οδήγησε την 27-5-1923 στην εγκατάσταση της Α.Π. στον Πειραιά.
Η εμφάνιση των νέων Αστυνομικών άψογος, απέσπασε την συμπάθεια και τον θαυμασμόν.
Η εφημεριδα ' «Σφαίρα» μεταξύ των άλλων έγραφε, «..Τι είναι η Α.Π; Είναι η ζώσα σφραγίς του πολιτισμού. .....O Πειραιεύς δικαιούται να υπερηφανεύεται δια το πολύτιμο απόκτημα.....Ας υπογράψει νοερώς μετά της νέας Αστυνομίας του, συμβόλαιο αμοιβαίας συνεργασίας....»
Η εφημερίδα «Εστία» των Αθηνών έγραφε, «Η γειτονική μας πόλις είναι ευτυχής. Το κράτος έκαμεν εις τον Πειραιά το καλύτερον δώρον, την Αστυνομία Πόλεων. Οπωσδήποτε αι Αθήναι συγχαίρουν την γείτονα και εκφράζουν την ελπίδα να έχουν σύντομα και αυταί Αστυνομία Πόλεων.
Η δράση της Α.Π. εκδηλώθηκε γρήγορα προς πάσα κατεύθυνση, με απροσδόκητα αποτελέσματα.
Χαρακτηριστικά, η εφημερίδα ''Σφαίρα '' την 6-6-1923 παρατηρεί μεταξύ άλλων «.....Ό,τι δεν κατόρθωσαν επί τόσον χρόνον, παρά τας υποσχέσεις των, αρμόδιοι και αναρμόδιοι, το έπραξεν η Αστυνομία Πόλεων εις απιθάνως ελάχιστον χρόνον....».
Η εφημερίδα ''Καθημερινή'' των Αθηνών,της 7-6-2013,γράφει, «....Αγνώριστος ο Πειραιάς, με την κατάκτηση της 'Αγγλομαθημένης' Αστυνομίας του. Οσοι τον εγνώριζαν, δύσκολα τον αναγνωρίζουν.......Άραγε, πότε θα γίνει και των Αθηνών η ευλογημένη κατάκτηση;...»
Η Α.Π. ,πραγματοποίησε έτσι το τρίτο σπουδαίο βήμα ,της θριαμβευτικής πορείας της .


Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Και ήλθε ο Γενάρης του 1925,όταν η Πρωτεύουσα του Ελληνικού Κράτους , θα υποδέχονταν το νέο , τιμημένο , Αστυνομικό Σώμα.
Ο πρώτος Αστυν. Δ/ντής Αθηνών Καλυβίτης απηύθηνε μεταξύ άλλων προς τους πρώτους Αστυνομικούς των Αθηνών, την 15-1-1925, τις εξής παραινέσεις:
«Σκοπός της Αστυνομίας δεν είναι η καταδίωξη του εγκλήματος , αλλά η πρόληψη αυτού. Δεν επιδιώκει την καταμήνυση και καταδίκη των πολιτών , αλλά την καθοδήγηση αυτών εις την εκτέλεση του καλού και του ωραίου.
Η Αστυνομία Πόλεων επιθυμεί να εθίσει το κοινό, δια συμβουλών και παραινέσεων εις την τάξιν και την ευπρέπειαν.
Εις τους Αστυνομικούς δεν έχουν θέση η έλλειψη ειλικρινείας και αι τραχείαι και απρεπείς εκφράσεις.
Δεν πρέπει να λησμονούν οι Αστυνομικοί ότι δια να επιτύχουν εις το υψηλόν έργον των, δέον να απολαύουν της υπολήψεως και της εμπιστοσύνης των πολιτών και ότι δια να επιτύχουν τούτο υποχρεούνται να επιδεικνύουν παραδειγματική διαγωγή, ευγένεια και σεβασμό των δικαιωμάτων του ατόμου.»
Την επομένη της εγκαταστάσεως της Α.Π στην Αθήνα όλες οι εφημερίδες έγραφαν κολακευτικά σχόλια ,όπως :
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ « ...Δοξα σοι ο Θεός τώρα έχουμε Αστυνομία. Μπορείς να συννενοηθείς μαζί τους αδελφέ. Η Δ/ση της Αστυνομίας και το Τμήμα Τροχαίας εγκατεστάθησαν εις την επί της οδού Βεραντζέρου και Ίωνος οικία . Το Τμήμα τάξεως επι της οδού Λέκκα και το Τμήμα Αγορανομίας στην οδό Ευριπίδου. Και τα τρία αυτά Τμήματα δεν θυμίζουν καθόλου παλαιόν Αθηναικόν Τμήμα. Τα πάντα απαστράπτουν από καθαριότητα. Οι νέοι Αστυφύλακες έκαμαν άριστη εντύπωση ,με την εμφάνιση των......»
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ «......Χαλασμός Κυρίου. Εις κάθε γωνία, εις κάθε διασταύρωση, πλήθος κόσμου εχάζευε, προ των οργάνων της νέας Αστυνομίας. Πάσα κίνησίς των εσχολιάζετο και παρά το ψύχος και την βροχή, το πλήθος δεν διαλύετο. Η πρώτη εμφάνιση των Αστυνομικών ήταν ζηλευτή........»
ΕΛΕΥΘΕΡΟ Σ ΛΟΓΟΣ «......Οι συμπολίτες μας ένιωσαν ότι ζούν πλέον υπό νέο Αστυνομικό καθεστώς. Οι Αστυφύλακες ενεφανίστηκαν, αξιοπρεπώς, καλοενδεδυμένοι, σοβαροί, μειλίχιοι, ευγενέστατοι. Και δυνάμεθα να είπωμεν ότι από της πρώτης στιγμής επεβλήθησαν. Ό,τι προκάλεσε περισσότερη προσοχή ήταν η Τροχαία Κίνηση. Οι αστυφύλακες με το ιδιαίτερο σήμα εις τον αριστερό βραχίονα δίδουν διαταγάς προς τα οχήματα με στρατιωτικόν εντελώς τάκτ.....Τι ήτο εκείνο που παρουσίασε η Κεντρική Αγορά; Καθαριότης σπανία,....Οι αγορασταί δεν συνωστίζοντο. Ηγόραζον με την σειράν των, υπό την εποπτεία του Αστυφύλακος, ενώ τα πωλούμενα είδη και τα σταθμά επεθεωρήθησαν εμπεριστατωμένα......»
Την ίδια όμως αποδοχή επεφύλαξαν στο νέο Αστυνομικό Σώμα και οι λόγιοι της εποχής, οι οποίοι με άρθρα ετόνιζαν την σημασία του γεγονότος και προέτρεπαν σε συνεργασία με τους Αστυνομικούς όλους τους πολίτες. Ζαχαρίας Ππαντωνίου, Παύλος Νιρβάνας ,Αχιλλέας Κύρου, Τίμος Μωραιτίνης, Κώστας Αθάνας, Κωστής Μπαστιάς κ.α.
«Ομαλή κυκλοφορία, σεβασμός προς την αριστοκρατικήν αίσθησιν της ακοής, συνείδησις πόλεως, ευπρέπεια και κοινωνικό συναίσθημα, είναι τα αγαθά που υπόσχεται ο νέος θεσμός εις Πρωτεύουσαν, προ πολλού κουρασμένη, από αυθαιρεσίαν ατόμων, αναρχίαν κυκλοφορίας, βάρβαρους κρότους και ύβρεις κατά της ανθρωπίνης ευπρέπειας , ότι δηλαδή,αναιρούσε την ιδέαν της πόλεως...» έγραφε μεταξύ άλλων επαινετικών λόγων ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου σε άρθρο του στον Ελεύθερον Τύπον της 20-1-1925. υπό τον τίτλον «Ο σκοπός της νέας Αστυνομίας»
Επίσης, ο Τίμος Μωραιτίνης σε χρονογραφημά του υπό τον τίτλο «Η πρώτη εμφάνισις» έγραφε μεταξύ άλλων «Παρ όλη την επίμονον βροχήν , οι Αθηναίοι,παρέμενον και έβλεπον τον νέον Αστυφύλακα.. Οπωσδήποπτε , όστις διήλθε από την Κεντρική Αγορά ένιωσε την επελθούσα μεταβολή. Καθαριότητα, όλα πλυμένα, ακόμη και οι μικροί ιχθυοπώλαι είχον αναγράψει το όνομά των πάνω από την μπάνγκα των.......Η νέα Αστυνομία είχε χθές επιτυχίαν αξίαν της επιδοκιμασίας και των συγχαρητηρίων όλων.......»
Ο Κώστας Αθάνατος, ο μεγάλος δημοσιογράφος, έγραφε μεταξύ άλλων σχολίων, σε στυλ διαλόγου με την αγαπημένη του Διάνα « .....χαριτωμένοι, κομψοί, τρέλλα η στολή ,μεσάτη, τους κάνει πολύ σοβαρούς, τα καπέλλα κομμάτι μεγάλα μόνο...» «Απεναντίας» ανέκραξε η Διάνα, «Τα βρίσκω περίφημα, τους δίνουν σοβαρότητα .Τι ,εκείνα τα προηγούμενα μικρά καπελάκια; Ο Αστυφύλακας πρέπει να είναι κομψός, αλλά και να έχει και επιβλητικότητα.» Και συνεχίζει ο Αθάνατος «Πραγματικά πολλά μετεβλήθησαν ως διά μαγείας , ενόμιζα ότι εβάδιζα επί παρκέτου σαλονιού.....»
Η Αστυνομία των Αθηνών άρχιζε την περίφημη σταδιοδρομία της. Προβλήματα χρονίζοντα λύθηκαν ως διά μαγείας. Πλήρης τάξη επικρατούσε στην Πρωρεύουσα ,η εγκληματικότητα μειώθηκε κατακόρυφα, ρυθμίστηκαν θέματα τροχαίας, αγορανομίας δημόσιας υγείας ,αλλά παράλληλα προς την εμπέδωση της δημόσιας τάξης ,άρχισε και μια προσπάθεια εκπολιτιστική ,της οποίας τα αποτελέσματα γρήγορα φάνηκαν.
Η νέα Αστυνομία, με την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων ανακριτικής και εξερεύνησης, σε συνδυασμό με το όλο σύστημα αστυνόμευσης, επέτυχε αποτελέσματα τα οποία όχι μόνο δικαίωσαν , αλλά υπερέβαλαν τις προσδοκίες των ιδρυτών της.

 

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1925-1940
Χαρακτηριστικό της περιόδου αυτής είναι η ανυπέρβλητη προσπάθεια της Αστυνομίας Πόλεων να παγιώσει την τάξη και την ασφάλεια στις πόλεις που αστυνόμευε και να βελτιώσει και να εκσυγχρονίσει το δυναμικό της σε προσωπικό και μέσα.
Οι Αστυνομικοί υπάλληλοι κάθε βαθμού, σε αυτή την ταραχώδη περίοδο που χαρακτηριστικό της ήταν τα πολλά κινήματα και αντικινήματα , παρέμειναν ακλόνητοι στις επάλξεις του καθήκοντος, έχοντας ως γνώμονα το Εθνικό συμφέρον και την εμπέδωση της Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας.
Κατά μήνα Οκτώβριο όμως του 1925, στην περίοδο της διδακτορίας του Θ. Πάγκαλου, ο νεοπαγής θεσμός υπέστη σκληρά δοκιμασία. Ο Πάγκαλος θεωρούσε την Αστυνομία Πόλεων ως όργανο του Άγγλου Αρχηγού της και για αυτό τον λόγο της αφήρεσε τα καθήκοντα της Γενικής Ασφαλείας, παρά το γεγονός της απόλυτης επιτυχίας της Α.Π., που επ' αυτού όλοι, λαός και Τύπος, συμφωνούσαν.
Μετά την πτώση της δικτατορίας, η διαμορφωθείσα χαώδης κατάσταση δεν διέφυγε της προσοχής συνετών και υπευθύνων ατόμων, και έτσι τον Δεκέμβριο του 1928, η νέα Κυβέρνησης, με υπουργό Εσωτερικών τον Κων. Ζαβιτσάνο, κατέθεσε πρόταση νόμου, την οποία ο Υπουργός ανέπτυξε δια μακρών από του βήματος της Βουλής, περί αναλήψεως και πάλιν των καθηκόντων της ασφαλείας από την Α.Π.
Επί της προτάσεως διεξήχθη μακρά συζήτηση και τις αντιρρήσεις των βουλευτών, κυρίως της Επαρχίας, αντέκρουσε ο αείμνηστος βουλευτής Ηπείρου Μ.Γούδας, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε «.....Και εγώ κύριοι εκλέγομαι στην επαρχία, την οποία αστυνομεύει η Χωροφυλακή, αυτός όμως δεν είναι λόγος να αρνηθώ την ψήφον μου δια την έγκρισιν μιάς δικαίας προτάσεως .......Δεν δυνάμεθα, κύριοι, να παραγνωρίσουμε την σκοπιμότητα της ιδρύσεως του νέου θεσμού της Αστυνομίας Πόλεων, ήτις συνεστήθη και υφίσταται προς τον σκοπόν Αστυνομεύσεως εις τας μεγαλουπόλεις πολύ δε περισσότερον εις τας Αθήνας...»
Και συνεχίζει, «.....Η πείρα του παρελθόντος μας δίδαξε ότι στις μεγαλουπόλεις συγκεντρούται πλήθος κακοποιών και δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα ασφαλείας, η επιτυχής αντιμετώπιση των οποίων είναι αρρήκτως συνυφασμένη με τα γενικώτερα ζητήματα τάξεως και ευνομίας. Δια τους ανωτέρω λόγους ......ευρίσκω την πρότασιν του Υπουργού απολύτως ορθή και δεδικαιολογημένη και παρακαλώ όπως την επικυρώσητε δια της ψήφου σας......»
Τελικά η πρόταση μετ' ολίγον έλαβε την μορφή Νόμου και έτσι τον Φεβρουάριο του 1929 ,η Α.Π. αποκατεστάθη πλήρως .
Επί του θέματος ο αείμνηστος Αστυν Δ/ντης Α Κ.Τσίπης έγραψε, «.......Η περίοδος αυτής της τετραετίας ,μέχρι της ιστορικής ημερομηνίας της 10 Φεβρουαρίου1929, καθ ην η Κυβέρνηση της χώρας ανεγνώρησε την αποτυχίαν και αυτού του πειράματος της Κυβερνήσεως Πάγκαλου και ανέθεσε και πάλιν τα έργα της Ασφαλείας εις το Σώμα της Αστυνομίας Πόλεων, αποτελεί την περίοδον της κρισίμου δοκιμασίας ,καθ ην το Σώμα βαλλόμενον εξέπεμπε το φώς της αρετής και της αλήθειας.....»
Την περίοδο αυτή, 1925-1940, τα επιτεύγματα της Α.Π. σε όλους τους τομείς υπερέβησαν κάθε προσδοκία, παρά την αφαίρεση αρμοδιοτήτων ,όπως αναφέρεται ανωτέρω,η οποία ήταν μάλλον ενέργεια κατευνασμού και όχι ουσίας .Εκτενής αναφορά του έργου της Α.Π στον τομέα της δίωξης του κοινού εγκλήματος δεν είναι δυνατή στα στενά πλαίσια της παρούσης παρουσίασης, αλλά ενδεικτικά παρατίθενται ορισμένες χαρακτηριστικές επιτυχίες της :
-Τον Απρίλιο του 1927, κατόπιν μεθοδικών ενεργειών στην Αθήνα απεκαλύφθη μεγάλη σπείρα παραχαρακτών, η δράση των οποίων είχε ζημιώσει αρκετά το Δημόσιο.
-Τον Ιούνιο του ιδίου έτους στην Αθήνα, απεκαλύφθη μεγάλη σπείρα σωματεμπόρων, η οποία, σε διάστημα μόνο δύο μηνών, είχε αποστείλει προς εκμετάλλευση στην Μέση Ανατολή 24 νεαρά κορίτσια.
-Τον Μάρτιο του 1928 απεκαλύφθη μεγάλη σπείρα ναρκωτικών, το έργο της οποίας διενεργείτο δια συνθηματικής αλληλογραφίας.
-Στην Πάτρα η δίωξη του κοινού εγκλήματος ήταν συνυφασμένες με σκληρούς αγώνες και θυσίες. Σε συμπλοκή μετά του διαβόητου ληστή Πάλλη Κ., κατά την οποία ο ίδιος τραυματίσθηκε θανάσιμα, σκοτώθηκε ο Αρχιφ. του Τμήματος Ασφαλείας Πατρών Αντύπας Διονύσιος.
-Στον Πειραιά το 1924 αστυνομικοί ανακάλυψαν στην οδό Γερανίου 11 πλήρες εργαστήριο πλαστογραφίας, ενώ στις ακτές του Φαλήρου, κατόπιν παρακολουθήσεως, κατέσχεσαν 417 οκάδες χασίς και συνελήφθησαν οι δράστες.
-Τον Σεπτέμβριον του ιδίου έτους συνελήφθη στο Βελιγράδι καταχραστής 10.500.000 δρχ, του Ταμείου Συντάξεων Πειραιώς, ενώ τον Δεκέμβριο συνελήφθη πάλι στο Βελιγράδι χρηματομεσίτης που εξαπάτησε την Εμπορική Τράπεζα και εισέπραξε 2.000.000 δρχ.
-Τον Οκτώβριο του 1928 ανώτεροι Αξ/κοί της Α.Π. ,συλλαμβάνουν στην Βάρνα της Βουλγαρίας τους ληστές Ρεντζαίους, οι οποίοι τον Ιούνιο του 1926 διέπραξαν την μεγαλύτερη ληστεία της εποχής ,στην Πέτρα Ηπείρου, αποκομίζοντας το τεράστιο ποσό των 15 εκ. από χρηματαποστολή της Ε.Τ.
-Τον Νοέμβριο του 1925 εφονεύθη σε καταδίωξη κακοποιού ο Αρχ .της Ασφάλειας Αθηνών Θ.Φούφας.
-Τον Μάιον του 1926 αστυνομικοί του Πειραιά συνέλαβαν το δράστη κλοπής 5.000.000 δρχ από το ταμείο των αλευρομύλων ''Σελλασία'' στην Αλβανία, ενώ τον Αύγουστο του 1928, πάλι από Αστυνομικούς του Πειραιά, συνελήφθη, κατόπιν περιπετειών, στο Βατ-Βίλ-Δόγκεν της Γερμανίας εισπράκτωρ της Εταιρείας «Standard», ο οποίος είχε εξαφανισθεί με ποσό πολλών εκατ. δρχ.
-Το έτος 1929 συνελήφθη ο πλοίαρχος του πλοίου ''Ελριάτ'' από αστυνομικούς του Πειραιά και κατασχέθηκαν 570 οκάδες οπίου και 430 οκάδες χασίς, η μεγαλύτερη κατασχεθείσα μέχρι τότε ποσότητα ναρκωτικών στον κόσμο.
-Τον Ιούλιο του αυτού έτους από την Αστυνομία Αθηνών συνελήφθησαν τρείς διεθνώς καταζητούμενοι διαρρήκτες της μεγάλης κλοπής 1.015.000 δρχ, από το Α Ταμείο Πληρωμών Αθηνών. Τον Οκτώβριο δε συνελήφθησαν τα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης ''Ροκαμβόλ'', στο κρυσφήγετο της οποίας κατεσχέθηκαν 25 περίστροφα, στιλέττα ,μάσκες κτλ.
-Την ίδια εποχή από τους αστυνομικούς των Αθηνών εξιχνιάστηκαν οι δολοφονίες των Σταυρακάκη Δ.Γεωργίου και του εργολάβου Αθανασόπουλου. Η τελευταία αυτή περίπτωση που δράστες ήταν η πεθερά ,η σύζυγος, ο ανεψιός και η υπηρέτρια του θύματος, συγκλόνισε το Πανελλήνιο και η επιτυχία της Αστυνομίας Πόλεων σχολιάσθηκε ευμενέστατα.
-Στον Πειραιά το 1934 συνελήφθη μεταξύ άλλων και ο Γενικός Πρόξενος του Αγίου Δομίνικου, εμπλεκόμενος σε υπόθεση ευρείας εκτάσεως λαθρεμπορίας συναλλάγματος.
Χαρακτηριστικό της δράσης της Α.Π. στον Πειραιά είναι το υπό ημερομηνία 2/9/1935 έγγραφο του Εισαγγελέως Πλημ. Πειραιώς προς το Αρχηγείο της Α.Π., στο οποίο μεταξύ των άλλων αναφέρονται: «........Η καταπληκτικώς μεθοδική ενέργεια και παραδειγματική εις το καθήκον αφοσίωσης,....έχει προκαλέσει την ευγνωμοσύνη της νομοταγούς κοινωνίας, εμού δε ως Εισαγγελέως,.....την πλήρη ικανοποίηση και τον ιδιαίτερον υπηρεσιακόν ενθουσιασμόν. Η μετ' εξαιρετικής συνέσεως διαχείρισης των εργατικών ζητημάτων, η κεραυνοβόλος αποκάλυψις και δίωξις του μαστίζοντος τον Πειραιά λαθρεμπορίου ναρκωτικών, η απηνής ...δίωξις των κακοποιών,....η αμιλλωμένη προς τας επιστημονικωτέρας εμφανίσεις των Αστυνομιών της Ευρώπης και Αμερικής ειδικής υπηρεσίας δακτυλοσκοπίας και συγκεντρώσεως στοιχείων εγκληματικής ταυτότητος ......και προ πάντων η ευγένεια και η αξιοπρεπής εμφάνισις .....πιστοποιούσι τα άπερ, εκ καθήκοντος , ήμην υποχρεωμένος να διαδηλώσω........''
-Τον Σεπτέμβριο του 1933 στην Αθήνα συνελήφθηκαν οι δράστες της δολοφονίας του Γ.Σταύρου και η Α.Π. απέσπασε για μια ακόμη φόρα ευμενή σχόλια.
-Στην Κέρκυρα το 1936 συνελήφθησαν 15 δραπέτες θανατοποινίτες ,πριν περάσουν στην Ήπειρο.
-Τον Νοέμβριο του 1936 και τον Ιούλιο του 1938, αστυνομικοί των Αθηνών συνέλαβαν εμπόρους ναρκωτικών, κατέσχεσαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών και απεκάλυψαν και εργαστήριο ηρωίνης .
Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές του έργου της Α.Π., καθ όσον η αναφορά όλων των περιπτώσεων αντιλαμβάνεσθε ότι είναι αδύνατος στην περιληπτική αυτή παρουσίαση της περιόδου 1925-1940.

Δολοφονίες, ληστείες, διαρρήξει, παραχαράξεις, εμπορία ναρκωτικών, απάτες, σωματεμπορία εξιχνιάστηκαν από την Α.Π. στις πόλεις που αστυνόμευε, με την εφαρμογή συγχρόνων για την εποχή επιστημονικών μεθόδων, αλλά και με την αφοσίωση του ανθρώπινου δυναμικού της στο καθήκον.

 

 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1940-1944 (ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ)
Πολύ νωρίς, ενώ τα σύννεφα του επερχόμενου πολέμου καθημερινά συσσωρεύονταν στον Ευρωπαϊκό ουρανό, ανετέθη στην Α.Π. και ειδικότερα στην Αστυνομία της Πρωτεύουσας το βάρος της υλοποίησης των σχεδίων της επιστρατεύσεως, πολιτικής αμύνης, επισιτισμού, αλλά και το βαρύ έργο της εξουδετέρωσης της πασίγνωστης Πέμπτης Φάλαγγας.
Έτσι η Α.Π. ενεπλάκη στις προετοιμασίες των Εθνικών Δυνάμεων, που είχαν ως αποτέλεσμα την εποποιία του 1940.
Πολυσχιδής και πολυεπίπεδη η προσφορά της Α.Π. στην κρίσιμη αυτή περίοδο για τη χώρα μας .
Κεφαλαιώδους εθνικής σημασίας είναι η δράση της Α.Π. στον τομέα του «μυστικού πολέμου», όπως το απαιτούσαν οι συνθήκες της εποχής, δηλαδή της δίωξης Ιταλών και Γερμανών πρακτόρων. Ειδικότερα, απεκάλυψε και αχρήστευσε πολυάριθμα δίκτυα κατασκοπείας, συλληφθέντων κατά ποσοστό 70% των πρακτόρων του εχθρού. Αφήρεσε τους επιτελικούς χάρτες του Γερμανού στρατιωτικού ακολούθου και αποκάλυψε τους κρυπτογραφικούς κώδικες των Γερμανών και Ιταλών. Είχε οργανώσει πλήρες σύστημα ραδιογωνιομετρικού ελέγχου, απέτρεπε σαμποτάζ σε βάρος Ελληνικών και συμμαχικών δυνάμεων, ενώ οργάνωνε σαμποτάζ σε βάρος των αρχών κατοχής.
Στο βιβλίο του «Ψυχολογικός Πόλεμος, Κατασκοπεία –Αντικατασκοπεία» ο Αστυν. Δ/ντής Νικ. Αρχιμανδρίτης αναφέρει για την συμβολή της κατ' εξοχήν αρμόδιας υπηρεσίας Αλλοδαπών της Α.Π. στην εξουδετέρωση κατασκοπευτικών δικτύων που έδρασαν στην χώρα μας προ και κατά την διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου:
«......Καθ όλο το διάστημα, από τότε που ιδρύθη, συνεκέντρωνε ακριβείς πληροφορίες δια τας οχυρώσεις της Δωδεκαννήσου και δια τας Ιταλικάς δυνάμεις. Κατά δε τον Οκτώβριο του 1940, δέκα ημέρες προτού κηρυχθεί ο πόλεμος, από ειδικές πηγές, επληροφορήθη και διεβίβασε στην Κυβέρνηση ότι είχε ληφθεί απόφασις να πραγματοποιηθεί η επίθεσις στην Ελλάδα εις τας 28 Οκτωβρίου.....»
Αναφέρει επίσης ότι «.....Κατόρθωσε να αφαιρέση τους επιτελικούς χάρτες και άλλα σπουδαία έγγραφα του Γερμανού στρατιωτικού ακολούθου, τα οποία, μετά την αντιγραφήν, ετοποθέτησεν εις την θέσιν των. Παράλληλα είχον αντιγραφεί όλοι σχεδόν οι κρυπτογραφικοί κώδικες των εχθρών, ενώ την 28 Οκτωβρίου 1940, συνελήφθησαν εντός δύο ωρών όλα τα μέλη των Ιταλικών δικτύων κατασκοπείας, καθώς και 1000 ύποπτοι Ιταλοί. Μέχρι δε της 13.00 ώρας της 6 Απριλίου 1941 συνελήφθησαν όλα τα μέλη των 9 δικτύων της Γερμανικής κατασκοπείας και όλοι οι Γερμανοί ύποπτοι, εν συνόλω 3500.»
Και αλλού αναφέρει «......Με αρίστη ενέργεια, απεκαλύφθη το σχέδιο ανατινάξεως, από ομάδα Γερμανών σαμποτέρ, αιγυπτιακού πλοίου, φορτωμένου με πολεμικό υλικό που είχε ελλιμενιστεί εις τον όρμον Αγίου Γεωργίου Κερατσινίου. Συνελήφθησαν δε ένας Γερμανός αντισυνταγματάρχης και ένας λοχαγός».
Και συνεχίζει «... Κατά δε την κατοχή [1941-1944], με ποικίλους τρόπους συνεκέντρωνε πληροφορίες δια τα μέλη των εχθρικών υπηρεσιών κατασκοπείας, σαμποτάζ και προπαγάνδας, όπως διαμορφώθησαν, κατά την κατοχήν, έτσι ώστε μετά την αποχώρηση των Γερμανών να παραπεμφθούν στην Δικαιοσύνη αναλόγως των ευθυνών των....»
Η δράσις όμως της Α.Π., δεν περιωρίσθηκε στα ηρωικά πεδία του μυστικού πολέμου.
Από των πρώτων ημερών της ύπουλης επίθεσης των Ιταλών κατά της πατρίδος μας, αστυνομικοί υπάλληλοι υπέβαλαν αιτήσεις για την μετάβασή τους στο Αλβανικό μέτωπο
Έτσι, 63 αστυνομικοί, έφεδροι Αξιωματικοί του στρατεύματος, βρέθησαν στο μέτωπο, ως διμοιρίτες ή διοικητές λόχων. Αρκετοί έπεσαν στην εκτέλεση του καθήκοντος.
Τον Νοέμβριο του 1940, μονάδες μοτοσικλετιστών των Μηχανοκινήτων Μονάδων της Α.Π. απεστάλησαν στην Β. Ήπειρο για εκτέλεση στρατονομικών καθηκόντων.
Γράφει ο δημοσιογράφος Ε. Θωμόπουλος, σε άρθρο του υπό τον τίτλον «Η συμβολή της Α.Π. στην εποποιία 1940-1941»
«.......Ανεβαίνοντας από το Αργυρόκαστρο στην Παλαιοκάστρα, μια αληθινή ζώνη θανάτου, αντίκρυσα πρώτα μια φάλαγγα μοτοσικλετιστών, και άκουσα κατόπιν τις φωνές τους «....Βρέ τι είσθε εσείς!.....» είπε πρώτα ο οδηγός του φορτηγού μαςκαι επανέλαβαν πολλές φορές την φράσιν του από γύρω πολλές φωνές πολεμιστών.
«Οι πόλισμαν!!!!!.....» και ακολούθησαν χειροκροτήματα και δυνατές φωνές «... μπράβο πολιτσμανία!!, Μπράβο Αστυνομία Πόλεων»
Και συνεχίζει ο δημοσιογράφος: «Φεύγοντας την πέμπτη μέρα για το μέτωπο, δεν είχα ιδέα τι είχε συμβεί με την Α.Π.. Την είχα αφήσει να μάχεται στον τομέα των καθηκόντων της στην Πρωτεύουσα, στον Πειραιά, στην Πάτρα ....... Με την φάλαγγα που αντίκρυσα των 52 -αν θυμάμαι καλά- αστυνομικών μοτοσυκλετιστών, διεπίστωσα, ότι η σκοπιμότης, έπαιρνε, στην περίπτωση αυτή, την μεγαλύτερη αξιοποίηση της .Καθώς οι φαντάροι μας έβλεπαν τα κουμπιά και τα πηλίκια της Α.Π., τα γεροδεμένα κορμιά της φάλαγγα, ,να είναι δίπλα του, ,να τρέχουν κοντά τους μέσα στην σφαιροβροχή, θέριευαν περισσότερο. «Μπράβο Αστυνομία Πόλεων. Μαζί μας και εσύ.» Και ακολουθούσε χειροκρότημα ,τουφεκίδι και η κραυγή ,αέρα ,αέρα......... Ήταν να κλαίς από συγκίνηση δια τα αισθήματα που εδοκίμαζαν οι γενναίοι μας του 1940-1941, βλέποντας την αστυνομική φάλαγγα δίπλα τους»
«'... Και το ρεφραίν του πολεμικού τραγουδιού συνεπλήρωνε τον ενθουσιασμό. Αν το θυμάμαι καλά :
«Ντούτσηδες και Ιταλιάνοι θα σας βουτήξουν οι πολιτσμάνοι»
Ως ελάχιστη ένδειξη τιμής για την προσφορά τους στην πρώτη γραμμή του μετώπου, αλλά και προς ενημέρωση, χάριν της ιστορίας της Α.Π., παραθέτουμε κατωτέρω τα ονόματα των ηρώων Αστυνομικών της Α.Π. στο Αλβανικό μέτωπο:
Αρχιφύλακες: Αδαμόπουλος Χ, Ανδρινόπουλος Α, Αρλαπάνος Α, Γκόκας Σ, Κοντάκος Μ, Κυπριωτάκης Ε, Λάζος Π, Μαθιουδάκης Κ, Πάνου Γ, Ράπτης Ν.
Αστυφύλακες: Αγγελόπουλος Γ, Αρβανίτης Β, Βλάχος Δ, Δρούζας Π, Δερμιτζάκης Δ, Δημητρακόπουλος Β, Θάνος Π, Κάκος Σ, Κασίμης Ι, Καμπούρης Χ, Κουτρούλης Γ, Κουφός Α, Κοτρώτσος Α, Κρίντας Δ, Κωσταράς Β, Λαλιώτης Α, Λυμπέρης Γ, Μαιδάτσης Β, Μουστάκας Α, Μπακής Κ, Μήταλας Α, Μπιτούνης Ν, Μπούρας Π, Νικολουλέας Χ, Πάγκαλος Ι, Παναγούλιας Γ, Παλούκης Δ, Πάρχας Δ, Ποττάκης Σ, Παπαγεωργίου Α, Πατεργιαννάκης Ε, Πρατικάκης Ι, Ράλλης Σ, Ράγγης Σ, Ρηγόπουλος Κ, Στασινόπουλος Π, Σταματόπουλος Α, Σταυρόπουλος Κ, Σταθόπουλος Κ, Σπυριούνης Κ, Στόκας Κ., Σμυρνής Σ, Σμυρνάκης Ν, Τσατούχας Γ, Τσακόπουλος Π, Τσουρής Α, Τσάδαρης Δ, Τουμπανάκης Β, Φιλίππου Α, Χριστοδουλάκης Γ, και ως λοχίας ,Πολίτης Η.
Οι Ράλλης Σ. και Πατεργιαννάκης Β τραυματίστηκαν σοβαρά και υπέκυψαν στα τραύματά τους .
Η Κέρκυρα, ανοχύρωτη πόλη, δέχθηκε ανηλεείς βομβαρδισμούς και η Α.Π. προσέφερε εκεί, πρώτη, φόρο αίματος στον αγώνα, με τον θάνατο του Αστυν Α Αβδή Β, Υποδ/ντού της Α/Δ Κερκύρας.
Ενώ παντού στην Ελλάδα η παρουσία του Ελληνικού κράτους είχε εκλείψει, στην Πρωτεύουσα η παρουσία του κράτους υφίστατο, χάρις στις προσπάθειες της Α.Π., μιας καλώς οργανωμένης Υπηρεσίας.
Η πρώτη ενέργεια των κατακτητών με την είσοδο τους στην Αθήνα ήταν ο περιορισμός στο ελάχιστο του οπλισμού της Α.Π. Επέτρεψαν να φέρουν τα υπηρεσιακά των περίστροφα με 12 φυσίγγια έκαστο. Από το Μηχανοκίνητο Τμήμα αφαιρέθηκε ο κύριος οπλισμός και αφέθησαν 20 αυτόματα όπλα κατωτέρας ποιότητος και 50 τυφέκια με ολίγα φυσίγγια.
Οι άνδρες της όμως στάθηκαν στο ύψος τους και ως Έλληνες και ως Αστυνομικοί. Το έργο τους επεκτάθηκε πέρα από τα αστυνομικά τους καθήκοντα και σε αυτό της προστασίας του πολίτη από τις πάσης φύσεως εξοντωτικές και διαβρωτικές διαθέσεις των κατακτητών.
Ασύρματοι που αποστέλλονταν από τη Μέση Ανατολή παραλαμβάνονταν από αστυνομικούς και μεταφέρονταν σε κρυψώνες , σε Αστυνομικά καταστήματα ή σε οικίες αστυνομικών και από εκεί μετέδιδαν πληροφορίες στην Μέση Ανατολή. Καθημερινά συντάσσονταν από αστυνομικούς, μέλη αντιστασιακών οργανώσεων, δελτία κινήσεως εχθρικών πλοίων, αεροπλάνων ,σιδηροδρόμων για αποστολή στην Μέση Ανατολή.
Αστυνομικοί οργάνωναν αρπαγές -απελευθερώσεις Ελλήνων και συμμάχων εγκλείστων στις φυλακές, μεταμφιεζόμενοι σε δεσμοφύλακες, ενώ είχαν το θάρρος να κλέβουν πυρομαχικά από τους κατακτητές, για να χρησιμοποιηθούν από την Αντίσταση, να λαμβάνουν μέρος σε σαμποτάζ, όπως στην ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου, και να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια που εξυπηρετούσε την Αντίσταση κατά των κατακτητών, χωρίς να υπολογίζουν το κόστος. Βέβαια ,ήταν τακτικοί στην υπηρεσία τους και στα καθήκοντά τους για να μην κινούν υποψίες.
Οι Υπηρεσίες της Α.Π. χορήγησαν σε εκατοντάδες Ισραηλίτες Ελληνικής ή συμμαχικής υπηκοότητος, οι οποίοι κατεδιώκοντο από τους Γερμανούς, διαμονητήρια έγγραφα υπηκοότητος χώρας, για την οποία δεν γινόταν δίωξη, όπως η Ισπανική, ή δινόταν ταυτότητες, μέσω των Αστυνομικών Τμημάτων, με Ελληνικά ονόματα. Απέκρυπταν δε αγωνιστές Έλληνες και συμμάχους στα Αστυνομικά Καταστήματα ή στις οικίες τους.
Η προσφορά αυτή τιμήθηκε δεόντως από το Ισραηλινό Κράτος δια της απονομής στην Α.Π. του υψηλοτέρου και ιεροτέρου τίτλου τους, με την επωνυμία «ΔΙΚΑΙΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ», τον οποίον ο Εβραικός Λαός, από αρχαιοτάτων χρόνων, απονέμει σε όποιον σώζει ζωή Εβραίου.
Η σχετική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την 12-7-1970 στην αίθουσα της Αρχαιολογικής Εταιρείας.
Μεταξύ των τιμηθέντων συμπεριλαμβάνονταν: ο τ. Αρχηγός Α.Π. Α Έβερτ, οι τ.Αστυν.Δ/ντές Α Μ.Γλύκας και Δ.Βλαστάρης και ο τ. Αστυν.Δ/ντής και τ .Υπουργός Δ. Βρανόπουλος.
Και παλαιότερα η Α.Π. για την συνδρομή της προς τους διωκομένους Ισραηλίτες είχε τιμηθεί με ειδικό δίπλωμα και ενεγράφη στην Ιερά Βίβλο.
Η σχετική επιγραφή έχει ως ακολούθως.
''Το Σώμα της Αστυνομίας Πόλεων Ελλάδος ενεγράφη εις την Ιεράν Βίβλον, πρωτοβουλία των Ισραηλιτών της Ελλάδος, εις αναγνώρισιν της θαραλλέας και ανθρωπιστικής συμπεριφοράς των Αξιωματικών και ανδρών αυτού, κατά την περίοδο των Γερμανικών διωγμών.''
Σαφής απόδειξη της προσφοράς της Α.Π. στον τομέα αυτόν, είναι και το ευχαριστήριο έγγραφο της Κυβερνήσεως της Ν. Ζηλανδίας, που φέρει την υπογραφή του Πρωθυπουργού P. Fraser και του Δ/του του 2ου Νεοζηλανδικού Εκστρατευτικού Σώματος Στρατηγού Freyberg, που απεστάλη το 1947 προς τα Αστυνομικά Τμήματα της Κυψέλης και Αμπελοκήπων και έχει ως εξής:
«Σας απευθύνω το σύντομο αυτό μήνυμα δια να σας είπω πόσον η Κυβέρνησις και ο Λαός της Ν. Ζηλανδίας είναι ευγνώμονες προς το Ελληνικό Έθνος.
Ενθυμούμεθα όλα όσα εκάματε ,δια να βοηθήσετε τους Νεοζηλανδούς στρατιώτας, οι οποίοι έμειναν οπίσω, όταν η χώρα σας κατελήφθη από τον Γερμανικό στρατό τον Απρίλιο του 1941. Έχομεν βαθεία συναίσθησιν της υποχρεώσεως της Ν. Ζηλανδίας προς τους γενναίους τούτους Έλληνας δια το θάρρος και την αυτοθυσίαν των. Εις εσάς προσωπικώς επιθυμώ να είπω ότι ουδέποτε θα λησμονήσωμεν αυτό το οποίον εκάματε .Γνωρίζομεν ότι ενεδύσατε και εθρέψατε τους άνδρας μας, όταν εσείς οι ίδιοι εστερείσθο και τούτο πράττοντες υπεφέρατε και εκινδυνεύσατε. .Δι' όλα αυτά, είμεθα βαθέως ευγνώμονες. Σας απευθύνω τας ειλικρινεστέρας ευχάς, δια την ευτυχίαν και ευημερίαν της χώρας σας από τους φίλους και συναδέλφους σας της Ν. Ζηλανδίας».
Σημειωτέον και ο Τσιγάντες, που στην ομάδα του περιλαμβάνονταν αστυνομικοί ,όπως οι Παρίσης Λ., Μπούρας Π., Κώτσης Σ., εμφανίζονταν κατά τις μετακινήσεις του με στολή Υπαστυνόμου.
Εξ άλλου, ο εν τιμητική διαθεσιμότητι Λοχαγός Π. Πετρόπουλος, στο βιβλίο του υπό τον τίτλο «Η Εθνική δράσις της Αστυνομίας Πόλεων.» αναφέρει μεταξύ άλλων :
«.....Μέσα εις την φρικτήν κόλασιν, την οποίαν είχον δημιουργήσειοι ανόσιοι κατακτητές, οι αστυνομικοί υπάλληλοι είχον την μερίδα των. Πολλοί ήσαν εκείνοι, οι οποίοι επλήρωσαν με την ζωήν των την άκαμπτον Ελληνικήν των συνείδησιν. Πολλοί εδέχθησαν τα δολοφονικάς σφαίρας των Γερμανών και των Ιταλών, διότι δεν ηθέλησαν να γίνουν πειθήνια όργανά των. Αλλά ακόμη περισσότεροι ήταν εκείνοι, οι οποίοι έδρασαν και διεκρίθησαν εις τον κρυφόν πόλεμον εναντίον των κατακτητών. ...... Εστάθησαν ακλόνητοι εις τας επάλξεις του Έθνους, άλλοτε εκ του εμφανούς και άλλοτε κρυφίως. Από τα στελέχη της Α.Π. δημιουργήθηκαν οι πρώτοι πυρήνες της Εθνικής Αντίστασης..........».

Η απασχόληση της Α.Π. στα προαναφερθέντα έκτακτα και υψηλά Εθνικά καθήκοντα δεν εμπόδισε το έργο της κατά του κοινού εγκλήματος.
Αντιμετωπίσθηκαν με επιτυχία μαυραγοτίτες και άλλοι καιροσκόποι και κακοποιά στοιχεία, τα οποία επωφελούμενα τις ιδιαίτερες σχέσεις τους με τον κατακτητή, διέπρατταν εγκλήματα, αλλά και στο κοινό έγκλημα ,οι επιτυχίες παρά τις δύσκολες συνθήκες, ήταν εκπληκτικές . Ενδεικτικά:
Τον Μάριο του 1942 εξιχνιάστηκε η δολοφονία του ζεύγους Λυμπερόπουλου και συνελήφθησαν οι δράστες.
Τον Νοέμβριο του 1942 συνελήφθησαν μετά από επίπονες ενέργειες οι δράστες της διαρρήξεως της αποθήκης Ζούλα Σ., οι οποίοι είχαν αφαιρέσει εμπορεύματα αξίας 40.000.000 δρχ.
Τον ίδιο μήνα εξιχνιάστηκε η δολοφονία του Ευλαμπίου Μιχαήλ και συνελήφθησαν οι δράστες
Τον Ιανουάριο του 1943 συνελήφθησαν οι δράστες ληστειών κατά των Παλαιοπούλου Ισαάκ και Μπασάκα Γ.
Τον Ιούλιο του 1944 σημειώθηκαν αλλεπάλληλες διαρρήξεις αποθηκών και καταστημάτων. Ο Αρχιφ ΛΟΥΒΕΡΔΗΣ Σ. που παρακολουθούσε τα παλαιοπωλεία, για τυχόν πώληση κλοπιμαίων, αντελήφθη τρία άτομα να διαπραγματεύονται πώληση αντικειμένων. Στην προσπάθειά του να τους συλλάβει, ο ένας από αυτούς δια περιστρόφου τον εφόνευσε. Οι δράστες συνελήφθησαν και διαπιστώθηκε ότι είχαν διαπράξει συνολικά 60 διαρρήξεις.
Τον Αύγουστο του 1944 συνελήφθησαν οι ληστές της οικογένειας Ποριωτού Σ. και του εμπόρου Α. Μ., ενώ τον Σεπτέμβριο συνελήφθησαν όλα τα μέλη σπείρας που διέπρατταν ληστείες στις περιοχές Κολωνακίου και Κυψέλης .
Η Α.Π. συνέβαλε αποφασιστικά στην επιβίωση του Ελληνικού λαού και εις την σθεναρά κατά του κατακτητού άμυνα. Συνέζησε με τον λαό το κατοχικό δράμα και συμμερίσθηκε τους αγώνες και τις θυσίες του.
Καθ' όλη την περίοδο της κατοχής, οι Αστυνομικοί μας πέρασαν φρικτές ημέρες. Είχαν αναλάβει αγώνα, όχι μόνο να προστατεύσουν και να καλύψουν τον μηχανισμό της Εθνικής Αντίστασης, αλλά και να εισέρχονται στις Υπηρεσίες των κατακτητών και να προσπαθούν να αποσπάσουν κάθε χρήσιμο στοιχείο. Παράλληλα, στάθηκαν στο πλευρό του Ελληνικού λαού, πείνασαν, ταπεινώθηκαν από τους κατακτητές, υπέστησαν επιθέσεις από κακοποιούς, αλλά ήταν εκεί στο πεζοδρόμιο και στα ηρωικά σοκάκια της Αντίστασης.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1944-1950
Ενώ οι άνδρες της Α.Π. στις δύσκολες συνθήκες της κατοχής, με αντίτιμο την ίδια τους την ζωή, εκτελούσαν τα αστυνομικά, αλλά και τα πατριωτικά τους καθήκοντά, το Κ.Κ.Ε. βρήκε ως κατάλληλη αυτή την περίοδο, κατά την οποίαν ουσιαστικά δεν υπήρχε κράτος ελεύθερο, για να εξαπολύσει τη δυναμική εξόρμησή του, με σκοπό την κατάληψη της εξουσίας.
Από τις πρώτες μέρες της κατοχής, η σύγχυση που ακολούθησε την γερμανική εισβολή, η απελευθέρωση κομμουνιστικών στελεχών από τις φυλακές, αλλά και η νέα κατεύθυνση δράσης του διεθνούς κομμουνισμού, οδήγησαν το Κ.Κ.Ε. στην λήψη σειράς θλιβερών αποφάσεων, που αποτέλεσμα είχαν την νέα, πρωτοφανή στην ιστορία της χώρας μας, εθνοκτόνο δράση του.
Το μοναδικό εμπόδιο για την εκτέλεση των σχεδίων του, ιδία στον ευαίσθητο χώρο της Πρωτεύουσας, ήταν η Α.Π., η οποία συνέχιζε να διατηρεί, έστω και σκιώδη, την συνέχεια της κρατικής εξουσίας.
Η δράση του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και των παραφυάδων του εκδηλώθηκε με άγρια τρομοκρατία και δολοφονίες ατόμων, που εθεωρούντο σοβαροί αντίπαλοι.
Η Α.Π., χωρίς χρονοτριβή, οργάνωσε μαχητικές ομάδες, οι οποίες αντιμετώπιζαν αυτήν την βία, με αιχμή του δόρατος το Μηχανοκίνητο Τμήμα της Δ/νσεως Αθηνών. Το Τμήμα, οι θρυλικοί ''Μπουραντάδες'', από το όνομα του Διοικητού Μπουραντά Ν., συνέτριψε κυριολεκτικά όλες τις τρομοκρατικές εκδηλώσεις, η δε σθεναρή του στάση συνέβαλλε τα μέγιστα, στην ματαίωση επικρατήσεως του Κ.Κ.Ε. στην Πρωτεύουσα. Κατέστη δε το φόβητρο των Ελασιτών και των συνεργατών τους. Βέβαια, οι κομμουνιστικοί κύκλοι εξαπέλυσαν πολεμική κατασυκοφαντήσεώς του και προσπαθούσαν να επιτύχουν την διάλυση του.
Κατά την περίοδο της κατοχής, οι άνδρες της Α.Π., παράλληλα με τα αστυνομικά καθήκοντά τους, μάχονταν από γειτονιά σε γειτονιά, έδιναν θάρρος στους πολίτες, προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν, με τα λίγα μέσα μου διέθεταν, αιμοσταγείς ομάδες που τρομοκρατούσαν τους πολίτες, προετοιμάζοντας το έδαφος για την Δεκεμβριανή ανταρσία
Σημαντικό γεγονός των ημερών εκείνων ήταν η παραλαβή όπλων από τον όρμο της Βραβρώνας, τα οποία είχαν αποκρυβεί εκεί ,αποσταλέντα από το Στρατηγείο της Μ .Ανατολής. Η Αστυνομία έπρεπε να παραλάβει τα όπλα αυτά, για να εξοπλισθούν οι Αστυνομικές Υπηρεσίες εν όψει του επερχομένου πολέμου. Με διπλό κίνδυνο, από τους Γερμανούς, αλλά και από τους Ελασίτες, ομάδα αστυνομικών, μετά από ταλαιπωρίες δέκα ημερών, κρυπτόμενη σε διάφορες περιοχές της Αττικής, ως επί το πλείστον στο ύπαιθρο, κατάφερε να παραλάβει τα όπλα αυτά, με τα οποία, όπως προαναφέραμε, εξοπλίστηκαν οι Αστυνομικές υπηρεσίες.
Στην σύντομη αυτή παρουσίασή μας, δεν θα αναφερθούμε στα γεγονότα πολιτικά και μη, που προηγήθηκαν της Κυριακής 3-12-44. Άλλωστε, ''τόνοι '' μελάνης έχουν χρησιμοποιηθεί από τους πρωταγωνιστές, αλλά και από ιστορικούς για την αναφορά τους. Όμως, σε ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης σε αυτούς που έπεσαν για την Πατρίδα και την Δημοκρατία, θα αναφερθούμε συνοπτικά στην δράση και στα θύματα των Αστυνομικών Υπηρεσιών.
Λίγο πριν την αποχώρηση των Γερμανών, κυκλοφόρησε η απόφαση του Κ.Κ.Ε., την οποία δημοσίευσαν όλα τα έντυπά του, ενώ τα ΄΄χωνιά'' την μετέδιδαν σε όλη την πόλη, που συνοψίζονταν στη φράση: «Εμπρός όλοι επί ποδός πολέμου, για την τελική νίκη, για την κατάχτηση της Αθήνας».
Η συνολική δε κατάσταση στην Πρωτεύουσα, προμήνυε το τι θα ακολουθούσε.
Όλα αρχίζουν την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 1944, ημέρα που ορίσθηκε από το ΚΚΕ για το «Παλλαϊκό» συλλαλητήριο στην Πλατεία Συντάγματος, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, μεταξύ των άλλων, και κατά των διαταγών του Άγγλου Στρατηγού Σκόμπυ να υπαχθούν οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ στο εδώ Στρατηγείο.
Το συλλαλητήριο απαγορεύτηκε και η Αστυν. Δ/νση Αθηνών κινητοποίησε όλες τις δυνάμεις για να αποτρέψει την συγκέντρωση.
Δεν άργησαν βέβαια τα αιματηρά επεισόδια.
Την 14.30 ώραν της 3-12-44, το Α Σώμα Στρατού του ΕΛΑΣ, χρησιμοποιώντας ως αφορμή τις συγκρούσεις διαδηλωτών και Αστυνομίας, εξέδωσε την πρώτη διαταγή ,υπ αριθ ΑΠ 51/3-12-44, η οποία είχε ως εξής: «Κατάστασις οξυτάτη. Σχέδιον ενεργείας [ΑΠ 25]-1-12-44], τίθεται σε εφαρμογή από αύριο πρωίαν. Μόλις ξημερώσει να εκτελεσθή αφοπλισμός των Αστυνομικών Τμημάτων και της Χωροφυλακής»
Την 5.30 ώρα της 4-12-44, ο Αστυν. Σταθμός Κορυδαλλού εδέχθη την πρώτη κομμουνιστική επίθεση. Λίγο αργότερα Ελασίτες επιτέθηκαν στο Α Α/Τ, αλλά και σε όλα τα οικήματα των υπηρεσιών του Πειραιά.
Από την 3-12-44 ο Πειραιάς είχε απομονωθεί, με τις απεργίες των υπαλλήλων των σιδηροδρόμων και της τηλεφωνικής εταιρίας. Στους δρόμους κυριαρχούσαν περίπολοι οπλισμένων κομμουνιστών και τα ''χωνιά''.
Δύναμη από 52 αστυνομικούς των Αστυνομικών Υπηρεσιών, μαχόμενη κατέφυγε και συνεργάσθηκε με δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος και του Π. Ναυτικού στην άμυνα του μεγάρου Βάττη, μάχη που άρχισε την 5-12-44. Μετά από ώρες σκληρής μάχης, με συμμετοχή του πολεμικού πλοίου 'Σαχτούρης ', αλλά και με ενίσχυση των αμυνομένων με πολεμοφόδια που κατέφθασαν με το ''Αβέρωφ'', οι αμυνόμενοι πέρασαν στην επίθεση, διέλυσαν τους Ελασίτες και άρχισε η εκκαθάριση των Πειραικών συνοικιών με επικεφαλείς των αποσπασμάτων τους Αστυνόμους Α Κορναράκη Μάνθο και Μαιόπουλο Χρήτο.Παντού έυρισκαν οπλισμό,όπως σε υπόνομο στην οδό Φρεαττύος ανεύρον 450 τυφέκια ,απορριφθέντα από τους υποχωρούντας ελασίτες

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι Ελασίτες, πριν από την επίθεση, ζήτησαν να τους παραδοθούν οι αστυνομικοί. Η απάντηση βέβαια ήταν αρνητική. 

Κατά τις επιχειρήσεις στον Πειραιά, εφονεύθησαν : Ο Αστυν Δ/ντής Αναγνωστοπουλος Π., οι Αστυνόμοι Κούρτης Ν., Κολοτούρος Διον., Κουράκος Ν., Κοντεκάκης Γ., Λιούλιας Ευαγ., οι Υπαστυνόμοι Αντωνιάδης Ιωακείμ, Μιχαλίτσης Αλκ., Αναγνωστόπουλος Θ., Νικολόπουλος Αθ., ο Ανθυπαστυνόμος Πηνιώτης Κ., οι Αρχιφύλακες Γυφτόπουλος Περ., Μπέικος Χελμής, Ντριτσάκος Θ., οι Υπαρχιφύλακες Μακρής Ν., Χατζηλιάδης Η., και οι Αστυφύλακες Μπαλόπουλος Στ., Βαρδαξής Κ., Δήμου Β., Καούνης Αντ., Λενάκης Στυλ., Καραπαναγιώτης Α., Ρεντούμης Αναστ.,Πριονάς Π., Αλεξέας Γ., Παπαδάς Μ., Μεσσάρης Θεοφ.

Στην Κέρκυρα, η άγρυπνη παρακολούθηση των κομμουνιστικών δικτύων και η ματαίωση συγκροτήσεων παρανόμων μηχανισμών είχε σαν αποτέλεσμα την αποδυνάμωση των ανατρεπτικών δυνάμεων.
Στην Πάτρα, η Αστυνομία μαζί με τις άλλες μάχιμες ομάδες κατόρθωσε να απωθήσει τους Ελασίτες , να συμπαρασταθεί και εξυψώσει το εθνικό φρόνημα των τρομοκρατημένων πολιτών. Ειδικότερα, η Αστυνομία της Πάτρας, μέχρι τον Δεκέμβριο του 1948, κατά τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του Στρατού στην Πελοπόννησο, κατόρθωσε να αποτρέπει επιθετικές ενέργειες κατά της πόλεως, διατηρώντας την τάξη και την ευνομία. Μάλιστα τον Ιούλιο του 1948, στην πόλη των Πατρών, προς ενίσχυση της Αστυνομικής Δυνάμεως μετέβη Τμήμα της Τεθωρακισμένης Ίλης της Υ.Γ.Α. Αθηνών. Η δύναμη αυτή κατ επανάληψη συγκρούσθηκε με τους κομμουνιστές, και κατά δε την ομολογία του καπετάν Περδίκα, ανέτρεψε τα σχέδια επιθέσεως κατά των Πατρών την 28-8-1948.
Πρέπει να αναφερθεί εδώ ένα φρικαλέο έγκλημα του διέπραξαν οι Ελασίτες το Πάσχα του !944. Στο Δερβένι Κορινθίας εκτροχίασαν το τραίνο που μετέφερε στην Πάτρα νεοεξελθόντες της Σχολής 32 Αστυφύλακες, οι οποίοι συνοδεύονταν από έναν Υπαστυνόμο και έξι Αρχιφύλακες. Τους συνέλαβαν όλους και τους δολοφόνησαν την 16-4-1944 εντός χειμάρρου στην περιοχή Σουληνάρι του χωριού Βεσίνι Καλαβρύτων, μετά από σκληρή πορεία επτά ημερών σε δύσβατα μέρη και εξευτελιστικούς βασανισμούς. Τα πτώματά τους έμειναν άταφα και έγιναν βορά των αγρίων θηρίων. Σημειωτέον ότι ήσαν άοπλοι. Ως ελάχιστος φόρος τιμής και ευγνωμοσύνης στα θύματα της κομμουνιστικής αυτής θηριωδίας αναφέρουμε τα ονόματα αυτών, όπως προέκυψαν από την διενεργηθείσα Ένορκη Ανάκριση την 27-5-1944 από την Αστυν. Δ/νση Πατρών: Υπ Β: Μπολέτσης Σπυρ., Αρχιφ: Καφεζάς Ι., Παπαδημητρόπουλος Ν., Δημητρόπουλος Αντ., Μουδάκης Κυρ., Βλάχος Ι., Μουτζουρός Σπ., Αστυφ.: Βάρκας Χ., Καραγιάννης Ν., Φειδάς Βλ., Αθανασόπουλος Ι., Τραυλός Κ., Σταυρόπουλος Αλκ., Ευσταθίου Αλ., Παπαδοπετράκης Ε., Ζάχος Σπ., Καρβούνης Ι., Δημακόπουλος Παύλος, Παναγέας Ν., Ευσταθόπουλος Παν., Κουτσογιάννης Διον., Ραικάκης [Ράικος] Κ., Μπιρμπίλης Αντ., Ρίκος Γ., Αδαμόπουλος Λαμ., Γκρούτσης Β., Πικραμένος Συμ., Κωνσταντινίδης Γ., Τομαράς Κ., Ζησιμόπουλος Γ., Παιδακάκης Γ., Πετρινιώτης Ε., Χολέβας Κ., Ταμπουραντζής Π., Ανδρεόπουλος Ανδ., Γυφτάκης Ι., Φωτόπουλος Αν., Κοιλάκος Γ., Ανδριόπουλος Γ. Ο τελευταίος εν αδεία τελών μετέβαινε στην Πάτρα. Μαζί με τους Αστυφύλακες εκτελέσθηκαν και οι 3 άνδρες της Χωροφυλακής: Υπεν/ρχης, Σπανογιαννόπουλος και οι Χωροφ: φωράκης και Αύλιχος Ανδ.
Ο τόπος της θυσίας ήταν ο τόπος του μαρτυρίου ολόκληρου του Ελληνικού λαού, ο Γολγοθάς της Αστυνομίας Πόλεων. Οι νέοι Αστυνομικοί σφαγιάσθηκαν, διότι ήταν αστυνομικοί, εκπρόσωποι της κρατικής εξουσίας, εχθροί των καταχθόνιων σκοπών και στόχων των ξενοκίνητων Ελασιτικών ορδών
Βέβαια, για να πραγματωθεί ο απώτερος σκοπός των κομμουνιστών, που ήταν η κατάληψη της εξουσίας, έπρεπε να καταληφθεί η Πρωτεύουσα, όπου υπήρχαν τα κυβερνητικά κτίρια. Για να γίνει όμως αυτό έπρεπε να εξουδετερωθούν οι αστυνομικές δυνάμεις, που ήταν τότε οι μόνες ένοπλες δυνάμεις που τα περιφρουρούσαν.
Έτσι το κέντρο της ανταρσίας εκδηλώθηκε στην Αθήνα, με επιθέσεις των Ελασιτών κατά των Αστυνομικών Υπηρεσιών, οι οποίες διήρκεσαν από την 3-12-1944 έως την 5-1-1945, που οι στασιαστές εκδιώχθηκαν από την Πρωτεύουσα.
Παρατίθεται στη συνέχεια το χρονικό των επιθέσεων αυτών, για να καταφανεί ότι κατά το διάστημα αυτό οι άνδρες της Α.Π. αγωνίστηκαν τον υπέρ πάντων αγώνα, έναν αγώνα κατά υπέρτερων δυνάμεων και με περιορισμένο αριθμό πυρομαχικών και κατάφεραν, μαζί με τις δυνάμεις του Συντάγματος Χωρ/κής Μακρυγιάννη, να σώσουν το αστικό καθεστώς και τη δημοκρατία στη χώρα μας από τον κομμουνιστικό ολοκληρωτισμό.
Το Α. Α/Τ Αθηνών, με διοικητή τον Καραμπέτσο Ευάγ., δέχεται επανειλημμένες επιθέσεις των Ελασιτών από την 6-12-44. Την νύκτα της 11 προς 12-12-44, ισχυρές δυνάμεις τους ανατίναξαν οικίες και καταστήματα στην οδό Ρόμβης, περισφίγγοντας το Τμήμα. Τις πρωινές ώρες όμως της 12-12-44, οι Αστυνομικοί του Τμήματος με ηρωική επίθεση τους απώθησαν. Κατά την επίθεση εφονεύθη ο Αρχ. Κουτσουράς Κ., κατά δε τις μάχες του Α Α/Τ φονεύθηκαν και οι Αστυφ. Κόκκαλης Ι. και Πέτσας Αλεξ. και τραυματίσθηκαν ο Διοικητής και οι Υπαστ.,Κ. Μαθιουδάκης και Ι.Κασίμης.
Την 5.45 ώρα της 6-12-44, δέχθηκε επίθεση το Β. Α/Τ. Την 11.00 ώρα τα πυρά των αμυνομένων σίγησαν. Δεν υπήρχαν άλλα πυρομαχικά. Χειροβομβίδα σκοτώνει τον Αρχ. Μάρκου Θ. Το τμήμα καταλήφθηκε και οι συλληφθέντες αστυνομικοί οδηγήθηκαν στην Ηλιούπολη, όπου, κατόπιν αποφάσεως ''λαικού δικαστηρίου'' καταδικάστηκαν σε θάνατο. Την 20.00 ώρα της 7-12-44,εκτελέσθηκαν οι Αστυνόμοι: Ζαρούλης Ι., Κομψάς Σ., Μακροθύμιος Γ., Πύλιας Κ.. Την επομένη εκτελέσθηκαν οι : Υπ Β ,Ποτάκης Στ., Αρχ, Σκούπας Γ., Καλογερόπουλος Γ., και Αστυφ.,Ξάνθος Ευτ.,
Την 05.00 ώρα της 9-12-44, Ελασίτες άρχισαν να εισβάλουν στην περιοχή του Κολωνακίου. Άνδρες όμως του Γ. Α/Τ τους απώθησαν. Και εκεί έγιναν σφοδρές μάχες , αλλά το Τμήμα δεν κατελήφθη.
Την 6-12-44 δέχθηκε σφοδρή επίθεση το Δ. Α/Τ., με διοικητή τον Αστυν. Δ/ντή Β, Κανελλόπουλο Α., η οποία αποκρούσθηκε, με την απώλεια όμως του Υπ Β Κουμουρά Ανδ. Την επομένη, 7-12-44, νέα σφοδρή επίθεση των Ελασιτών αποκρούσθηκε και πάλι με απώλεια του Αστυφ Χριστοφοράτου Γερ. Την 8-12-44. Η δύναμη του Τμήματος ενισχύθηκε με δύναμη της Γ. Υπ/νσης Ασφάλειας και την επομένη και με δύναμη του Θ Α/Τ. Οι επιθέσεις διαδέχονταν η μία την άλλη, ώσπου την 11-12-44 το απόγευμα οι αμυνόμενοι έκαμαν έξοδο. Κατά την έξοδο φονεύθηκε ο Αστυφ Μαρτίνης Δ.
Επιτυχή έξοδο έκαμαν και οι άνδρες του ΣΤ. Α/Τ τις νυκτερινες ώρες της 4/5-12-55, αφού απέκρουσαν σφοδρές επιθέσεις των Ελασιτών.
Το Ζ Α/Τ, με διοικητή τον Αστυν Β Βάλλα Ν., κατελήφθη και ο Υποδ/της αυτού Αστυν Β, Μαιτού Δ. δολοφονήθηκε αγρίως
Το Η Α/Τ κατελήφθη, μετά από 8ωρο μάχη την 5-12-44, και όταν είχαν τελειώσει τα πυρομαχικά των αμυνομένων. Ο διοικητής Αστυν Α Χρυσικός Αλεξ. εκτελέσθηκε κατά τον αγριότερο τρόπο, ενώ κατά την μάχη φονεύθηκαν οι Υπ Β Πάνου Γ., και Αστυφ Λυμπερόπουλος Ανδ . Οι υπόλοιποι συλληφθέντες, μετά από πολλές ταλαιπωρίες, αφέθησαν ελεύθεροι μετά την Συμφωνία της Βάρκιζας.
Το Θ Α/Τ, με διοικητή τον Αστυν Α, Κωστόπουλο Γ. αντιστάθηκε σθεναρά και με την βοήθεια Αγγλικών αρμάτων, μαζί με αγωνιστές του Συντ/χου Γρίβα, οι αμυνόμενοι μεταφέρθηκαν στα Π. Ανάκτορα. Κατά τις σκληρές μάχες εφονεύθησαν οι Αστυφ . Δ. Μαρτίνος και Ε.Αλεξανδράτος. Ο Αστυν. Σταθμός Γκαζοχωρίου, ο οποίος υπήγετο στο Θ Α/Τ. κατελήφθη. Ο διοικητής του Αστυν Β. Ευαγγελόπουλος Δ. και οι περισσότεροι αστυνομικοί συνελήφθησαν και εκτελέσθηκαν
Το Ι. Α/Τ εδέχθη και απέκρουσε επιθέσεις από την 06.00 ώρα της 4-12-44. Την 13.30 ώρα, κατόπιν διαταγής, οι άνδρες εγκατέλειψαν το Τμήμα και μαχόμενοι, συμπτύχθηκαν στην Αστυν. Διεύθυνση.
Το ΙΑ. Α/Τ την 1100 ώρα της 3-12-44 δέχθηκε επίθεση, ενώ το πλείστον της δυνάμεως του ήταν στην Πλατεία Συντάγματος στο συλλαλητήριο. Η επίθεση απεκρούσθη από την μικρά δύναμη, όπως αποκρούσθηκαν και οι επιθέσεις της επομένης ημέρας 4-12-44. Μετά από δεκάωρο μάχη, την 4-12-44 απεφασίσθη έξοδος και μαχόμενοι κατάφεραν να φθάσουν στην Αστυν. Διεύθυνση, με σοβαρές όμως απώλειες. Φονεύθηκαν : οι Αρχιφ, Αναγνωστάκης Ι., και Αστυφ., Τσουκανάς Ηλ., Παπαγεώργος Ελευθ., Παπαιωάννου Αγγ., Κασιμάτης Ανδρ., Νικολάου Βασιλ.
Το ΙΓ Α/Τ, με διοικητή τον Αστυν Α Καρκανίδη Παν., μετά από σθεναρά αντίσταση συμπτύχθηκε στην Αστυν Δ/νση, συλληφθέντων όμως και αγρίως εκτελεσθέντων των Αστυν Β, Μαρίνου Ν., και Μελετιάδη Χ.
Το ΙΣΤ Α/Τ, με Διοικητή τον Αστυν Α, Τσουλούφο Ι. αντιστάθηκε ηρωικά, αλλά κατελήφθη από υπέρτερες Ελασίτικες δυνάμεις. 5 Αξιωματικοί και 11 Αστυφ. συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στην περιοχή Ούλεν, όπου και εκτελέσθηκαν.
Το ΙΖ Α/Τ, με διοικητή τον Αστυν Β Μ.Σορώκο, αμύνθηκε ηρωικά, αλλά τελικά υπέκυψε, ελλείψει πυρομαχικών. Ο διοικητής του Παραρτήματος Ασφαλείας, Αστυν Β Γεροστάθης Ε. δολοφονήθηκε υπό των Ελασιτών, οι οποίοι περιέφεραν το σώμα του στις οδούς της Πόλεως.
Οι άνδρες των λοιπών Αστυνομικών Τμημάτων και Παραρτημάτων Ασφαλείας, λόγω της μικρής τους δύναμης, κατόπιν διαταγών, συμπτύχθηκαν στην Αστυν. Δ/νση.
Η Υπ/νση Τροχαίας Κινήσεως , δέχθηκε σφοδρές επιθέσεις από την 4-11/12/44, οπότε και συμπτύχθηκε στην Αστυν Δ/νση. Κατά το διάστημα αυτό φονεύθηκαν οι Υπαστ. Πράσσος Γ. και Σκόρδας Γ.,και Αστυφ, Σπανουδάκης Γ., Ματζαμόρτης Δ., Κιντής Λ.,., Τσιφτσής Ν.
Το Μηχανοκίνητο Τμήμα, με Διοικητή τον Αστυν. Β Καρατζούβαλη Ι., το οποίο και κατά την διάρκεια της κατοχής διεξήγαγε σκληρούς αγώνες κατά των κομμουνιστών και αποτελούσε, μαζί με την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, τους κυρίους εχθρούς των Ελασιτών, είχε μικρή δύναμη, καθ όσον με διάφορες συκοφαντίες τους είχαν πετύχει την φυλάκιση του Διοικητού Ν., Μπουραντά και τη μερική διάλυση του Τμήματος. Η μικρή, αλλά αξιόμαχη αυτή δύναμη, εδέχθη σφοδρή επίθεση την 5-12-44 από 1500 περίπου Ελασίτες, η οποία απεκρούσθη. Από τότε και μέχρι την 11-12-44 οι άνδρες του Μηχανοκινήτου απέκρουαν την μία μετά την άλλη τις λυσσώδεις επιθέσεις, μάλιστα την 11-12-44 σε αιφνιδιαστική του αντεπίθεση διέσπασαν τον κλοιό των ελασιτών, συνέλλαβαν 47 ενόπλους Ελασίτες, τους οποίους οδήγησαν πεζή στην μαχόμενη Γ.Ασφάλεια. Κατά το δεκαήμερο των μαχών εφονεύθησαν οι Υπαστυν Β Γαλιώτος Σ. ,Αρχιφ.,Γκίρας Κ., Μαρνέρης Α., Σαρδής Δ., Υπαρχ. Γ. Μουστάκας, Γ Κοκοτός, Ν Μποκόλας,Γ. Ανρεόπουλος, Λαμπρόπουλος Ι., Ψαρούλης Γ., και Αστυφ. Δαμίγος Π., Κοντόπουλος Γ., Ευτυχιάκος Γ., Β.,Κούτσικος .Μεταξύ των τραυματισθέντων ήταν και ο Αστυν Οικονομόπουλος Ν., ο οποίος τραυματιζόταν για τρίτη φορά και φονεύθηκε αργότερα στην διασταύρωση Πανεπιστημίου και Θεμιστοκλέους.
Κατά τη δράση του Μηχανοκινήτου, ιδιαίτερο ρόλο έπαιξε ο Υπαστ. Αδαμόπουλος Χ., έχοντας στο πλευρό του και τον 16χρονο ιδιώτη Άγγελο Ντόντο, ο οποίος διακρίθηκε για την τόλμη και τη γενναιότητά του.
Την 11.00 ώρα της 5-12-44 ισχυρή δύναμη Ελασιτών, αποτελουμένη από 2000 άνδρες επιτέθηκε κατά της Υπ/νσεως Ασφαλείας Αθηνών, Διοικητής της οποίας ήταν ο Αστυν. Λίναρης Γ., στην οδό Πατησίων και Στουρνάρα. Η Ασφάλεια Αθηνών αποτελούσε τον κύριο εχθρό των στασιαστών και συνεπώς η κατάληψή της αποτελούσε το σημαντικότερο στόχο τους. Η μάχη συνεχίστηκε μέχρι την 18.00 ώρα, οπότε με την ενίσχυση ενός Αγγλικού τανκ, σε αντεπίθεση των αμυνομένων συνελήφθησαν 63 ελασίτες, μεταξύ των οποίων ο Γερμανός λοχαγός Όττο Βέρνερ και ένας Βούλγαρος υπαξιωματικός, που είχαν προσχωρήσει στον ΕΛΑΣ. Οι μάχες συνεχίστηκαν έως την 14-12-44, με τους αστυνομικούς όχι μόνο να ανθίστανται, αλλά και να επιχειρούν εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στους γύρω χώρους. Την 14-12-44, κατόπιν διαταγών, οι μαχητές φέροντες ολόκληρο το Αρχείο της Ασφαλείας, σε τάξη μάχης, συμπτύχθηκαν στα Παλαιά Ανάκτορα για την συνέχιση των επιχειρήσεων. Κατά το από 5-12-44 έως 14-12-44 διάστημα η Ασφάλεια είχε νεκρούς τους Υπαστυν, Κοσκινά Χαρ.,και Πανόπουλο Αποστ., τον Αρχιφ.,Μιχαλόπουλο Ι., και τους Αστυφ, Σούμπαση Β., Πρωτόπαπα Κ., Μπόγδη Ν.,
Οι Αστυνομικές δυνάμεις, με διαταγές της Αστυν. Δ/νσεως Αθηνών και του Αγγλικού Στρατηγείου εγκατεστάθησαν στα Παλαιά Ανάκτορα, στην Παλιά Βουλή, στο Φιλολογικό Σύλλογο ''Παρνασσός '' και σε διάφορα οικήματα της εντεύθεν του Ιλισσού περιοχής. Οι δυνάμεις αυτές, αφού συγκροτήθηκαν σε μαχητικά τμήματα, άρχισαν εκκαθαριστικές επιχειρήσεις.

Τμήμα 300 μαθητών των Αστυνομικών Σχολών και 150 Αστυνομικοί άλλων Υπηρεσιών, μαχόμενοι νυχθημερόν ξεκαθάρισαν την περιοχή Μοναστηρακίου-Αθηνάς–Ομονοίας-Πανεπιστημίου-Συντάγματος-Ερμού –Μητροπόλεως ,αλλά και Σόλωνος –Ακαδημίας.
Άλλο τμήμα από 200 αστυνομικούς, ξεκαθάρισαν την περιοχή Κολωνακίου -''Ευαγγελισμού'' και μάλιστα εδώ αντιμετώπισαν την απειλή των ελευθέρων σκοπευτών που έβαλαν προς το κέντρο.
Το Τμήμα της Ασφάλειας μαχόταν συνεχώς στην περιοχή από τα Ηλύσια μέχρι τον Όμιλο Αντισφαιρίσεως, αποκρούοντας όλες τις επιθέσεις των Ελασιτών από τις ανατολικές συνοικίες της Καισαριανής, του Βύρωνα, της Ν.Ελβετίας και του Παγκρατίου.
Τα Τμήματα αυτά πέτυχαν να διατηρήσουν τον έλεγχο στις περιοχές που τους ανατέθηκαν μέχρι της ενάρξεως των γενικών εκκαθαριστικών επιχειρήσεων από την Ταξιαρχία Ρίμινι, από Αγγλικά τμήματα αλλά και από την συσταθείσα Εθνοφυλακή.
Το Δεκεμβριανό κίνημα ,άφησε πίσω του συντρίμμια. Ολόκληρα τμήματα των πόλεων Πειραιώς και ιδία των Αθηνών είχαν μετατραπεί σε σωρούς ερειπίων. Τα Α.Τ είχαν καταστραφεί και λεηλατηθεί.
Το αίμα των αστυνομικών, τα σκελετωμένα σώματά τους, οι διαμελισμένοι από την θηριωδία και το μίσος των Ελασιτών σωροί τους, αποδείχθηκαν ανυπέρβλητα εμπόδια στην πραγματοποίηση των άνομων επιδιώξεων των στασιαστών και απετέλεσαν την βάση για την επαναλειτουργία της κοινωνίας, της νομιμότητας και της δημοκρατίας
Συνολικά, τα θύματα της Α.Π, στον βωμό της δημοκρατίας πριν και κατά τον ''κόκκινο Δεκέμβρη'' μόνο σε θανάτους, ανήλθαν σε 212 άτομα, ήτοι : 2 Αστυν Δ/ντές Α , 6 Αστυν Α , 14 Αστυν.Β , 6 Υπ Α, 22 Υπ Β, 1 Δοκ Υπ., 33 Αρχιφ., 1 Δοκ Αρχ., 13 Υπαρχ., 108 Αστυφ., 3 Προσθ.Αστυφ., , 1 Αστυν Δ/ντης Β ε.σ. 1 Αστυν Α ε.σ. 1 και 1 Αστυν Β ε.σ.
Η Αστυνομία, όμως έπρεπε πάση θυσία να συνεχίσει τη λειτουργία της και να ασκήσει και τα λοιπά αστυνομικά της καθήκοντα.
Εντός δύο ημερών από της καταστολής του κινήματος, και με νωπό το αίμα των αστυνομικών θυμάτων, οι πολίτες έβλεπαν ανακουφισμένοι τους αστυνομικούς να επιδίδονται στην αστυνομική τους δράση.
Η επανεγκατάσταση των αστυνομικών δυνάμεων στα Αστυν. Τμήματα και τις λοιπές αστυνομικές Υπηρεσίες γινόταν κυριολεκτικά εν μέσω πανηγυρικών και συγκινητικών εκδηλώσεων του πλήθους .
Να σημειωθεί ότι η Ασφάλεια, ένας μεγάλος αστυνομικός οργανισμός, εγκαταστάθηκε σε επιτεταγμένο κτίριο μέσα σε μια μόνο νύκτα .
Το βασικότερο όμως και δυσκολότερο έργο της Αστυνομίας Πόλεων αμέσως μετά την καταστολή της Δεκεμβριανής ανταρσίας, ήταν η εξιχνίαση των άγριων εγκλημάτων που είχαν διαπραχθεί κατά την κατοχή και κατά την ανταρσία και η σύλληψη των εγκληματιών κομμουνιστών, οι οποίοι κρυβόταν στην Αθήνα. Έργο δυσχερέστατο, γιατί χρησιμοποιούσαν ψευδώνυμα ,και καλύπτονταν από τους παράνομους μηχανισμούς του ΚΚΕ.
Από τον Ιανουάριο του 1945 μέχρι τον Αύγουστο του ιδίου έτους συνελήφθησαν 8000 εγκληματίες, που βαρύνονταν με περισσότερους του ενός φόνων.
Με την Συμφωνία της Βάρκιζας, την 12-2-1945, έκλεινε μεν μία τραγική σελίδα της νεώτερης Ελλάδας, αλλά δυστυχώς δεν ήταν η τελευταία.
Το ΚΚΕ επιδόθηκε με ζήλο στην ανασυγκρότηση του παράνομου μηχανισμού του, και έτσι άρχισε να παραβιάζει τους όρους της Συμφωνίας της Βάρκιζας, ενώ απέκρυπτε τον οπλισμό του Ε.Λ.Α.Σ, φυγάδευε στο Παραπέτασμα πολλούς αυτουργούς εγκληματικών πράξεων, εγκατέστησε σε πολλές περιοχές της χώρας ένοπλα τμήματα του Ε.Λ.Α.Σ. ,τα οποία μετ ολίγον απετέλεσαν τα κέντρα υποδοχής των στρατευομένων στις τάξεις του και τον Οκτώβριο του 1945, με συνωμοτική διαδικασία επέλεξε ως αρχηγό των παρανόμων μηχανισμών του τον Στέργιο Αναστασιάδη, με το ψευδώνυμο Τάσος Πετρίτσης. Επρόκειτο για, μέλος της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε, εκλεκτό του Ν.Ζαχαριάδη.
Η Αστυνομία, από την στιγμή που άρχισε να φαίνεται η νέα κομμουνιστική απειλή, άρχισε να λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα .
Οργάνωσε ευρύτατο δίκτυο πληροφοριών, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα να προλάβει εγκληματικές ενέργειες, από την συσταθείσα αυτοάμυνα στην Πρωτεύουσα και σχεδόν να ματαιώσει τα σχέδια στρατολογίας και χρηματοδότησης, αλλά και σοβαρών δολιοφθορών. Στοιχεία δε που ανακαλύπτονταν έπαιζαν σπουδαίο ρόλο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Η Γ Ολομέλεια της Κ.Ε του Κ.Κ.Ε., που συνήλθε του Ιούνιο του 1947,΄απέφάσισε την ένταση των τρομοκρατικών ενεργειών στα αστικά κέντρα.
Μετά δε και την επίσημη δήλωση του Μ. Πορφυρογένη, παρουσία και του Ζαχαριάδη Ν., στο Στρατσβούργο, την 27-6-1947, περί της αναλήψεως της ευθύνης του ενόπλου αγώνα από το Κ.Κ.Ε, η Αστυνομία έμπαινε σε νέο ολομέτωπο αγώνα για την υπεράσπιση της δημοκρατίας και της νομιμότητας.
Τον Σεπτέμβριο του 1947, η Κυβέρνηση Σοφούλη απεφάσισε να αντιμετωπίσει πλέον την ένοπλη εξέγερση, με ανάλογα μέσα, αλλά ταυτόχρονα να λάβει και μέτρα επιείκειας για να αφοπλίσει ηθικά το ΚΚΕ. Με τα μέτρα αυτά αφέθηκαν ελεύθεροι 4.200 εκτοπισθέντες, που το πλείστον εξ αυτών δυστυχώς επάνδρωσε τους παράνομους μηχανισμούς του ΚΚΕ.
Τον Δεκέμβριο του 1947, μέλη της αυτοάμυνας, παράνομης οργάνωσης του ΚΚΕ, σκότωσαν στην περιοχή ''Αέρηδες'' της Πλάκας τον Αστυφ του Β Α/Τ Δουβή Δημ., όταν επιχείρησε να τους ελέγξει. Όπως εξακριβώθηκε, οι δράστες λίγο πριν την δολοφονία του Αστυφ. είχαν στήσει ενέδρα, για να δολοφονήσουν το Σ .Γονατά.
Την 1-5-1948, η κομμουνιστική οργάνωση ΟΠΛΑ δολοφόνησε τον Υπουργό Δικαιοσύνης Χ. Λαδά έξω από τον Ι.Ν. του Αγ.Ιωάννη Καρύτση. Στην καταδίωξη των δραστών από τους Αστυφύλακες του Α΄Τμήματος Πινακούλια, Καράντζαλη και Λιακόπουλο, ο πρώτος έχασε τη ζωή του και οι δύο άλλοι τραυματίσθηκαν σοβαρά από χειροβομβίδες που ο δράστης έρριψε εναντίον τους.
Η δράση της Α.Π., εναντίον των συνεχώς αναδιοργανούμενων παρανόμων μηχανισμών του ΚΚΕ, συνεχίστηκε μέχρι της συντριβής των Κ/Σ στον Γράμμο. Μεταξύ των συλληφθέντων, τον Μάρτιο του 1949, ήταν και ο περίφημος Αναστασιάδης Στέργιος, ή Τάσος Πετρίτσης, μέλος του Π.Γ του ΚΚΕ., αρχηγός της αυτοάμυνας Ν. Ελλάδος .Ο Αναστασιάδης ήταν εκείνος που είχε διατάξει την δολοφονία, μεταξύ άλλων πολιτών, του Υπουρ. Χ. Λαδά, του καθηγ. Βαρίτη, του ιατρού Φουστάνου, καθώς και των Υπαστυν. Μαρκετάκη Στυλ και Αστυφ. Δελληγιάννη Ι.
Αυτό που πρέπει να τονιστεί και που αναγνωρίστηκε από όλους τους πρωταγωνιστές της αιματηρής αυτής περιόδου, κομμουνιστές ιδιαίτερα , μέσω των ομολογιών στις συνεδρίες των ολομελειών της Κ.Ε τους, είναι ότι αν η Γενική Ασφάλεια Αθηνών και οι Υπηρεσίες Ασφαλείας Πειραιώς, Πατρών και Κερκύρας δεν κατόρθωναν να προλαμβάνουν την δράση του όλου παράνομου μηχανισμού του ΚΚΕ, εάν δε εξαρθρώνονταν με αποτελεσματικό τρόπο οι οικείες οργανώσεις και ειδικά η οργάνωση της Πρωτεύουσας που κινούσε όλα τα νήματα είναι βέβαιο ότι όχι μόνο θα θρηνούσαμε περισσότερα θύματα και θα είχαμε περισσότερες δολιοφθορές, αλλά το έργο του Στρατού θα ήταν απείρως δυσκολότερο και η έκβαση της σύγκρουσης αυτής αμφίβολη. Να σημειωθεί ότι η Κέρκυρα είχε ορισθεί από την ηγεσία του ΚΚΕ το σημείο επικοινωνίας με το παραπέτασμα, μέσω Αλβανίας. Οι μεθοδικές και συντονισμένες ενέργειες της Αστυνομίας Κερκύρας έκοψαν αυτή την επικοινωνία, αλλά και παρεμπόδισαν καταλυτικά την είσοδο στελεχών δολιοφθορέων.
Παρά τις αιματηρές πολεμικές επιχειρήσεις που κράτησαν όρθια την Πρωτεύουσα, αλλά και το αγώνα στα θέματα της Εθνικής Ασφάλειας, η Α.Π. ουδόλως παραμέλησε την δίωξη του κοινού εγκλήματος.
Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα εξιχνιάσθηκαν εγκλήματα, που συγκίνησαν την κοινή γνώμη και έκαναν τον Τύπο να ασχοληθεί επί αρκετόν, με ευμενή σχόλια για τους άνδρες της Α.Π ,
Τον Μάρτιο του 1945 συνελήφθησαν στην Αθήνα μέλη σπείρας πλαστογράφων ,τα οποία κατά την διάρκεια της κατοχής είχαν εκδώσει πλαστά τσέκ ,ποσού 20000 χρυσών λιρών και 100000 χάρτινων λιρών Αγγλίας.
Τον ίδιο μήνα συνελήφθησαν οι δράστες Α.Ν και Γ.Σ. της ληστείας στην οικία της Συγουλτζή Ειρήνης.
Το Μάιο του 1945 συνελήφθησαν οι δράστες της διάρρηξης του Α Ταμείου Εισπράξεων και κατασχέθηκε το αφαιρεθέν ποσό των 13.800.000
Τον Ιούνιο του 1945 συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας της Μαργαριτίδου Ευαγγελίας.
Το ίδιον μήνα συνελήφθησαν οι ληστές του Γιαννούτσου Χ και του κέντρου ''Ροσινιόλ'' ,ενώ συνελήφθη και Άγγλος λιποτάκτης στρατιώτης, ο οποίος κατά μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο είχε διαπράξει σωρεία ληστειών .
Τον Νοέμβριον του 1945 συνελήφθησαν οι δράστες της ληστείας του χρηματιστού Παπανικολάου Κ., ενώ τον Φεβρουάριον του 1946,συνελήφθησαν οι δράστες ληστειών οικιών στην Καισαριανή και την 13 Ιουνίου συνελήφθησαν οι δράστες σειράς ληστειών σε διάφορα σημεία των Αθηνών.
Τον Μάρτιο του 1946, μετά από καταδίωξη και πυρά κατά των αστυνομικών ,συνελήφθησαν οι ληστές του Γαβριηλίδη Ι., ενώ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 1946 ,συνελήφθησαν οι ληστές των Τσίρη Γ., Λάβδα Ν., Απέργη Χ., και ανακαλύφθηκε εργαστήριο παρασκευής ναρκωτικών, συλληφθέντων όλων των μελών της σπείρας.
Αρχές 1947 συνελήφθη ο δράστης διαρρήξεων συνολικά 20 χρηματοκιβωτίων και κατασχέθηκαν χιλιάδες χρυσών λιρών και τιμαλφή ανυπολογίστου αξίας.
Τον Ιούλιο του 1947 συνελήφθησαν οι δράστες ,οι οποίοι αφού τραυμάτισαν θανάσιμα τον φύλακα του άλσους του Πεδίου του Αρεως ,Μινόπουλο Κ., εισήλθαν σε παρακείμενη στρατιωτική μονάδα και αφήρεσαν οπλισμό.
Το Δεκέμβριο του 1948 συνελήφθησαν τα μέλη σπείρας λαθρεμπόρων χρυσού και συναλλάγματος , η οποία είχε έδρα τη Γενεύη. Διαπιστώθηκε ότι εντός διετίας είχα ν εξαχθεί άνω των 220.000 χρυσών λιρών Αγγλίας.
Συνελήφθησαν ο δράστης της δολοφονίας του Υπουργού Δικαιοσύνης Χρ.Λαδά Μουτσογιάννης Ευστρ, και του θανάσιμου τραυματισμού του Αστυφ. Πινακούλια, καθώς και οι λοιποί συναυτουργοί των εγκλημάτων αυτών.
Τον Ιανουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο του 1950 συνελήφθησαν οι δράστες των ληστειών κατά των Καπακίδη Γ.και Σιγαλά Νικολέττα, καθώς και του βιασμού και ληστείας της Λ.Σ.
Τον Απρίλιο του ιδίου έτους συνελλήφθησαν οι δράστες ληστείας και βιασμού της Ο.Α.. ενώ το Μάιο συνελήφθησαν οι δράστες εμπορίας σιγαροχάρτου .Όπως εξακριβώθηκε , η ζημιά του Δημοσίου είχε ανέλθει στα 101.214.720 δρχ.
Τον Ιούλιο του ιδίου έτους συνελήφθησαν οι δράστες της διαρρήξεως του χρυσοχοείου Βουράκη. Ανευρέθησαν και κατασχέθηκαν τα κλοπιμαία, που ανέρχονταν σε 15.000.000 δρχ και τιμαλφή αξίας 450.000 δρχ.
Το Σεπτέμβριο του ιδίου έτους συνελήφθησαν οι δράστες της ληστείας σε βάρος του Ράμμου Παν., καθώς και τα μέλη σπείρας παραχαρακτών .
Αλλά και στο Πειραιά, η Αστυνομία πέτυχε σε μικρό χρονικό διάστημα να επαναφέρει την τάξη και να συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάκαμψη του ταλαιπωρημένου Πειραϊκού λαού. Κατά την αναφερομένη περίοδο επέδειξε εξαιρετική δραστηριότητα ,παρά τις ανοικτές πληγές της από την κομμουνιστική ανταρσία ,στην δίωξη του κοινού εγκλήματος. Ουδέν σοβαρό έγκλημα έμεινε ανεξιχνίαστο.
Ενδεικτικά να αναφέρουμε :
Το Μάρτιο του 1947 συνελήφθησαν οι δράστες ενόπλων ληστειών οικιών, ενώ τον Δεκέμβριο του ιδίου έτους συνελήφθησαν τα μέλη της σπείρας πλαστογράφων τσέκς της Τραπέζης ''Shauntut Bank''.
Το Μάρτιο του 1948, ληστεία μετά τραυματισμού στον κινηματογράφο Παλλάς στο κέντρο του Πειραιά συγκλόνισε την Πειραϊκή κοινή γνώμη. Η Αστυνομία του Πειραιά με σύντονες ενέργειες εξιχνίασε το έγκλημα και συνέλαβε τους δράστες, αποσπώντας ευμενέστατα σχόλια Τύπου και κοινού.
Επίσης, η Αστυνομία του Πειραιά απέσπασε τιμητική διάκριση από το Αγγλικό θησαυροφυλάκιο, όταν τον Νοέμβριο του 1949 ανακάλυψε στις Τζιτζιφιές παράνομο εργαστήριο κοπής χρυσών λιρών Αγγλίας και συνέλαβε τους δράστες. Διεπιστώθηκε δε ότι είχαν τεθεί σε κυκλοφορία 15.000 χρυσές λίρες.
Ιδιαίτερης σημασίας είναι η συμβολή της Αστυνομίας Πειραιά στην εξιχνίαση της δολοφονίας στη Θεσσαλονίκη του αμερικανού δημοσιογράφου Πόλκ. Σε συνεργασία με την Αστυνομία των Αθηνών συνέλαβε τη σύζυγο του, από την εξέταση της οποίας, αλλά και άλλων ατόμων προέκυψαν στοιχεία, τα οποία ενίσχυσαν τις αποδείξεις της Αστυνομίας Θεσσαλονίκης περί των δραστών.
Επιτυχίες στην δίωξη του κοινού εγκλήματος έχουν να επιδείξουν την περίοδο αυτή και οι Αστυν. Δ/νσεις Πατρών και Κερκύρας. Με μεγάλη προσπάθεια ,οι αστυνομικοί τους δεν επέτρεψαν την ανάπτυξη της εγκληματικότητας.
Ο ''Κόκκινος Δεκέμβρης'' δημιούργησε για την Α.Π., μια άνευ προηγουμένου κατάσταση, την οποία με σθένος, καρτερία και μέθοδο αντιμετώπισε και αποδείχθηκε αντάξια των προσδοκιών της Πατρίδας και του λαού.
Οι φρικαλεότητες και θηριωδίες των στασιαστών-ανταρτών είναι αποτυπωμένες στα παραμορφωμένα πρόσωπα και ακρωτηριασμένα μέλη των αστυνομικών και πολιτών, μαρτύρων της κοινωνικής ελευθερίας και Δημοκρατίας.
Είναι αδύνατο να περιγραφεί, στην σύντομη αυτή παρουσίαση –μνημόσυνο, η έκταση του έργου και των θυσιών των ανδρών της Α.Π και των οικογενειών τους.
Η δημοκρατία και η Ελλάδα οφείλουν να τιμούν τους ήρωες αυτούς, οι οποίοι, όταν κλήθηκαν, τις προάσπισαν με τα κορμιά τους, χύνοντας το αίμα τους

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1950-1975
Πρόκειται για μια πολυτάραχη περίοδο, η οποία διακρίνεται σε τρεις υποπεριόδους, με διαφορετικά χαρακτηριστικά η κάθε μία. Η πρώτη καλύπτει το χρονικό διάστημα 1950-1961, η δεύτερη 1961-1967 και η τρίτη 1967-1975. Στην πρώτη κυριαρχεί το μεταεμφυλιωτικό κλίμα, με τις διώξεις των κομμουνιστών και την έντονη αστυφιλία, απόρροια των συνθηκών που είχε δημιουργήσει στην επαρχία ο εμφύλιος (μίση, καταστροφές κλπ). Η δεύτερη χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία των πολιτικών παθών, τις έντονες πολιτικοκοινωνικές αναταραχές και τις συχνές εναλλαγές των κυβερνήσεων. Ξεκινάει με τις κατηγορίες κατά του Καραμανλή για βία και νοθεία στις εκλογές του 1961, συνεχίζει με την άνοδο του Παπανδρέου στην εξουσία και την πτώση του με την αποστασία Μητσοτάκη. Ακολουθεί η εναλλαγή στην εξουσία πολλών κυβερνήσεων, που στην ουσία ισοδυναμούσε με ακυβερνησία, η οποία οδήγησε στην επέμβαση των Συνταγματαρχών. Στην υποπερίοδο αυτή έχουμε και τα γεγονότα στην Κύπρο, που τροφοδότησαν έντονες καθημερινές διαδηλώσεις, που πραγματικά εξουθένωσαν την Αστυνομία. Η τρίτη υποπερίοδος είναι η περίοδος της Επταετίας, η οποία ξεκούρασε μεν την Αστυνομία από απεργίες και διαδηλώσεις, αλλά το πλήρωσε πολύ ακριβά μετά τη μεταπολίτευση, γιατί οι πολιτικοί της εποχής για να εκτονώσουν τη λαϊκή οργή και να προφυλάξουν έτσι τις Ένοπλες Δυνάμεις, την ταύτισαν επίτηδες με το καθεστώς και έστρεψαν τον κόσμο εναντίον της.

Για χάρη, λοιπόν, της ιστορικής αλήθειας, θα πρέπει να πούμε πως στάθηκε η Αστυνομία στις περιόδους αυτές και να τονίσουμε τη στάση της, που κατά κανόνα ήταν ανεπηρέαστη από τις πολιτικές μεταβολές και αποτελούσε βάθρο σταθερότητας, διατηρώντας με τεράστιες προσπάθειες την τάξη και μη επιτρέποντας με την αποτελεσματική της δράση κατά του εγκλήματος τη δημιουργία αισθημάτων ανασφάλειας στους πολίτες. Άλλωστε, ας μην μας διαφεύγει της προσοχής ότι η Αστυνομία είναι τμήμα της εκτελεστικής εξουσίας, επικεφαλής της οποίας είναι η Κυβέρνηση, η οποιαδήποτε Κυβέρνηση, στις εντολές και της κατευθύνσεις της οποίας οφείλει να συμμορφώνεται. Δεν της επιτρέπεται να κάνει πολιτική, ούτε να εφαρμόζει δική της πολιτική.

Μετά την απαλλαγή του άμεσου κομμουνιστικού κινδύνου, με την συντριβή της στρατιωτικής τους δύναμης το καλοκαίρι του 1949, άρχισε η ανασυγκρότηση του Κράτους με βασικό μοχλό βέβαια την Αστυνομία Πόλεων, η οποία με μεθοδικότητα, επιμονή και υπομονή, επιδόθηκε, παράλληλα με τα λοιπά αστυνομικά της καθήκοντα και με ανοικτές ακόμα τις πληγές της σε ανθρώπινο δυναμικό και σε τεχνολογική υποδομή, στην εξουδετέρωση των παρανόμων κομμουνιστικών υπολειμμάτων και συνοδοιπόρων τους.
Διότι το Κ.Κ.Ε. δεν συνετίστηκε από την ήττα του. Με απόφαση της ΣΤ και Ζ ολομελείας του το Μάιο του 1950, αποφάσισε τη συνέχιση του αγώνα για την κατάληψη της εξουσίας υπό άλλη μορφή.
Έτσι άρχισαν διεισδυτικές προσπάθειες σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, αλλά και η δημιουργία νέων οργανώσεων, με σκοπό τον προσηλυτισμό του λαού και την προσπάθεια νέας εξέγερσης. Παράλληλα, επιφανή στελέχη έρχονταν παράνομα από το παραπέτασμα, για την αναπτέρωση του ηθικού και αναδιοργάνωση των παρανόμων μηχανισμών του Κ.Κ.Ε.
Η κύρια δράση του, όπως ήταν φυσικό, επικεντρωνόταν στις μεγάλες πόλεις και ιδίως στην Αθήνα, τον Πειραιά και την Πάτρα., οι οποίες παρείχαν τις δυνατότητες ανάπτυξης και κάλυψης της δράσης του. Έτσι το βάρος της προστασίας του πολιτεύματος από τον κομμουνιστικό κίνδυνο έπεσε στους ώμους της Αστυνομίας Πόλεων, η οποία στον εθνικό αυτόν αγώνα πρωτοστάτησε.
Κατάφερε επανειλημμένα πλήγματα στην προσπάθεια ανασύνταξης και υλοποίησης των σχεδίων του Κ.Κ.Ε., εξουδετερώνοντας του παράνομους μηχανισμούς του, είτε με την αποκάλυψη των παράνομων τυπογραφείων του και των κρυπτών του παράνομου οπλισμού του και την κατάσχεση των παράνομων ασυρμάτων του, είτε με τη σύλληψη των πρωτοκλασάτων στελεχών του.
Η απαρίθμηση των επιτυχιών στον εθνικό αυτό αγώνα δεν είναι δυνατή στην σύντομη αυτή παρουσίαση, αλλά οι δηλώσεις του Στρατάρχου Παπάγου την 4-9-1954 αντανακλούν το μέγεθος και την σπουδαιότητα για το Έθνος των επιτυχιών της Αστυνομίας στο μέτωπο αυτό. Αλλά και οι κομμουνιστικές μαρτυρίες, που διατυπώνονταν στα έντυπά τους και στους ραδιοσταθμούς τους, ομολογούν την αποτυχία τους να επιτύχουν τους σκοπούς τους, εξ αιτίας της δράσης της Αστυνομίας Πόλεων.
Χαρακτηριστικό είναι και το σήμα ασυρμάτου της κομμουνιστικής ηγεσίας που περιήλθε στα χέρια των αστυνομικών αρχών, με το οποίο δινόταν εντολή στα ανώτατα και ανώτερα στελέχη του να μετακομίσουν από την περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά και να μεταφέρουν την δράση τους στην επαρχιακή Ελλάδα.
Αλλά και στον τομέα του κοινού εγκλήματος ,οι επιτυχίες διαδέχονταν η μία την άλλη, εμπεδώνοντας το αίσθημα ασφαλείας σε όλες τις πόλεις αρμοδιότητός της. Από το ογκοδέστατο έργο της Αστυνομίας στον τομέα της καταπολέμησης του κοινού εγκλήματος, να αναφέρουμ ενδεικτικά και μόνο :
Τη σύλληψη τον Απρίλιο του 1950, μετά από συντονισμένες ενέργειες, των δραστών της ληστείας και βιασμού της Δ.Α. στην πλατεία Βάθη.
Την εξιχνίαση των δολοφονιών του Τυπάλδου Αναστ., στην οδό Δηληγιάννη τον Σεπτέμβριο του 1951, του Παναγόπουλου Κ. τον Δεκέμβριο του 1952 στο Περιστέρι και του Πεπέ Δ., τον Αύγουστο του 1957,στην Αθήνα.
Τη σύλληψη των δραστών ληστειών σε βάρος των Φλωράκου Ανδρέα, Χασαπίδη Κ. και Αβράμη Σπυρ. και τη σύλληψη των δραστών ληστείας και βιασμού κατά της Σ.Ε. τον Αύγουστο και Οκτώβριο του 1952 στην Αθήνα.
Την σύλληψη του δράστη της διαρρήξεως, τον Σεπτέμβριο του 1956, του χρυσοχοείου Κωνσταντάρα.
Την εξιχνίαση της θρασύτατης ληστείας, τον Δεκέμβριο του 1953, σε βάρος του λογιστού Σπυριδάκη Ευαγ. των καταστημάτων Μπιζάνη στην οδό Ερμού.
Την σύλληψη του δράστη της δυναμιτιστικής απόπειρας κατά του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τον Νοέμβριο του 1956, δια της τοποθετήσεως ωρολογιακής βόμβας στην τουαλέτα του κτιρίου επί της οδού Ζήνωνος και Πειραιώς.
Και συνεχίζεται αυτό το έργο, με συλλήψεις παραχαρακτών, ληστών, διαρρηκτών.
Την Αστυνομία, ιδίως της Πρωτεύουσας, απασχόλησαν και οι επισκέψεις υψηλών ξένων ηγετών . Τα ληφθέντα μέτρα τάξεως και ασφαλείας ήταν άψογα και επέσυραν τα ευμενή σχόλια τόσο του εγχώριου, όσο του ξένου τύπου. Ενδεικτικά να αναφέρουμε την επίσκεψη και παραμονή στην Αθήνα του Προέδρου των Η.Π.Α, Αιζενχάουερ και του Προέδρου της Γιουγκοσλαυίας Στρατάρχου Τίτο.
Μεγάλο όμως πρόβλημα για την πρωτεύουσα αποτέλεσε και το κυκλοφοριακό.
Για να κατανοηθεί το μέγεθος της αύξησης του κυκλοφοριακού, να σημειώσουμε ότι, ενώ το 1956 κυκλοφορούσαν ημερησίως 5 νέα αυτοκίνητα (ετησίως 1725), το 1960 κυκλοφορούσαν 25 ημερησίως (9025ετησίως) και το 1961, 50 ημερησίως (17550 ετησίως).
Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι ο κυκλοφοριακός φόρτος στην Πύλη του Ανδριανού υπερέβη τα 73000 αυτ/τα το 24ωρο, ενώ στην οδό Πατησίων (Μάρνη και Αλεξάνδρας),τα 50.000 αυτοκ., όταν στις Βρυξέλλες, με δωδεκαπλάσιο αριθμό αυτ/των.,κατά την εποχή της Διεθνούς Εκθέσεως το 1958, στο πλέον επιφορτισμένο σημείο της διέρχονταν 40000 αυτ/τα. το 24ωρο. Ο κυκλοφοριακός φόρτος της Πύλης του Ανδριανού ήταν ο ίδιος με τα Ηλύσια Πεδία των Παρισίων. (με 1300000 αυτ/τα στο Παρίσι έναντι 80000 των Αθηνών).
Έτσι άρχισε από το 1956 η εφαρμογή τροχονομικών διατάξεων, η καθιέρωση νέων θέσεων τροχονόμων, ενώ το 1958 καθιερώθηκε η λεγόμενη «Ζώνη Ελεγχόμενης Στάθμευσης». Για πρώτη δε φορά εφαρμόσθηκε και το σύστημα της μεταφοράς των παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων. Στο ίδιο έτος, αλλά και τα επόμενα έτη οργανώθηκε ''Εβδομάδα Τροχαίας '', με σκοπό την ενημέρωση του κοινού ,πεζών και οδηγών.
Επίτευγμα της περιόδου 1950-1960 ήταν και η ίδρυση της Υπηρεσίας Αμέσου Δράσεως, η οποία λειτούργησε τον Αύγουστο του 1959.
Την 14-8-195 εμφανίστηκαν στους δρόμους της Πρωτεύουσας τα πρώτα 4 ασυρματοφόρα περιπολικά αυτ/τα. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα η νέα αυτή Υπηρεσία δημιούργησε τον θρύλο του γνωστού '''100''', της Υπηρεσίας που ήταν απανταχού παρούσα και αγαπήθηκε από το κοινό.
Η Άμεση Δράση από το 1972 απετέλεσε ανεξάρτητο Τμήμα , το οποίο υπήχθη στο Επιτελείο της Αστυν Δ/νσεως Αθηνών, το δε έργο της ανεκτίμητο. Σημειωτέον ότι το ''100'' είναι η πρώτη Δημόσια Υπηρεσία, που βραβεύτηκε από τον Ροταριανό Όμιλο Αθηνών διότι, μεταξύ των άλλων ''.....δεν διαπιστώνει κανείς και πολύ συχνά, ιδίως στους καιρούς μας, πράξεις τόσον υψηλής ηθικής υποστάσεως, αλτρουισμού, γενναιοψυχίας, τόλμης και θάρρους, όπως είναι αυταί που χαρακτηρίζουν το έργο της λαμπράς Υπηρεσίας της Αμέσου Δράσεως της Αστυνομίας Πόλεων.......»
Νέα όμως περίοδος εγκαινιάζεται από το έτος 1961. Μεγάλοι είναι οι αγώνες της Αστυνομίας σε όλους τους τομείς της δραστηριότητος της .
Κατ' αρχήν άρχισε η έντονη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ της Ένωσης Κέντρου του Γ. Παπανδρέου και της ΕΡΕ του Κ. Καραμανλή, ο οποίος κατηγορείτο ότι κατά τις εκλογές του 1961 εφήρμοσε καθεστώς βίας και νοθείας. Αυτό ξεσήκωσε τους ψηφοφόρους της Ένωσης Κέντρου που καθημερνώς σχεδόν οργάνωναν συλλαλητήρια και διαδηλώσεις, που πολλές φορές οδήγησαν τους φανατικότερους σε εκτροχιασμό και σε προστριβές με την Αστυνομία.
Και δεν ήταν μόνο αυτό. Την περίοδο αυτή κορυφώθηκε και το Κυπριακό ζήτημα. Οι αγώνες και οι θυσίες του Κυπριακού λαού για την απελευθέρωσή τους από την κυριαρχία των Άγγλων συγκίνησαν όλους τους Έλληνες και ιδιαίτερα τους νέους, που επί σειρά ετών κατέβαιναν στους δρόμους και σε κεντρικά σημεία των πόλεων, ιδίως της Αθήνας, και πραγματοποιούσαν συλλαλητήρια συμπαράστασης, που πολλές φορές ξέφευγαν από το σκοπό τους, με αποτέλεσμα τη δημιουργία εκτρόπων και κλίματος οχλοκρατίας.
Οπωσδήποτε οι Αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα λεπτό και δύσκολο έργο για την τήρηση της τάξεως. Και εδώ διακριτικοί χειρισμοί αποσοβούσαν καταστροφές και σοβαρά επεισόδια.
Κατά την περίοδο αυτή των μεγάλων συγκεντρώσεων και του απεργιακού σάλου, οι μεγαλουπόλεις Αθηνών και Πειραιώς δοκιμάστηκαν δεινώς, δεινότερο όμως δοκιμάστηκαν οι Αστυνομικοί υπάλληλοι, οι οποίοι ήταν συνεχώς σε επιφυλακή. Και σαν να μην έφτανε αυτό, αντιμετώπιζαν και την μήνιν της οχλοκρατίας όλων των αποχρώσεων.
Αντιστάσεις, απείθειες, εξυβρίσεις, σωματικές βλάβες και κάθε είδους έκτροπα διεπράχθησαν κατά των ταλαιπωρημένων Αστυνομικών.
Και στον Πειραιά οχλοκρατικά στοιχεία προκαλούν έκτροπα και βανδαλισμούς. Χαρακτηριστικά είναι τα γεγονότα της 6-1-1966, κατά την ημέρα της εορτής των Θεοφανείων, όταν διαδηλωτές, βεβήλωσαν τον αγιασμό, ποδοπάτησαν τα ιερά σκεύη, έσπασαν τα στέγαστρα των επιβατών του λιμένος και προέβησαν σε κάθε είδους βανδαλισμούς.
Κατά την περίοδο 1963-1967 οι απεργίες ανήλθαν σε 1377, ενώ σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, η Χώρα μας κατείχε την πρώτη θέση στον πίνακα απώλειας ημερών εργασίας .
Τα τραγικά επεισόδια και η αδιάκοπη απασχόληση και καταπόνηση της Αστυνομικής δύναμης , δεν σταμάτησαν τον αγώνα της κατά του εγκλήματος . Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες από τις επιτυχίες εκείνης της περιόδου αυτής
Τον Ιούνιο 1961 συνελήφθησαν οι τρεις δολοφόνοι του Ελληνοαμερικανού Ε. Αντωνιάδη, έγκλημα που είχε διαπραχθεί το 1959 στην Εύβοια.
Εξιχνιάστηκαν δασύτατες διαρρήξεις στο κατάστημα του Α. Ντέρου στην οδό Σταδίου τον Απρίλιο του 1961, του ζαχαροπλαστείου SELECT στην Φωκ.Νέγρη τον Απρίλιο του 1962,και της πολύκροτης διάρρηξης του κοσμηματοπωλείου Ν. Σημαντήρα στον Πειραιά.
Εξιχνιάστηκε η δολοφονία της Τσολάκη Καλλιρ.στο Γαλάτσι τον Σεπτέμβριο του 1962.
Εξαρθρώθηκε σπείρα διακίνησης ναρκωτικών σε μπάρ του Περιστερίου το έτος 1963.

Εξιχνιάστηκε η δολοφονία της Μπαβέα Μ. στο Παγκράτι, η οποία είχε συγκινήσει το πανελλήνιο.
Η σύλληψη των δραστών ληστείας σε βάρος του Κράνη Χ. στην Ν Ιωνία την 12-6-1965, η σύλληψη των δραστών της διαρρήξεως των γραφείων του εφοπλιστή Βογιασίδη στην οδό Γ Σεπτεμβρίου την 13-4-1967,καθώς και πολλών άλλων σε διάφορα χρονικά διαστήματα στην Αθήνα.
Η σύλληψη σπείρας κακοποιών την 4-2-1967, οι οποίοι είχαν γίνει μάστιγα στην περιοχή των Αθηνών, με σωρεία διαρρήξεων στο ενεργητικό τους.
Η πλήρης διαλεύκανση τον Οκτώβριο του 1966 από την Ασφάλεια Πειραιώς της ληστείας σε βάρος του Αλέπη Π. και της φίλης του στο Καβούρι, καθώς και η σύλληψη πολυμελούς σπείρας παρασκευής και εμπορίας ηρωίνης τον Απρίλιο του 1967
Η Α.Π., την περίοδο αυτή, γνώρισε καλύτερα παντός άλλου σε βάθος και σε έκταση τους κινδύνους μιας πρωτοφανούς κραιπάλης του δημόσιου βίου. Υπήρξε αυτή, η οποία γεύτηκε την οδυνηρή, αλλά και αιματηρή εμπειρία της δράσης των διαφόρων οργανώσεων, οι οποίες καθημερινά στα πεζοδρόμια, στους χώρος εργασίας, στους χώρους της εκπαίδευσης, στις γειτονιές, προκαλούσαν βιαιοπραγίες και τρομοκράτηση των πολιτών και δημιουργούσαν εικόνες χάους, αναρχίας ,ανομίας και ακυβερνησίας.
Εξ αιτίας αυτής της τραγικής κατάστασης, πολιτικής και κοινωνικής, ή αν θέλετε με το πρόσχημα αυτής της κατάστασης, την 21-4-1967 οι ένοπλες δυνάμεις κατέλαβαν την εξουσία και ανέλαβαν την διακυβέρνηση της χώρας.
Ο τερματισμός της οχλοκρατίας και οι απαιτήσεις της κοινωνίας, αλλά και η ανάγκη να στηριχθεί το καθεστώς, οδήγησαν τους κυβερνώντες στην αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της Α.Π. και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού τους, φρόντισαν δε να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας και αποδοχών των αστυνομικών και να εμπεδώσουν ένα κλίμα αξιοκρατίας και προστασίας τους από επιθέσεις εναντίον τους.
Οργάνωση, εκπαίδευση, στέγαση, προμήθειες, βασικά νομοθετήματα που ρυθμίζουν την κατάσταση, την ιεραρχία και τις προαγωγές του Αστυνομικού προσωπικού, μισθολόγιο, ιματισμός, περίθαλψη, δημιουργία λεσχών κτλ αποτελούν τον κύριο χώρο της προσπάθειας βελτίωσης της κατάστασης των Αστυνομικών Υπαλλήλων.
Οικοπεδικοί χώροι και ακίνητα του Δημοσίου παραχωρήθηκαν για την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων και τη μεταστέγαση των Αστυνομικών Υπηρεσιών. Ενώ στο τομέα των προμηθειών είναι άκρως εντυπωσιακή η πρόοδος του Σώματος. Μέσα τηλεπικοινωνίας, οχήματα, είδη ιματισμού και εξοπλισμού, είδη εξοπλισμού γραφείου προσφέρθηκαν και κάλυψαν κατά μεγάλο ποσοστό τις καθημερινές ανάγκες, όταν εθεωρείτο σπατάλη ή πολυτέλεια η χορήγηση έστω και των στοιχειωδών ειδών εργασίας.
Η επέμβαση των Ενόπλων Δυνάμεων αιφνιδίασε την ηγεσία του ΚΚΕ.

Κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου 1967 συνήλθε η 11η ολομέλεια της Κ.Ε. του ΚΚΕ και έλαβε απόφαση, η οποία μεταδόθηκε από τον ρ/σ «Φωνή της Αλήθειας», όπως οργανωθούν παράνομες οργανώσεις, αποκεντρωμένες, και αρχίσουν αγώνα για την ανατροπή του καθεστώτος.
Η Α.Π. ανέπτυξε εξαιρετική δραστηριότητα και κατάφερε σημαντικά πλήγματα σε αυτές τις οργανώσεις, με αποτέλεσμα την αποτροπή δολιοφθορών, όπως π.χ. της εξάρθρωσης της οργάνωσης «Αγροτικό Αντιδικτατορικό Μέτωπο Υπαίθρου», οι σκοποί του οποίου ήταν η πραγματοποίηση δολιοφθορών στην ΔΕΗ, στις συγκοινωνίες ,αλλά και η δολοφονία προσωπικοτήτων.
Σημαντική επιτυχία της περιόδου αυτής ήταν η εξηρθρώση κλιμακίου της στο Παρίσι,εδρευούσης τρομοκρατικής οργάνωσης ,΄΄Κίνημα της 20 Οκτώβρη'',κατασχεθέντος πλήρους εργαστηρίου κατασκευής ωρολογιακών βομβών,,ικανού αριθμού όπλων,πυρομαχικών ,εκρηκτικών υλών,καθώς και μηχανημάτων κατασκευής πλαστών σφραγίδων και εγγράφων
Οι συλληφθέντες ,από τον Οκτώβριο του 1969, μέχρι της συλλήψεώς των ,είχαν προβή σε δυναμιτιστικές τρομοκρατικές ενέργειες σε διάφορα σημεία των Αθηνών. Θύμα των ήταν ο Αστυφ Κωνσταντάγκας ,ο οποίος διαμελίστηκε την 14-5-71,στην προσπάθειά του να εξουδετερώσει εκρηκτικό μηχανισμό ,στο άγαλμα Τρούμαν.

Κατά τη διάρκεια της 7ετίας, η Αστυνομία Πόλεων εξάρθρωσε μκανό αριθμό αντιστασιακών ,τρομοκρατικών οργανώσεων και απέτρεψε σωρεία δολιοφθορών.
Παράλληλα με την προαναφερόμενη δράση της, δεν κατέστειλε τη δράση της κατά του κοινού εγκλήματος. Αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες από της επιτυχίες της στη μάχη κατά του εγκλήματος, που έλαβαν χώρα στην περίοδο αυτή.
Τον Αύγουστο του 1969 συνελήφθη σπείρα πλαστογράφων και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους σπείρα απατεώνων, οι οποίοι είχαν καταστήσει εργαστήριο παραγωγής ουίσκι Αγγλίας. Μαστροποί, έμποροι ναρκωτικών, διαρρήκτες, δολοφόνο, όπως αυτοί της δολοφονίας της Σωτηριάδου Αντ., που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο, έπεσαν στα χέρια των Αστυνομικών του Πειραιά.
Την 5-8-1969 εξιχνιάζεται η πολύκροτη ληστεία σε βάρος της Αντζελ Ελένης, ενώ την 4-2-1970 συνελήφθη άλλη σπείρα εμπόρων ναρκωτικών, η οποία επί ένα έτος εισήγαγε μεγάλες ποσότητες ινδικής κάνναβης από την Μ.Ανατολή, μέρος της οποίας κατασχέθηκε .
Τον Φεβρουάριο του 1969 εξιχνιάσθηκε σπείρα διαρρηκτών, δραστών σωρείας διαρρήξεων, ενώ περί τα τέλη του 1970 εξιχνιάσθηκε σπείρα κλεπτών, οι οποίοι είχαν διαπράξει πάνω από 120 κλοπές.
Συνελήφθηκαν οι δράστες της δολοφονίας της Δημητροπούλου Β. εντός της οικίας της στο Μπουρνάζι, που είχε προκαλέσει πανελλήνια συγκίνηση, και ακολουθεί κατά μήνα Ιούλιο 1971 η σύλληψη των δραστών της δολοφονίας του Κοντού Παν., ενώ τον αυτό μήνα συλλαμβάνεται ο δράστης της δολοφονίας της Μπαρμπαγιάννη Αθαν, και τον Νοέμβριο συλλαμβάνεται ο δράστης της δολοφονίας της Ταβουλάρη Αικατ.
Τον Ιανουάριο του 1974 συλλαμβάνεται ο Θ.Βενάρδος για την ληστεία του Υποκαταστήματος της Εθνικής Τραπέζης επί της οδού Πρατίνου 94 την 16-11-1973. Κατά δε μήνα Ιούνιο του αυτού έτους συλλαμβάνεται ο ίδιος, ο οποίος μετά την απόδρασή του από τις φυλακές Κορυδαλλού, ληστεύει το επί της οδού Β.Ηπείρου και Αγχιάλλου Υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας.
Τον Ιανουάριο του 1973 συλλαμβάνεται ο σεσημασμένος δράστης 30 και πλέον κλοπών στην Αθήνα Φυσάκης Ευστ., ενώ τον Ιούνιο του 1973 συλλαμβάνονται τρείς γυναίκες, οι οποίες δια της μεθόδου της απασχολήσεως είχαν διαπράξει πάνω από 30 κλοπές.
Κατά μήνα Αύγουστο συνελήφθη σπείρα, η οποία είχε αφαιρέσει τρία χρηματοκιβώτια από ισάριθμα καταστήματα, ενώ είχε διαπράξει άλλες 32 διαρρήξεις.
Απρίλιος, Αύγουστος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 1973 συλλαμβάνονται πολυμελής σπείρες διαρρηκτών και απατεώνων με πάνω από 200 διαρρήξεις και 48 απάτες.
Για να σχηματίσουμε αμυδρή μόνο εικόνα της αντεγκλητικής δράσης της Α.Π, παραθέτουμε μικρό απόσπασμα της δραστηριότητας της Υ.Γ.Α. Αθηνών κατά το έτος 1973. Επί συνόλου 5720 εγκλημάτων, εξιχνιάστηκαν 3907. Το αυτό έτος δηλώθηκαν 2285 εξαφανίσεις ατόμων, ανευρέθησαν 2080. Ωσαύτως δηλώθηκαν 378 κλοπές δικύκλων και ανευρέθηκαν και παρεδόθησαν στους ιδιοκτήτες τους 113.

Το έτος 1975 ,και συγκεκριμένα την 8-9\12,για πρώτη φορά, ύστερα από πάρα πολλά έτη ,κακοποιός πυροβολεί κατά αστυνομικών΄ .Πρόκειται για τον Δεριζιώτη Χρ, δραπέτη του ψυχιατρείου Αθηνών, ο οποίος για να αποφύγει την σύλληψη, με τον συνεργό του Νυδριώτη Αθ., πυροβολεί ,ευτυχώς ανεπιτυχώς, κατά αστυνομικών του ΙΓ Α\Τ και της Αμέσου Δράσεως .Αμφότεροι οι κακοποιοί συνελήφθησαν

Το αυτό έτος ,μετά από την σύλληψη 4 αλλοδαπών ,από την Υπηρεσία Διώξεως Λαθρεμπορίου ,κατάσχεται και το καινούργιο παραισθησιογόνο ,A.S.D. το οποίο για πρώτη φορά εισήγετο στην Ελλάδα.

Όσο για την Αμεση Δράση ,το αγαπημένο '100',να παραθέσω ενδεικτικά μερικά στατιστικά στοιχεία για το έτος 1975:
Το ''100'' εδέχθη 175958 κλήσεις, πέτυχε την αυτόφωρη σύλληψη 194 κλεπτών διαρρηκτών κτλ, μετέφερε 6798 άτομα στα Νοσοκομεία, περιμάζεψε 1232 μεθυσμένους και τους μετέφερε σε ασφαλή σημεία, ανεύρε 913 κλαπέντα οχήματα .Η δραστηριότητα όμως επεξετάθει και σε άλλους τομείς ,επιλαμβανόμενο συνολικά σε 337.885 περιπτώσεις

Το προηγούμενο έτος το 1974,ενδεικτικά,τον Ιούλιο,ανεύρε 27 κλαπέντα οχήματα,συνέλαβε δε επ αυτοφώρω 18 κλεπτες, τον δε Αύγουστο τοι ιδίου έτους ανεύρε 43 κλαπέντα οχήματακαι συνέλαβε 19 κλέπτες

Κατά το έτος 1970 έλαβε 176.201 κλήσεις για παροχή βοηθείας , ενώ το έτος 1969 161.640. Κατά αυτή την διετία ανεύρε 1358 κλαπέντα οχήματα.

Κατά την περίοδο αυτή και συγκεκριμένα  την 24-11-1971,απεκαλυφθη ,στον προαύλιο χώρο της Σχολής Υπαστυνόμων,μνημείο των εν τη εκτελεσει του καθήκοντος αστυνομικών,

.
Και βέβαια το έργο, οι επιτυχίες, δεν έχουν τελειωμό και είναι αδύνατη η απαρίθμηση του κολοσσιαίου έργου των Υπηρεσιών της Αστυνομίας Πόλεων στις πόλεις ευθύνης της.
Μία προσφορά γραμμένη με αίμα, ιδρώτα και κόπους , η οποία δυστυχώς, αντί να οδηγήσει στην αναγνώριση και την περαιτέρω βελτίωση του επιτυχημένου αυτού θεσμού, του σπουδαίου αυτού Αστυνομικού Σώματος, παραγνωρίσθηκε με τη κατάργηση του το 1984, για λόγους που ακόμη και οι ίδιοι οι πρωτεργάτες δεν μπορούν να δικαιολογήσουν.

'' .ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1976-1983

Είναι γνωστό ότι αποστολή της Αστυνομίας είναι η προστασία των εννόμων αγαθών του πολίτη, καθώς επίσης και η προάσπιση του Κράτους από κάθε εσωτερική απειλή.

Η αποστολή αυτή επιτυγχάνεται:
με την πρόληψη,
με την καταστολή,
με την κοινωνική και εκπολιτιστική δραστηριότητα ,
και με την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Αστυνομίας και κοινού.
Αστυνομικοί ,βαθμοφόροι και κατώτεροι ,απόφοιτοι των Αστυνομικών Σχολών ,με άρτια κατάρτιση ,θεωρητική και πρακτική ,από Πανεπιστημιακούς καθηγητές ,αλλά και πολυγραφότατους και έμπειρους Αστυνομικούς , με νοοτροπία καθαρά αστυνομική , πλαισιώνουν τις Υπηρεσίες της Α.Π. Ενα ανθρώπινο δυναμικό που με τον τεχνικό εξοπλισμό ,αποτελούν εγγύηση για μια ευνομούμενη πολιτεία αλλά και για κοινωνική προσφορά
Στα σχολεία και σεμινάρια του εξωτερικού ,οι αστυνομικοί της Α.Π. αποσπούν τον θαυμασμό των συναδέλφων των, για την αντίληψη , τη εμπέδωση των θεμάτων, αλλά και των προτάσεων και εισηγήσεων των.
Ας μην μας διαφεύγει ,ότι οι διεθνείς Αστυνομικές πύλες ,είναι πλέον ΄΄ανοικτές'' ,και η επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των Αστυνομιών είναι ένα καθημερινό φαινόμενο.
Η συνεργασία και επικοινωνία αυτή ,μεταφέρει, ανάγλυφα την εικόνα, το ποιόν ,και τον χαρακτήρα των Αστυνομικών Σωμάτων από χώρα σε χώρα.
Η Α.Π. καθαρώς Αστυνομικό Σώμα ,με Αστυνομική νοοτροπία και εκπαίδευση, όπως ακριβώς ,απαίτησαν οι ανάγκες για την ίδρυσή της ,και τα μηνύματα έλαβαν, οι κυβερνώντες του 1919, απέσπασε τον θαυμασμό και την εμπιστοσύνη των αλλοδαπών Αστυνομιών.
ΚΑΤΙ ΒΕΒΑΙΑ ΠΟΥ ΑΦΗΝΕ ΜΑΛΛΟΝ.. ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΑΣ .
ΚΑΙ ΕΝΩ Η Α.Π. ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΝ ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΑΡΤΙΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΣΚΟΤΕΙΝΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ .
Πρίν , εισέλθω στο κυρίως έργο της Αστυνομίας ,δηλαδή στην προστασία της ζωής ,της περιουσίας ,της τιμής ,της ελευθερίας και της περιουσίας των πολιτών, αλλά και την προστασία του Κράτους από κάθε εσωτερική απειλή ,να κάνω μνεία και για την επιφόρτιση των υπηρεσιών της Αστυνομίας ,με υποχρεώσεις ξένες προς το κύριο καθήκον της και που δημιουργούν επιπρόσθετη απασχόληση των Αστυνομικών, σε βάρος της αναπαύσεως των αλλά και των καθαρά αστυνομικών καθηκόντων των.
Θα καταλάβατε ότι αναφέρομαι σε'' αποστολές'' αρμοδιότητας άλλων Υπηρεσιών Δημοσίου Δικαίου ,Δικαστικών, Στρατιωτικών ,κτλ.
Το μέγεθος το έργου αυτού ,εκτιμάται από τον όγκο των εγγράφων [ αιτημάτων ,εντολών κτλ] που εισέρχονται στις διάφορες Αστυνομικές Υπηρεσίες.
Ενδεικτικά ,χωρίς να αναφέρω όλες τις περιπτώσεις και υποπεριπτώσεις ,το Α εξάμηνο του 1980, εισήλθαν στις Αστυνομικές Υπηρεσίες προς ενέργεια:
Ποινικά δικόγραφα: 323990.
Εγγραφα Στρατιωτικών Αρχών:190237
Εγγραφα Δημοσίων Υπηρεσιών: 1.Διωκτικά..45795, 2.Παραγγελίες για Προανακρίσεις κτλ..5199, 3.Λοιπές παραγγελίες Εισαγγελικών –Δικαστικών Αρχών..6700, 4.Εγγραφα Πολεοδομίας..16204, 5.Εγγραφα Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης..39994, 6.Άλλα έγγραφα Δημοσίων Υπηρεσιών..15141.
Έγγραφα Ιδιωτών: 1.Αιτήσεις για χορήγηση πάσης φύσεως αδειών..154730.
Εντάλματα προσωπικής κρατήσεως :136114. Από τα εκτελεσθέντα εντάλματα εισπράχθηκαν 292.566.023 δρχ.
Επιστολές Αλλοδαπών: 1336
Μηνύσεις που εισήλθαν..125299.
Πέρα όμως από τις 'αποστολές ' αυτές ,η Α.Π κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ,το Α εξάμηνο του 1980, έλαβε μέτρα τάξεως σε : 96 συγκεντρώσεις εργατών, 89 συγκεντρώσεις επαγγελματιών, 111 συγκεντρώσεις Φοιτητών, 1933 Αθλητικές –ποδοσφαιρικές συναντήσεις ,κτλ .
Μέτρα Ασφαλείας ελήφθησαν: σε 868 μετακινήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας , 1031 μετακινήσεις του Πρωθυπουργού η μελών της Κυβερνήσεως, 383 περιπτώσεις υποδοχής και μετακινήσεως επισήμων αλλοδαπών.
Η Πρόληψη , στηρίζεται, στην συνεχή παρουσία του αστυνομικού και στην διενέργεια τακτικών αστυνομικών ελέγχων .
Ο Αστυφύλακας του τμήματος τάξεως απετέλεσε την αναντικατάστατη μονάδα αστυνόμευσης.
Οι αστυνομικοί των υπηρεσιών Ασφαλείας ,με την παρακολούθηση υπόπτων, και την συστηματική επιτήρηση χώρων, πέτυχαν σε πολλές περιπτώσεις να προλάβουν την τέλεση αξιοποίνων πράξεων και να αποτρέψουν έστω και την σκέψη για τέλεση τέτοιων.
Για να δώσουμε και ένα μέτρο του τιτάνιου αγώνα των υπηρεσιών Ασφαλείας ,να αναφέρουμε ότι την 10ετία του ''70΄΄ η Α.Π. αντιμετώπισε ,36990 περιπτώσεις κλοπών .
Στον πόλεμο κατά των Ναρκωτικών, ενδεικτικά, μόνο τα πρώτα τετράμηνα της τετραετίας 1978-1981,διώχθηκαν συνολικά 255 λαθρέμποροι Ναρκωτικών.
Η πίεση των καιρών ,αλλά και η ανάγκη για εξειδίκευση στους τομείς του κοινού εγκλήματος, οδήγησε στην σύσταση ενός ειδικού τμήματος το οποίο θα ασχολούνταν μόνο με ανθρωποκτονίες. Έτσι οκτώ βαθμοφόροι , χωρισμένοι σε ζευγάρια ,πλαισιωμένοι από μικρό αριθμό αλλά ικανώτατους κατωτέρους ,απετέλεσαν το ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ. Η με άψογο επαγγελματικό τρόπο, κατά τα διεθνή δεδομένα ,προσέγγιση των αδικημάτων κατά ζωής ,και η χωρίς ωράριο ενασχόληση των ανδρών αυτών , είχε σαν αποτέλεσμα την κατά 99% εξιχνίαση των ανθρωποκτονιών που έλαβαν χώρα από το 1981 ,έως της καταργήσεως του Αστυνομικού αυτού σώματος ,το έτος 1984.
Τα περιπολικά της Α.Δ. ,επενέβησαν αποτελεσματικά σε χιλιάδες περιπτώσεις ,απέτρεψαν τέλεση εγκλημάτων ,βοήθησαν με κάθε τρόπο ,πολίτες που είχαν ανάγκη, και γενικά τόνωσαν το συναίσθημα ασφαλείας των πολιτών.
Το αγαπημένο ''100'' ,θεωρούνταν ο φύλακας άγγελος του πολίτη.
Τα τελευταία όμως χρόνια ,στην Αθήνα παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση οχημάτων, ώστε η κυκλοφοριακή συμφόρηση ,καθ όλο το 24ωρο, να επιβραδύνει την άφιξη των περιπολικών οχημάτων ,στους τόπους που τα έστελνε το ΄΄Κέντρο΄΄. Φυσική συνέπεια ήταν να μην παρέχεται έγκαιρα η Αστυνομική βοηθεια.
Έτσι η Α.Π. καθιέρωσε τον θεσμό των μοτοσυκλετιστών της Αμέσου Δράσεως, το έτος 1979. Στην αρχή εχρησιμοποιήθηκαν λίγοι μοτοσυκλετιστές ,αλλά γρήγορα έγινε αντιληπτό, ότι ο θεσμός αυτός ήταν εξαιρετικά χρήσιμος ,και πέραν αυτού ,οι μοτοσυκλετιστές ,γρήγορα περιεβλήθησαν με την αγάπη του κοινού, έτσι ένα χρόνο αργότερα 30 μοτοσυκλετιστές χωρισμένοι σε τρείς βάρδιες, έγιναν αρωγοί του πολίτη και τα ΄΄αγαπημένα'' του παιδιά.
Ενδεικτικά, καθόσον οι αριθμοί αποτελούν αδιάψευστο μάρτυρα:
To ''100'' ,η υπηρεσία που αγαπήθηκε από τον πολίτη, και που οι άνδρες της προσέτρεχαν σε κάθε του κλήση, αγόγγυστα , κατά το έτος 1976 : Ελαβε συνολικά 187.736 κλήσεις ,μετέφερε σε Νοσοκομεία 5560 συνανθρώπους μας ,που αιφνίδια χρειάστηκαν επείγουσα διακομηδή, περιμάζεψε 1048 μέθυσους και τους οδήγησε σε ασφαλή μέρη, επελήφθη σε 18593 επεισόδια ,δίνοντας λύση, ικανοποίησε παράπονα πολιτών σε 31075 περιπτώσεις, επελήφθη σε 10487 συγκρούσεις οχημάτων με υλικές ζημίες, και τέλος , ανεύρε 673 κλαπέντα οχήματα.
Το ''100''.όπως πάντα αρκετή ''δουλειά'': Το έτος 1977 και τον Ιανουάριο του 1978¨: Έλαβε,200173 κλήσεις, μετέφερε σε Νοσοκομεία 2910 συνανθρώπους μας που είχαν επείγουσα ανάγκη, παρέσχε βοήθεια σε 3977 άτομα διατελούντα σε μέθη, έδωσε λύση σε 18039 περιπτώσεις ,ικανοποίησε παράπονα πολιτών σε 32937 περιπτώσεις, επελήφθη σε 12886 περιπτώσεις συγκρούσεων οχημάτων με υλικές ζημίες ,και ανεύρε 814 κλαπέντα οχήματα.
Κατά το τρίμηνο Ιούνιο ,Ιούλιο, Αύγουστο ,Σεπτέμβριο 1979,οι άνδρες της Α.Δ. το περίφημο ''100'' συνέλαβαν επ αυτοφόρω 50 άτομα για πάσης φύσεως κλοπές., ενώ εκλήθη σε 61914 περιπτώσεις, μεταξύ δε των άλλων ανεύρε και 116 κλαπέντα οχήματα.
Το δίμηνο Ιανουάριο ,Φεβρουάριο 1980 έλαβε 23509 κλήσεις ,μετέφερε άμεσα σε Νοσοκομεία 289 πολίτες ,περιέθαλψε 214 μεθυσμένους ,έδωσε λύση σε 2676 περιπτώσεις ,ανεύρε 137 κλεμένα οχήματα.
Τον Δεκέμβριο του 1982 ,έλαβε 18851 κλήσεις , μετέφερε σε Νοσοκομεία 232 άτομα, βοήθησε 109 άτομα σε μέθη, έδωσε λύση σε 1314 επεισόδια ,ανεύρε 44 κλεμμένα οχήματα, προσήγαγε στα τμήματα για εξακρίβωση στοιχείων 958 άτομα.

.Οι Αστυνομικοί των Υπηρεσιών Προστασίας Εθνικού Νομίσματος, με την διακριτική παρουσία τους στα σημεία εισόδου-εξόδου της χώρας ,τον έλεγχο των συναλλαγών ,αλλά και την παρακολούθηση των χρηματιστηριακών πράξεων, συνέβαλλαν στην προστασία του Εθνικού Συναλλάγματος.
Οι Αστυνομικοί των Μηχανοκινήτων Μονάδων ,χάρις στην υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, τον άρτιο εξοπλισμό, και την παραδειγματική πειθαρχία, εξέφρασε με τις μετρημένες και σωστές από πλευράς αστυνομικής πρακτικής, εμφανίσεις της ,την βούληση της πολιτείας ,να παραμείνει ο Ελληνικός χώρος ,χώρος ηρεμίας ,τάξεως ,και ελεύθερης διακίνησης πεζών και οχημάτων. Αξιοσημείωτη όμως η θαρραλέα προσφορά των Μονάδων αυτών ,στην αντιμετώπιση δύσκολων και επικίνδυνων καταστάσεων.
Οι Υπηρεσίες Αλλοδαπών ,με τον έλεγχο της σύννομης παραμονής των αλλοδαπών, προσώπων και εγκαταστάσεων, πέτυχαν να ελαττώσουν τα προβλήματα που αφορούν την άφιξη ,διακίνηση και παραμονή εκκατομυρίων αλλοδαπών στην Χώρα μας.
Οι αστυνομικοί της Αγορανομίας , με τους συνεχείς ελέγχους της αγοράς ,και με συνεργασία όλων των υπηρεσιών ,κατέστησαν άοκνοι προστάτες της υγείας του κοινού , και φύλακες της αγοραστικής αξίας της δραχμής.
Ενδεικτικά στην 10ετια του 1970 ,η Αγορανομικές υπηρεσίες της Α.Π. κατά την διάρκεια Αγορανομικών ελέγχων βεβαίωσαν 141936 παραβάσεις , και 31807 παραβάσεις του Υγειονομικού κανονισμού
Οι τροχονόμοι, υπό αντίξοες συνθήκες ,προσπαθούν να εξασφαλίσουν τάξη στην κίνηση πεζών και οχημάτων και να εξασφαλίσουν μια άνετη ροή κινήσεως. Πέραν αυτού αξιωματικοί της Τροχαίας πραγματοποιούν ομιλίες με θέμα την κυκλοφοριακή αγωγή, σε σχολεία και οργανισμούς ,για την ανύψωση του κυκλοφοριακού επιπέδου του λαού.
Στην κοινωνική ,εκπολιτιστική και πνευματική δραστηριότητα ,η Α.Π, προσέφερε ,μέγιστο κοινωνικό και ανθρωπιστικό έργο .
.Το γνωρίζουν αυτό όλοι οι πολίτες ,αλλά καλύτερα το γνωρίζουν όσοι απευθύνθηκαν στον Αξ\κό Υπηρεσίας του Τμήματος Τάξεως ,στον περιπολούντα μέρα νύχτα ,χειμώνα καλοκαίρι, Αστυφύλακα, και στους άνδρες του ''100''.
Σεμινάρια στα Σχολεία και σε Ιδρύματα ,ομιλίες ,βραβεύσεις ,προβολές μορφωτικών κινηματογραφικών ταινιών, είχαν σαν αποτέλεσμα την προσέγγιση του κοινού με τον αστυνομικό , την κατανόηση του δύσκολου έργου του, αλλά και την απαραίτητη βοήθεια του πολίτη, άνευ της οποίας, η δύσκολη και πολλές αιματηρή αποστολή του ,καθίσταται προβληματική.
Η φιλαρμονική του Σώματος ,η χορωδία βυζαντινής μουσικής ,και η χορωδία της Α.Δ . Κερκύρας πραγματοποιούσαν άψογες εμφανίσεις ,και γίνονταν περιζήτητες ,σε διάφορες εκδηλώσεις
Το αθλητικό τμήμα ,με εξαίρετες επιδόσεις σε όλους τους αθλητικούς τομείς ,απέδειξε ότι το αθλητικό πνεύμα καλλιεργείται με επιτυχία στο Αστυνομικό Σώμα.
Ποιός δεν αναγνωρίζει τις υψηλές επιδόσεις της Σκοπευτικής Ομάδας της Α.Π.;
Το περιοδικό μας ,τα ,ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, με συνεργάτες πανεπιστημιακούς, τεχνοκράτες, λογοτέχνες, επιστήμονες από όλο το φάσμα της επιστήμης ,αλλά και απλούς ανθρώπους που ήθελαν να καταθέσουν την ψυχή τους στο χαρτί, αποτελεί από τις σπουδαιότερες εκδόσεις στον Ελληνικό χώρο και όχι μόνο, και αποτελεί το βήμα μεταξύ άλλων ,για την προβολή επαγγελματικών θεμάτων , αλλά και για την έκφραση του φιλολογικού και συγγραφικού ταλέντου των αστυνομικών .
Και έρχεται το 1983, στο τεύχος μηνών Σεπτεμβρίου –Οκτωβρίου αριθ, 568-569 έτος ΛΑ, πληροφορούμαστε ,ότι από τον Ιανουάριο κοντά μας θα είναι η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, έκδοση του Υ.Δ.Τ. Τα ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ,αποτελούν παρελθόν ,εν όψει της ενοποίησης των Σωμάτων. Λίγο αργότερα κυκλοφορεί και το τεύχος 570-571, στο εμπροσθόφυλλο του οποίου απεικονίζεται τροχονόμος της Α.Π. να διευκολύνη την κίνηση του Αγίου Βασίλη, η ανατολή του 1984 ευχές ,αλλά και το λογότυπο ,''ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΕΥΧΟΣ''
Το έγκλημα ,σαν κοινωνικό φαινόμενο, υπάρχει και θα υπάρχει .
Έτσι , η καταστολή ,είναι αναγκαίο συμπλήρωμα της πρόληψης, καθ όσον, απόλυτη πρόληψη είναι αδύνατη και αποτελεί ουτοπία.
.Η κατασταλτική δράση της Αστυνομίας είναι ιδιαίτερα δυσχερής.
Μην ξεχνάμε ότι στην Αθήνα και στον Πειραιά ζή, το 1\3 του πληθυσμού της χώρας άλλωστε εδώ συγκεντρώνονται οι κακοποιοί, καθ όσον η ''λεία'' είναι δελεαστική. Τράπεζες, μεγάλα καταστήματα, κοσμηματοπωλεία, πελατεία για διάθεση ναρκωτικών αλλά και την διάπραξη κάθε είδους απάτης. Εξ άλλου ο βίος της πόλης ,τα ερεθίσματα ,οδηγούν ευχερέστερα τους νέους στην παραβατικότητα.
Η Πρωτεύουσα, από την άλλη μεριά , αποτελεί τον χώρο, οργανώσεως ,συντονισμού και εκδηλώσεων των δυναμικών μορφών αναταραχής.
Παρά ταύτα ,η κατασταλτική δράση των υπηρεσιών της Α.Π. όπως συνάγεται από τα στατιστικά δεδομένα της αστυνομικής στατιστικής, αλλά περισσότερο , από την καθημερινότητα που βιώνει ο πολίτης ,είναι εκπληκτική σε αποτελέσματα
Και το τίμημα ..βαρύ...
Την 14-12-1976 ,τρομοκράτες δολοφονούν τον τ.Αστυν. Α, ΜΑΛΛΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ
Την 26-5 -1978 ,οι Αστυφ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΑΔΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ,πλήρωμα του υπ αριθμ ΑΠ1426 περιπολικού οχήματος της Αμέσου Δράσεως ,δέχτηκαν πυροβολισμούς ,στην οδό Πατριάρχου Γρηγορίου στην Καλλιθέα, με αποτέλεσμα το τραυματισμό και των δύο Αστυνομικών.11 μέρες αργότερα ο ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΛΑΔΑΣ υπέκυψε στα τραύματά του. Ο θάνατος, βρήκε την διαδικασία προαγωγής του , εν ζωή, σε Αρχιφύλακα, στο τελευταίο στάδιο δημοσιεύσεως της σχετικής διοικητηκής πράξης.
Την 31-1-1979 ,τρομοκράτες δολοφονούν τον τ. Αστυν Α ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΠΕΤΡΟ
Την 16-1-1980,τρομοκράτες ,δολοφονούν τον Αστυν Α ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ και το οδηγό Αστυφ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΣΩΤΗΡΙΟ ,στην οδό Στίλπωνος στο Παγκράτι.
Τον Ιανουάριο του 1983,δολοφονείται ενώ καταδιώκει κακοποιό ο ΑΘΑΝΑΣΑστυφ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

Θα επιθυμούσα να αναφέρω και την απώλεια ,την 16-1-1981, του Ν.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ,ε.α. Αρχηγού Α.Π, ο οποίος έγραψε την δική του ιστορία κατά την διάρκεια της κατοχής ,δ\τής τότε του Μηχανοκινήτου Τμήματος της Α.Π.
Ας έλθουμε όμως ,όπως άλλωστε κάνουμε για όλες τις εξεταζόμενες περιόδους , και στο Αστυνομικό δελτίο της αναφερομένης περιόδου.
Θα αναφερθούμε, ενδεικτικά στην δράση των Υπηρεσιών μας, είναι αδύνατο ,όπως γίνεται κατανοητό, να προβούμε έστω και σε μικρό ποσοστό καταγραφής:

Το έτος 1976 ,μπαίνει με μια σεμνή τελετή στο Αρχηγείο της Α.Π. Ο Αρχηγός του Σώματος κ. Τζαβέλλας Βασίλειος,εδέχθη την ''Κυρά της Ρώ'', την Δέσποινα Αχλαδιώτου,η οποία επί 35 ολόκληρα χρόνια υψώνει την Ελληνική Σημαία στην ερημονησίδα Ρώ. Ο κ. Αρχηγός προσέφερε ,στην κ. Αχλαδιώτου, μία Ελληνική Σημαία για το φρούριο του Καστελλόριζου, καθώς και 5000 δρχ ,δώρο των Αστυνομικών υπαλλήλων.
Τον Φεβρουάριο του 1976 ,συλλαμβάνεται ο Χαριτάκης Αντ.για μεταφορά ναρκωτικών ουσιών ,προερχόμενος από Τουρκία, ενώ στην Κυψέλη συνελήφησαν δύο νεαρές κοπέλλες σε φαρμακείο ,το οποίο είχαν διαρρήξει για την λήψη ναρκωτικών.
Αστυνομικός ,έπαιξε ρόλο φυλακισμένου, μπήκε φυλακή, απέκτησε την εμπιστοσύνη, ενός Πακιστανού ,και απέσπασε πληροφορία για εισαγωγή μεγάλης ποσότητας χασίς. Η Ασφάλεια Πειραιώς, με ένα ''σκουπιδιάρικο ''-σκάφος άρχισε την παρακολούθηση των ελιμενισμένων ,αλλά και των προς επισκευή σκαφών. Έτσι εντόπισε το φορτηγό ''Θεία Δέσποινα '',έγινε έφοδος και ανευρέθη και κατεσχέθη μεγάλη ποσότητα χασίς.
Τρείς 22χρονοι ,συλλαμβάνονται για την διάπραξη 20 διαρρήξεων καταστημάτων, στην περιοχή πέριξ της πλατείας Συντάγματος ,μάλιστα από το κοσμηματοπωλείο του Χ. Χριστοφορίδη είχαν αφαιρέσει 85 ρολόγια ,και στα χέρια τους βρέθηκαν τα 26.
Τέλος στην δράση του Εμ.Γεωργίου έβαλε η Ασφάλεια Αθηνών με την σύλληψή του. Ο Γεωργίου ομολόγησε την διάπραξη άνω τν 70 διαρρήξεων.
Μετά από συντονισμένες ενέργειες της Ασφάλειας Αθηνών συλλαμβάνεται στο υποκ.της Εμπορικής Τράπεζας στου Γκύζη , την ώρα που εξαργύρωνε επιταγή ,ο Ν. Μπόρτζης διωκόμενος για απάτες ,κλοπές, πλαστοπροσωπείες , και υπεξαιρέσεις.
Στον Πειραιά συνελήφθησαν δύο ...επίδοξοι ληστές. Οι δύο νεαροί οπλισμενοι με ένα περιστροφο και καλυμμένα τα πρόσωπά τους με νάυλον σακκούλες ,ειχαν σχεδιάσει να ληστέψουν τον Σ.Ρούσσο, αλλά επειδή αργούσε να επιστρέψει στο σπίτι του, άλλαξαν ...θύμα και προσανατολίστηκαν στην ληστεία του Ι.Ρενιέρη. Δεν πρόλαβαν όμως ,διότι συνελήφθησαν από αστυνομικούς .
Με ιδιαίτερη ανακούφισι δέχτηκε η κοινή γνώμη την επιτυχία της Ασφάλειας Αθηνών,η οποία κατόρθωσε να εξαρθρώσει σπείρα επικίνδυνων διαρρηκτών ,η οποία μάλιστα είχε αποκλιθεί ''Συμμορία του 2000''. Επτά κακοποιοί ,είχαν αρπάξει είδη αξίας πάνω από 13.108.000 δρχ [κοσμήματα ,μπριγιάν ,γούνες ,διάφορα τιμαλ΄φή κτλ],]και μετρητά πάνω από 1.000.000 δρχ.
Πάνω από 50 διαρρήξεις ,είχε διαπράξει ο Π.Τρικαλιάρης ,πριν συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 1976.Η Ασφάλεια Αθηνών έθεσε τέρμα στην προσοδοφόρο δράση του. Κοσμήματα αξίας 2.100.000 δρχ, 21 χρυσές λίρες, 460.750 δρχ .Όπως ,δήλωσε ο Δ\τής της Ασφαλείας κ Γιαννημάρας ,πρώτη φορά συνελήφθη διαρρήκτης με τόσα κοσμήματα ,τα οποία δεν είχε εξαργυρώσει.
Η Ασφάλεια Πειραιώς ,ανακάλυψε πρωτότυπο τρόπο ,διακίνησης ναρκωτικών .Για πρώτη φορά ,εξαρθρώθηκε σπείρα ,η οποία έφερνε στην χώρα μας ,σκληρά ναρκωτικά ..δια αλληλογραφίας, ενώ με την σύλληψη εννέα ατόμων ,εκ των οποίων και ενός Αμερικανού που υπηρετούσε στην Αμερικανική βάση του Ελληνικού και της συζύγου του ,κατεσχέθησαν ναρκωτικά ,μέσα σε κουτιά που συσκευάζουν ....χαλβά Λιβάνου.
Για δεκάδες διαρρήξεις συνελήφθησαν από την Ασφάλεια Αθηνών, οι Μπαρμπάτσης Χ, Δάτσιος Χαρ, και Γιαννακόπουλος Ηλ., ενώ άλλα πέντε άτομα συνελήφθησαν για νοθεία ορυκτελέων.
Και ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών συνεχίζεται ,με επιτυχίες της Ασφάλειας Αθηνών, όταν διακινητές ναρκωτικών από την Κύπρο, συλλαμβάνονται μετά από αστραπιαία ενέργεια των αστυνομικών σε πανσιόν της Γ Σεπτεμβρίου ,όταν απεκαλύπτετο άντρο ακολασίας και χρήσης ναρκωτικών σε διαμερίσματα των Αθηνών, μάλιστα σε αυτό στου Ζωγράφου ,αποκαλύπτεται πλήρης εργαστήριο επεξεργασίας ναρκωτικών ,και εδώ κατάσχεται μορφίνη σε ταμπλέττες, πρώτη φορά εισαγόμενες στην Ελλάδα .Εχουμε βέβαια και κινητό τεκέ .Αμερικανός σμηνίας ,είχε μετατρέψει το αυτοκίνητό του σε κινητό χώρο χρήσης ναρκωτικών. Όχι βέβαια για πολύ.
Σπάνια δενδρύλλια χασίς ,καλλιεργούσε ο Ι.Ραντζάς ,στην Δραπετσώνα. Η Ασφάλεια Πειραιώς,που τα ανεκάλυψε ,τα παρέδωσε στους ειδικούς βοτανολόγους ,οι οποίοι ,δεν είχαν ξαμαδεί τετοια δενδρύλια. Ηταν τέτοια η ποιότητα ,που κάθε δενδράκι απέδιδε,690 γρ ακατέργαστου χασίς.
Σε άλλη περίπτωση ,εξαρθρώθηκε σπείρα από αλλοδαπούς και ημεδαπούς ,μάλιστα ένα μέλος της κρατούμενο στις φυλακές , που διακινούσε ναρκωτικά. Αλλοδαπό ζευγάρι , εγκατεστάθη στο Καβούρι ,στο αυτοκίνητό του, ενώ καθ υπόδειξη του κρατουμένου,συνεργός τους, τους έστελνε εκεί την ..πελατεία .Η Ασφάλεια Αθηνών όμως καραδοκούσε και με καλά σχεδιασμένη ενέργεια ,έβαλε τέλος στην θανατηφόρα δράση τους.
Και πάμε στην Νίκαια ,στο ψητοπωλείο του Λεων Ξυγκάκη, ο οποίος εκτός από τα σουβλάκια σερβίριζε και χασίς . Με τον Ξυγκάκη συνελήφθη ,ο συνεργός του Κ. Σαλούφας και οι Λιβανέζοι προμηθευτές.
Αλλοι τρείς αλλοδαποί , οι ,Ναζίρ Μαλέκο, Νασίφ Ρατιά και Μαλία Μπαλίκ συνελήφθησαν για εμπορία χασίς εξαιρετικής ποιότητας.

Βυζαντινά αντικείμενα και σπουδαία έργα τέχνης ,των οποίων η αξία υπερέβαινε τα 10.000.000 δρχ, διεσώθηκαν, πριν πάρουν τον δρόμο του εξωτερικού, χάρις στην έγκαιρη επέμβαση της Ασφάλειας Αθηνών ,που εξάρθρωσε πολυμελή σπείρα αρχαιοκαπήλων.
20χρονος ο Πολίτης Ν., αλλά τα κατορθώματά του σε διαρρήξεις στην Αθήνα και τα Προάστεια καλύπτουν ολόκληρες σελίδες .Η σύλληψή του από την Ασφάλεια Αθηνών έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από κοινό και Τύπο .
Όπως ,ευμενή σχόλια απέσπασε η σύλληψη 7μελούς σπείρας ,που είχε διαπράξει σωρεία διαρρήξεων και ενόπλων ληστειών, ενώ ,λίγο αργότερα συλλαμβάνονται άλλοι δύο κακοποιοί, που είχαν διαπράξει διαρρήξεις και ληστείες.
Από την Ασφάλεια Πειραιώς συνελλήφθη ο Καίρης Ευάγγελος ,για αντιποίση αρχής πλαστογραφία ,απάτες κατά συρροή. Σημειωτέον ,από το έτος 1973 έφερε την στολήν Αρχιμανδρίτου και είχε τελέσει και ..γάμους.
.Η Ασφάλεια Αθηνών ,συλλαμβάνει, μετά από πολλή ''δουλειά'' τον Ελβετό Ρόλαντ Σόλ,ο οποίος είχε εγκαταστήσει γραφείο στην Ελλάδα,για να .....δανειοδοτήση Ελληνες εφοπλιστές. Ετσι ,απέσπασε πολλά εκατομμύρια δολλάρια από εφοπλιστές και επιχειρηματίες που πίστεψαν σ την φερεγγυότητα του.
Μακρά η λίστα και των συλλήψεων διαρρηκτών τόσο από την Ασφάλεια Αθηνών , όσο και από την Ασφάλεια του Πειραιά και της Πάτρας.
Βαλμάς Π. συνέληφθη από την Ασφάλεια Πειραιώς ,κατηγορούμενος για 50 τουλάχιστον διαρρήξεις .
Αλλά και η σύλληψη του Αγγλου κακοποιού Φρανκ Μάπλ, από την 'ιδια υπηρεσία ,είχε διεθνές αντίκτυπο ,καθ όσον ο ανωτέρω, ήταν ο εγκέφαλος της ληστείας της ''BANK OF AMERICA '' του Λονδίνου.
Καρανάσιος Ευάγ. και Κομπολιάς Ευθ. ,επικίνδυνο ντουέτο ,δεκάδων διαρρήξεων, και να μην αγνοήσουμε βέβαια τον Ζιβάνο Ν. με πλούσιο ''διαρρηκτικό'' μητρώο.
Εικόνες ,και επιτύμβιες στήλες ,αρχαιολογικής και επιστημονικής αξίας ,κατέσχεσε η Ασφάλεια Αθηνών ,με την σύλληψη των Ευθυμιάδη Χρ, και Κ. Χάγιερ-Μπουφίδη,
Τον Μάιο του 1977 ,η Αγορανομία Αθηνών ανακάλυψε ,σε εργαστήριο αλλαντοποιίας των αδελφών Δημ και Ιωαν Γαζή μεγάλη ποσότητα ακατάλληλου κρέατος. Οι αδελφοί Γαζή συνελήφθησαν και ωδηγήθησαν στην Δικαιοσύνη.
Λίγο αργότερα ,εκατοντάδες χιλιάδες αυγά ,χαλασμένα, κατεσχέθησαν ,και συνελήφθη ο Μ. Χαντζηπαναγιώτης ο οποίος στο εργαστήριό του στον Βύρωνα ,πλαστογραφούσε τις ημερομηνίες στα αυγά
Σε εργαστήριο της οδού Περσεφόνης 28 στη Δάφνη ,η νοθεία σε βούτυρο έφτανε το 91%!
Ενδεικτικά δε να αναφέρουμε ότι στο πρώτο δίμηνο του 1977 ,η Αγορανομία κατέστρεψε 250.000 κιλά από διάφορα τρόφιμα ,ακατάλληλα ,γλυτώνοντας έτσι το κοινό από σχετικούς κινδύνους.
Σάπια κρέατα στην Καλλιθέα στο κρεοπωλείο της Λαζαρίδου Κλεάνθης ,πωλούσε ο Δ.Βλαβιανός ,και όπως απεδείχθει ,έπαιρνε κρέατα από Ασπρόπυργο ,που τα πήγαιναν για σαπωνοποίηση, τα επεξεργάζονταν ,και τα πωλούσε σαν κρέας ''σπέσιαλ''
Αλλά και στον Πειραιά ,συνέληφθη ο εισαγωγέας Βαφιάς Ι. ,για διάθεση στο κοινό κρέατα ''μη κανονικά και ακατάλληλα προς βρώσιν''
Σκηνές τρόμου στην Νίκαια και στο Κορυδαλλό. Οι αδελφοί Νικ και Θεοδ Τσουβαλάκης κατά την ληστεία του υποκ. της Γενικής Τραπέζης στον Κορυδαλλό , πυροβόλησαν κατά του ταμία και ετράπησαν σε φυγή σκορπώντας χιλιόδραχμα στο δρόμο για αντιπερισπασμό. Κατά την επιχείρηση τραυματίστηκε ο Αρχ. Τουρλομούσης .Τελικά οι ληστές , πείστηκαν να παραδοθούν ,όταν αστυνομικές δυνάμεις κύκλωσαν την οικία που είχαν καταφύγει κρατώντας ομήρους το ζεύγος Θωμαίδη.
Βαρύ πλήγμα και στην διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών απετέλεσε η εξάρθρωση και σύλληψη των μελών σπειρών Λιβανέζων με ΄΄κρύπτες '' στην Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας .Μάλιστα η μία από τις σπείρες, ,πολυμελής, περιλάμβανε και την Γαλλίδα καλλονή –μανεκέν Ανίκ Γκαλονί, ενώ σε άλλη περίπτωση η Ασφάλεια Αθηνών σε συνεργασία με την Ασφάλεια Κερκύρας ,εξάρθρωσε σπείρα διακίνησης εμπορίας ναρκωτικών ,πριν διαθέσει το ''εμπόρευμα '' στην αγορά των Αθηνών.
Συσκευασμένο με πρωτότυπο τρόπο ,έφεραν χασίς ,εξαιρετικής ποότητος ,τρείς λαθρέμποροι. ΟΙ Ζώρζ Χέσκο, Μωχάμαντ Λιζαίντ και Ντικράν Οχανεσιάν ,είχαν συσκευάσει το χασίς σε μακρόστενες πλάκες σαν'' μαντολάτα'' Δεν ξέφυγαν όμως από την Ασφάλεια Πειραιώς .
Την ίδια τύχη είχαν και τρείς ακόμη αλλοδαποί λαθρέμποροι που προσπάθησαν να διαθέσουν στην αγορά χασίς από την Αφρική.
Η Ασφάλεια Αθηνών ,συλλαμβάνει τον Κούτσελα Γ., ο οποίος ειχε μετατρέψει το διαμερισμά του σε ''τεκέ''. Ο συλληφθείς είχε φέρει από την Ολλανδία ηρωίνη ,την οποία πωλούσε προς 10000 δρχ το γρ., ενώ διέθετε το διαμερισμά του, για χρήση. Η τιμή βέβαια δεν ήταν σταθερή, έτσι η συλληφθείσα Αγγλίδα Ντέννυ-Αννα Νάς πωλούσε τα 3γρ αντί του ποσού των 19.500 δρχ ,και τα 21 γρ 39000 δρχ.
Κατηγορία συνολικά σε 25 άτομα απηγγέλθη, για διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών.Εξ αυτών ο Φαρμάκης Δ. και Ελένη συζ Καραπατάκη, έφτιαχαν την ηρωίνη σε δόσεις και την πωλούσαν ,10000 δρχ το γρ ,και 1000 δρχ την δόση μιας ένεσης. Μεταξύ των αγοραστών ήταν και ο Μάθεσης Χρ, ο οποίος παρείχε το σπίτι και για χρήση.

Εννέα άτομα ,Πειραιώτες ,με συνεργάτες δύο ανήλικες κοπέλλες , συνελλήφθησαν από την Ασφάλεια Πειραιώς ,για κλοπές αυτοκινήτων και μηχανών ,οχήματα τα οποία στην συνέχεια κατέστρεφαν, και για διάρρηξη ενός εργοστασίου.
Από τη ίδια υπηρεσία συνελήφθησαν πέντε νεαροί τσιγγάνοι ,υπαίτιοι δεκάδων διαρρήξεων, και κλοπών οχημάτων.
Το ΙΑ Παρ\μα Ασφαλείας ,εξάρθρωσε σπείρα , τεσσάρων μελών ,που εξέδιδε πλαστά διαβατήρια και λοιπά δικαιολογητικά .Ενώ το ΙΖ Παρ\μα ,εξάρθρωσε σπείρα οκτώ ατόμων,η οποία ειδικεύονταν σε διαρρήξεις χρηματοκιβωτίων ,αρτοποιείων, καταστημάτων και πρατήρια υγρ,ων καυσίμων.
Ακολούθησε το Ζ Παρ\μα ,όταν συνέλαβε ,τρείς επικίνδυνους ληστές ,μετά από ολονύκτιες ενέδρες ,οι οποίοι ειχαν γίνει το φόβητρο στις περιοχές Πατησίων, Ν Ιωνίας.
Ιδιαίτερη βέβαια η περίπτωση του διαρρήκτη ,''σπεσιαλίστα '' πλαστογράφου, αγαπητικού, απατεώνα, λαθρέμπορου ναρκωτικών και δραπέτη, Γ.Κυρίμη, ο οποίος αφού έπεισε τον Α Παναγιωτόπουλο ,χρυσοχόο στην Νεάπολη ,να του δώσει τα κλειδιά του αυτοκινήτου του για να πάει να του φέρει έναν πλούσιο πελάτη, πήρε την αρμάθα ,στην οποία ήταν και τα κλειδιά του μαγαζιού, έβγαλε αντικλείδια ,και επέστρεψε ,λέγοντας ότι ο ''πελάτης '' δεν μπορούσε και θα έλθουν το πρωί. Βέβαια ,το βράδυ μπήκε στο μαγαζί και αφήρεσε κοσμήματα αξίας 3000000 δρχ. Ο ίδιος ,πριν λίγες μέρες ,έπεισε τον γνωστό του,που είχε να δεί πολλά χρόνια , Αβραμίδη ,ιδιοκτήτη καταστήματος ασημικών στον Κορυδαλλό ότι θέλει να αγοράσει ....όλο το εμπόρευμά του ,αξίας 400000 δρχ. για λογαριασμό ενός φίλου του. Όταν ο Αβραμίδης τοποθέτησε το εμπόρευμα σε τσάντες ,και πήγε να κλειδώσει το μαγαζί ,ο Κυρίμης άρπαξε τις τσάντες και εξαφανίστηκε με μια ενοικιασμένη ''Mercendes''.

Με συντονισμένες ,πολυήμερες αναζητήσεις ,η Ασφάλεια Αθηνών ,συνέλαβε τον Π. Χαραλαμπίδη, δράστη της δολοφονίας του οργανοπαίκτη Γ Αδαμόπουλου, που έγινε τον Φεβρουάριο στον Ν.Κόσμο.
Η αυτή υπηρεσία εξιχνίασε την δολοφονία της Σφαέλλου Ευαγγελίας ,στην οδό Βουκουρεστίου ,διευθύντρια πωλήσεων ειδών λαικής τέχνης απόρων γυναικών. Δράστης η Μαριάννε –Ζανίνε Ρόζενταλ, που η απληστία της ,ήταν και το μοιραίο λάθος της ,αφού πήγε να ξανακλέψει στα ίδια στέκια του Κολωνακίου.
Σάπια έντερα και κρέατα ,σε αποθήκη στην κεντρική αγορά, των Καρούσου Αθ. και Γεράσιμου Μαρινάκη ,και επτάμισυ τόνοι αλλοιωμένων γαλέων στα ψυγεία Ευρώπη, κατεσχέθησαν και κατεστράφησαν από την Αγορανομία, πριν διατεθούν στο κοινό, συλληφθέντων των υπευθύνων. Στου Γκύζη στην αποθήκη του Κ. Λευκαδίτη και στην Ηλιούπολη στην οδό Τιμοθέου 18,εντοπίσθηκαν αποθήκες με σάπια κρέατα. Ποσότητες που ανευρέθησαν κατεσχέθησαν αλλά και και άλλες ειχαν ήδη διατεθεί στο κοινό.
132 τόνοι επικίνδυνων κονσερβών χυμών φρούτων και κομποστών ,κατεσχέθησαν και κατεστράφησαν ,από αποθήκη στην οδό Δημοσθένους 12 στο Μπουρνάζι, ιδιοκτησίας Στ. Βλησίδη, Χ. Νέγκα, και Κ. Γέμελου.
100 και πλέον κλοπές και διαρρήξεις ,είχε διαπράξει επταμελής σπείρα διαρρηκτών , τρία μέλη της οποίας ήταν ανήλικοι. Εγκέφαλος ,ήταν ο 20χρονος Γ. Βαρδάκας .
Τρείς θηλυκοί ''Αρσέν Λουπέν'', συνελήφθησαν από την ΥΓΑ Αθηνών, πού είχαν κυριολεκτικά ''ρημάξει'' σπίτια ,καταστήματα ,αλλά και αρέσκονταν στην ....συλλογή πορτοφολιών. Πρόκειται για τις ,Παρ.Σαμαρτζή, Μάρθα-Ιζαμπέλ Γκομέζ, και την Ουρανία Δρούλια.
Χασισέλαιο αξίας άνω των 25000000 δρχ κατέσχεσε η Ασφάλεια Πειραιώς και συνέλαβε 5 άτομα ,μετά από πολυήμερη παρακολούθηση και συντονισμένες ενέργειες.
Πενταμελή σπείρα που ''έγδυνε '' θαλαμηγούς ,εξάρθρωσε η ίδια υπηρεσία και κατέσχε κλοπιμαία αξίας άνω των 15000000.
Η δολοφονία εν ψυχρώ, του κοσμηματοπώλη , Βουράκη Άγγελου την 19.40 ώρα της 1-2-1979, στο κοσμηματοπωλείο του από τρείς άγνωστους δράστες, στην προσπάθειά του να αποτρέψει ληστεία ,συνετάρραξε την κοινή γνώμη. Η ΥΓΑ Αθηνών μετά από εξαντλητικές έρευνες και αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα λιγοστά δεδομένα, εντόπισε τα ίχνη των δολοφόνων, οι οποίοι μετά την αιματηρή ληστεία διέφυγαν στο εξωτερικό . Επρόκειτο για τους Ιταλούς μαφιόζους Ντανίλο Περέττι και Φάμπιο Φανφόνι.
Δεν άργησε και η σύλληψη των δολοφόνων του ταξιτζή Χρ. Βορόπουλου, Μιτζιβίρη Θ και Πλάκαρου Α, από την ΥΓΑ Αθηνών με την καταλυτική συνεργασία του Β Παρ\τος Ασφ. Αθηνών, στον Βόλο, όπου εντοπίσθηκαν μετά ,συντονισμένες έρευνες και ορθής αξιολόγησης στοιχείων .
Μέ τις συλλήψεις των Παναγόπουλου Ν, και Πρωτοπαπά Απ, όλα τα σημαντικά, από τα γνωστά μέλη της οργάνωσης ''Εθνική Αποκατάσταση'', που ευθύνονται για σειρά εκρήξεων βομβών στην Αθήνα, βρίσκονται στα χέρια της Αστυνομίας.
Ο Παναγόπουλος συνελήφθη, μετά από μάχη στο κρησφύγετό του ,σε ρετιρέ της οδού Ευβοίας 32 στην Κυψέλη. Στο διαμέρισμα βρέθηκαν 100 χειροβομβίδες ,όπλα και εκρηκτικές ύλες.
Στην οδό Αργους 32 στον Κολωνό ,και την ώρα που εξήρχετο από το διαμέρισμά του ,μετά από περιπετειώδη καταδίωξη συνελήφθη ο Απ Πρωτοπαπάς. Η καλή οργάνωση και η άρτια εκτίμηση της κατάστασης έσωσε ζωές Αστυνομικών ,καθ όσον στο διαμέρισμά του ,μεταξύ των άλλων ,βρέθηκαν όπλα και 12 χειροβομβίδες, σε επίκαιρες θέσεις ,έτοιμα για άμυνα σε περίπτωση εφόδου.
Επτά μέλη αριθμούσε σπείρα που ,μέχρι της εξαρθρώσεώς της από την ΥΓΑ Αθηνών ,διέπραξε πάνω από 51 διαρρήξεις και κλοπές αυτ\των,στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη.
Άλλη σπείρα διαρρηκτών, με τζίρο 4000000 δρχ σε τρείς μήνες ,εξαρθρώθηκε από την ίδια Υπηρεσία , ενώ η Ασφάλεια Πειραιώς έθετε τέρμα στην δράση τεσσάρων νεαρών ,οι οποίοι αφού κυριολεκτικά ΄΄έγδυσαν΄΄ κοσμηματοπωλεία της Β.Ελλάδας ,μετέφεραν την ''επιστήμη'' τους στον Πειραιά.
Συνελήφθησαν τον Μάιο του 1979,οι Ν. Πολίτης και Ν Πιστόλας ,οι οποίοι είχαν ληστέψει την λογίστρια του Σούπερ Μάρκετ Μαρινόπουλου
Οκταμελή σπείρα οπλισμένων νεαρών εξάρθρωσε η Ασφάλεια Πειραιώς ,η οποία σε διάστημα 3 μηνών, είχε αποκομίσει από διαρρήξεις πάνω από 7500000 δρχ.
Τον πρόδωσε η'' μεγάλη ζωή''. Σε μια νύχτα ξόδεψε 210000 δρχ για να προσφέρει μόνο λουλούδια. Πρόκειται για τον Σεραφείδη Ι. ο οποίος είχε διαπράξει 150 κλοπές και διαρρήξεις ,συναποκομίζοντας πάνω από 3000000 δρχ ,επιταγές και είδη αξίας 500000 δρχ. Αδυναμία του ήταν γραφεία πολιτικών κομμάτων.
Άνοιξη ,καλοκαίρι του 1979 σημαδεύτηκε και από την επιδρομή Λατινοαμερικανών πορτοφολάδων. ''Ξαφριζαν'', ανύποπτους πολίτες εκμεταλλευόμενοι την πολυκοσμία ,στα μαγαζιά και στα ΜΜΜ. Άνδρες της Ασφάλειας , προέβησαν σε αρκετές αυτόφωρες συλλήψεις .
Παράνομο καζίνο στην οδό Πατησιών ανακαλύφθηκε από την ΥΓΑ Αθηνών ,στο οποίο καθημερινά γίνονταν παιχνίδι αρκετών εκκατομυρίων.
Και παραχαράκτες. Συνελήφθησαν οι Ι Ζάκκας και Δελής Γρ . διότι οι οποίοι είχαν εκτυπώσει πλαστά χαρτονομίσματα 140000000εκ δρχ,και είχαν αρχίσει να τα κυκλοφορούν
Διεθνές άνδρο ,στο οποίο γίνονταν χρήση σκληρών ναρκωτικών ανακαλύφθηκε στην Κυψέλη, ενώ η Ασφάλεια Πειραιώς εξουδετέρωσε ζευγάρι αλλοδαπών ,το οποίο είχε φέρει και είχε αρχίσει την διάθεση ναρκωτικών.
Σε τρείς μήνες ΄΄μπάζα'' αξίας 3000000 δρχ ,αποκόμισε σπείρα 8 νεαρών ,ώσπου η ΥΓΑ Αθηνών έβαλε τέλος στην δράση της.
Σε άλλη περίπτωση συνελήφθησαν οι Δ Κωστόπουλος και Τρούφας Αν, οι οποίοι με την μέθοδο ''ριφιφι'' ,έκλεψαν από κοσμηματοπωλείο κοσμήματα αξίας 2200000 δρχ.
Γ. Ελευθεριάδης ,Δ. Ζιάννης και ένας ανήλικος ,ήταν οι περίφημοι ληστές των ''ταξιτζήδων'', των οποίων η βίαιη δράση τερματίστηκε με την σύλληψή των.
Πέντε χιλιάδες κουτιά χαλασμένου γάλακτος ,ανεκάλυψε και κατέσχε .η Αγορανομία Αθηνών. Το εμπόρευμα ανήκε στον έμπορο τροφίμων Γ. Γαβρήλο ο οποίος συνεληφθη, ομοίως συνελήφθησαν και οι πρατηριούχοι πρατηρίου πουλερικών, Χρ Καλογερής και Μ. Μαυρομμάτης, καθ όσον στο πρατήριό τους ,ευρέθησαν προς διάθεση στο κοινό 200 κιλά ακατάλληλα κοτόπουλα.
Επιτυχία του ΚΔ Παρ\τος Ασφαλ. Αθηνών η εξάρθρωση 7μελούς σπείρας νεαρών η οποία είχε διαπράξει 41 διαρρήξεις και κλοπές. Ενώ σε άλλη περίπτωση συνελήφθησαν οι Σαμαράς Ν. Παπανικολάου Β. Ρίζος Χρ. οι οποίοι διέπραξαν πάνω από 45 διαρρήξεις, συναποκομίζοντες κλοπιμαία αξίας 3500000 δρχ.
Συνελήφθη ,ο Μ. Τζανουδάκης ,ο επονομαζόμενος ''Δράκος του Θησείου'', κατηγορούμενος για ασέλγεια ανηλίκων. Ο επικίνδυνος σάτυρος ,αναγνωρίστηκε από επτά κοριτσάκια και αγοράκια
Πολιτικά πρόσωπα, διπλωμάτες, κτίρια ξένων πρεσβειών, στρατιωτικές και αστυνομικές εγκαταστάσεις ,ήταν οι στόχοι μελών της Οργάνωσης ΄΄Λαική Μετωπική Πρωτοβουλία'', που εξαρθρώθηκε από την Γεν.Ασφ.Αθηνών. Τα περισσότερα μέλη είχαν εκπαοδευτεί στο εξωτερικό.
Εξιχνιάστηκε ,από την Ασφάλεια Πατρών ,η δολοφονία του Νιτσιόλα Ευαγγέλου ,του οποίου το πτώμα είχε βρεθεί ,τυλιγμένο σε κουβέρτα στο πεζοδρόμιο της οδού Υψηλάντου τον Μάρτιο του 1980. Δράστης ο Βανταράκης Ι. Η επιτυχής ανταπόκριση της Αστυνομίας Πατρών ,εσχολιάσθη ευμενώς και δια μακρόν από τον Τύπο και το κοινό.
Επταμελής σπείρα εμπόρων ναρκωτικών συνελήφθη στον Πειραιά και κατεσχέθη χασισέλαιο αξίας 600000000 δρχ. Πρόκειται για τους Δ. Τσαγκλή, εκπρόσωπο της Παναμαικής εταιρείας ''jasmin shipping company'', Ν, Γιαννακόπουλο, Ευαγ. Γιαννακόπουλο, Κ Παπαδόπουλο, Κλ. Φρόνιμο, Αγ. Πιερουτσάκο, Β. Καμενάκη.
Θησαυρό –μαμούθ ,40 εκατ. δρχ σε κοσμήματα ,πολύτιμες πέτρες ,χρυσές λίρες , μετρητά, κτλ είχε κλέψει σε διάστημα δέκα μηνών σπείρα με αρχηγό τον Αριστ. Μπλέσσα ο οποίος συνελήφθη από την Ασφ. Πειραιώς μαζί με τους Β. Λατουσάκη , Αθ Πανταζόπουλο και Ι Κωστόπουλο.
Μετά από πολυήμερες έρευνες συλλαμβάνονται από την Ασφ. Αθηνών οι Χρ. Παναγιωτίδης, Μαργάζης Δ., Μαργάζης Γ., οι οποίοι τον Νοέμβριο του 1980 σκότωσαν τον Ν. Βλαχόπουλο στο σπίτι του στην Καλλιθέα με κίνητρο την ληστεία.
Μετά από 19 μήνες εντατικών ερευνών ,συλλαμβάνεται και ο δολοφόνος της πλούσιας Περσίδας Σαντίκας Κοράγκοτλου, στην Πάτμο ενώ σχεδίαζε να κλέψει τους θησαυρούς της Ι. Μονής του Αγίου Ιωάννου .Πρόκειται για τον Ντανίγο Μπάλτιτς.
. Ένοπλη αιματηρή ληστεία στο υποκ. της Εθνικής Τράπεζας στην διασταύρωση των οδών Πατησίων –Αγίου Μελετίου. Δράστες οι Δ. Μελέτης, Γ. Παππάς, και Γρ. Δασκαλόπουλος οι οποίοι και συνελήφθησαν μετά από περιπετειώδη καταδίωξη και εκτεταμένες έρευνες.
''Παππούς ,''Βάνιας '' Κουρεμένος '',τα ψευδώνυμα εμπόρων ναρκωτικών στην δράση των οποίων έβαλε τέλος η Ασφ Πειραιώς, ενώ η Ασφ. Αθηνών εξαρθρώνει σπείρα που είχε φέρει στην χώρα ηρωίνη αξίας 2500000 δρχ. συλλαμβάνει δε του εισαγωγέα Μωχάμεντ Νουμάνι και τον διακινητή Φραγκοδημητρόπουλο.
Είναι αδύνατο στα πλαίσια μιάς απλής παρουσίασης προσφοράς να καταγράψεις έστω και ένα μικρό μέρος της καθημερινής ,πρόληψης ,καταστολής ,κοινωνικής δράσης και προσφοράς της ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ.
Πολλές φορές και αυτοί οι αριθμοί των στατιστικών,απρόσωποι ,δεν αποδίδουν την αγωνία ,την προσπάθεια ,την ενναλαγή των συναισθημάτων ,όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα μας και ...έξω μας κατά την Αστυνομική μας ζωή.
ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΑΠΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΕΩΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ ΤΗΣ Α.Π

.

+

⦁Ας φωτίσουμε κάποιες άγνωστες , και μάλλον ξεχασμένες ,πτυχές από τον αγώνα των Σωμάτων Ασφαλείας στο Σύνταγμα Χωρ\κής Μακρυγιάννη,  και ειδικά των ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ,από τις μαρτυρίες του Αστυν.Δ\ντού Αρχιμανδρίτη Ν. , και του Δ\του της Σχολής Υπαστυνόμων Αστυν.Δ\ντού Γιαννούτσου Ι. ,
Την 8-12-1944,ημέρα Παρασκευή ,η Σχολή Υπαστυνόμων διετάχθη να μεταβεί στο κτίριο του ΄΄Συλλόγου Παρανασσός ΄΄, και να αναλάβει την επιτήρηση της περιοχής ,Πλατεία Ομονοίας- Αθηνάς – Μοναστηράκι.
Οι ελασίτες ενήμεροι για την κίνηση αυτή, άρχισαν να βάλουν καταιγιστικά με βαρέα όπλα την διαδρομή από τα Παλαιά Ανάκτορα έως του κτίριο του ΄΄ Παρνασσού΄΄.
Οι Δόκιμοι όμως καλά ακροβολισμένοι ,έφτασαν στο οίκημα χωρίς απώλειες. 
Ο βομβαρδισμός συνεχίστηκε και βλήματα έπεφταν τόσο στο κτίριο όσο και στον Ναό του Αγ. Γεωργίου του Καρύτση
Το απόγευμα της ιδίας ημέρας ,η Σχολή διεταχθει να διαθέσει το ήμισυ της δυνάμεως και να ανακαταλάβει το Β Α\Τ το οποίο αφου λεηλατήθηκε από τους ελασίτες είχε εγκαταληφθεί. Πράγματι 60 Δόκιμοι,  [ 1 και 3 Διμοιρία ] υπό τον Αστυνόμο Α Αναστασίου Ευάγγελο και τον Αστυνόμο Β Αναστασόπουλο Βασίλειο, ανεπτύχθει κατάλληλα από την οδό Φιλλελήνων και με εκκαθαριστικές επιχειρήσεις ,και μικροσυγκρούσεις ,έφτασαν και εγκατεστάθησαν στο Β.Α\Τ., αντικαθιστώντες ,δύναμη του ΙΑ Α\Τ,που είχε καταλαβει το οικήμα από την προτεραία. Αμέσως ,εγκατεστάθησαν φρουρές επικοινωνίας με το Συνταγμα Χωροφυλακής Μακρυγιάννη, και άρχισαν έρευνες στα κτίρια και έλεγχοι στους γύρω δρόμους 
Οι ελασίτες βλέποντας ότι η ανακατάληψη του Β.Α\Τ. αποτελούσε απειλή στα νώτα τους προκειμένου να επιτεθούν κατά του Συντάγματος Χωροφυλακής Μακρυγιάννη ,άρχισαν να βάλλουν  με όλμους το οίκημα από τα υψώματα του Αρδηττού, του Φιλοππάπου, του Λυκαβητού και με ελεύθερους σκοπευτές από τα γύρω κτίρια. 
Οι Δόκιμοι έμειναν στις θέσεις τους όλη την νύχτα.
Το απόγευμα της επόμενης μέρας ,η δύναμη αυτή αντεκατεστάθει από την υπόλοιπη δύναμη της Σχολής.
Λίγη ώρα μετά εξεδηλώθει η μεγάλη επίθεση κατά του Συντάγματος Χωροφυλακής. Συγχρόνως με την επίθεση αυτή ,οι ελασίτες  επετέθησαν από διάφορες πλευρές και κατά των θέσεων επαφής της Σχολής με το Σύνταγμα.
Σκοπός ,των επιθέσεων αυτών ήταν να καθηλωθούν οι Δόκιμοι και να μην βοηθήσουν τους αμυνόμενους Χωροφύλακες
Περί την 1630 ώρα ,μετεδόθη δραματική έκληση των αμυνομένων ,όπως με κάθε θυσία οι Δόκιμοι ,χτυπήσουν τους ελασίτες ,οι οποίοι με δυναμίτη είχαν ανοίξει δύο ρήγματα στον μανδρότοιχο και ετοιμάζονταν να εισορμήσουν
Τότε ακριβώς ο επί κεφαλής της Δυνάμεως των Δοκίμων Αστυνόμος ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
διατάσσει επίθεση κατά των ελασιτών που ήταν συγκεντρωμένοι στην οδό Διον. Αρεοπαγίτου,
Η  επίθεση των Δοκίμων ήταν  κάτι παραπάνω από σφοδροτάτη ,κατόρθωσαν δε να τους
απωθήσουν προς την πλατεία Κουκακίου, λύσαντες την πολιορκία από βορρά.
Κατά την επιχείρηση αυτή η Σχολή είχε δύο σοβαρά τραυματίες.
Τους  Δοκ.Υπαστυν. Μ.ΧΑΛΚΙΑ ,και Β.ΠΑΝΟΥΣΑΚΗ.
A. επιτυχία αυτή ,και η σφοδρότητα της επίθεσης ενθουσίασε τους αμυνόμενους Χωροφύλακες ,και όταν καποιοι ήλθαν σε επαφή με τους Δοκίμους εναγγαλίζονταν με δάκρυα στα μάτια.
Οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι ,παρόλο το σφοδρό πυρ που εδέχοντο κράτησαν τις θέσεις τους όλη την νύχτα της 9-10\12\1944,υπό συνεχή βροχή.
Την επομένη ημέρα ,όταν κατέφθασαν Μηχανοκίνητες Αγγλικές Δυνάμεις ,οι Δόκιμοι διετάχθησαν να μεταβούν τέρμα Αιόλου ,προς ενίσχυση αυτού του τομέα. Κατά την αποχώρηση τραυματίστηκε ελαφρά ο Δόκ. Υπαστυν.,Γ. ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ.
Ας δούμε όμως και  περιληπτικό απόπασμα από την επίσημη αναφορά του Αστυν.Δ\ντού ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ Ι. Δ\τού της Σχολής Υπαστυνόμων
 
'''.... 7 Δεκεμβρίου : Δι εγγράφου Διαταγής του Αρχηγού Α.Π., [Αρχηγός ΣΑΜΠΑΝΗΣ 
ΑΘΑΝ.].συνεστήθη το Α Τμήμα Α.Π. [ όχι Αστυν Τμήμα Τάξεως], με δύναμη τους ΔΟΚΙΜΟΥΣ  ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥΣ και Μαθητάς ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΕΣ.
 Διοικητής ωρίσθη ο υποφαινόμενος 
 Αστυν.Δ\ντής Α [ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ Ι.], και Υποδιοικητής ο Αστυν Δ\ντής  Β,ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΣΩΤ. 
Αμα την λήψη της διαταγής μετέβην στην αίθουσα της Βουλής όπου η Σχολή Αρχιφυλάκων και 
ανήγγειλα δια προσλαλιάς την ΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗ του ΤΑΓΜΑΤΟΣκαι ενεθουσίασα τους Ανδρες.
.
9 Δεκεμβρίου : την 1400 ώρα αποστέλλω την 1 και 3 Διμοιρίαν του 3 Λόχου της ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ,υπό τους Αστυνόμους ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓ και ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ Β.στο Β.Α\Τ, το οποίο είχε καταληφθεί υπό των κομμουνιστών ,προς αντικατάστασιν δυνάμεως του ΙΑ Α\Τ., η οποία από την προτεραία είχε ανακαταλάβει το Τμήμα.
Καθ όλην την νύχτα και την επομένη ,οι Δόκιμοι επολέμησαν γενναίως κατά των κομμουνιστών εις την συνοικίαν Μακρυγιάννη,  οι οποίοι ήσκουν πίεσιν κατά του ωχυρωμενου εν τω οικηματι 
Συντάγματος Χωροφυλακής .Ανεκούφισαν δε μεγάλως το πολιορκούμενο Σύνταγμα 
 
10 Δεκεμβρίου: Την 1200 ώραν εγκαταλείπομεν τα Παλαιά Ανάκτορα και εγκαθιστάμεθα στο 
οίκημα του φιλολογικού Συλλόγου ΄΄Παρνασσός''
Την δύναμιν  του τάγματος ],οδήγησα σε αραιά τάξη ,καθ όσον έπιπτον πανταχού όλμοι. Αφού εγκατέστησα τους ανδρες στις αίθουσες ,ετοποθέτησα φρουράν πέριξ του οικήματος ,και εις τρείς ταράτσας και προέβην εις έρευνα των πέριξ οικιών, ήλθον δε σε επαφή με το Α Α\Τ ,στην οδό Λέκκα , [ Δ\της ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ] .Παρέλαβα 16 αυτόματα τα οποία διένημα στους άνδρες. Ετοποθετήθησαν εις το Τάγμα 9 Υπαστυν. ,προερχόμενοι απο την Δ.Ε Υ., Επίσης ετοποθετήθησαν και 4 Λοχαγοί του Στρατού. 
Οι όλμοι έπιπτον βροχηδόν πέριξ του κτιρίου ΄Παρνασσός ΄ ,τρεις δε έπληξαν και τον Ναό του Αγίου Γεωργίου Καρύτση, ευτυχώς άνευ θυμάτων ,εκτός μιας κορασίδας φονευθείσης επί του πεζοδρομίου.
Την 1500 ώραν αποστέλλω την 2 και 3 Διμοιρία [ Σχολή Υπαστυνόμων ], δυνάμεως 33 ανδρών υπό τον Αστυνόμον ΜΑΡΙΟΛΗ ΠΑΝ. στο Β.Α\'Τ. ,προς αντικατάστασιν των δύο Διμοιριών που έχαν 
σταλή από της χθές. Οι άνδρες της Διμοιρίας αυτής επολέμησαν γενναίως  ,τους κομμουνιστάς που 
πολιορκούσαν το Σύνταγμα Χωροφυλακής Μακρυγιάννη,καθ όλην την ημέρα και νύκτα .Την 1700 ώρα ετραυματίστηκαν δι όλμου στην οδό Δ.Αρεοπαγίτου ,καθ στιγμήν επολέμουν ,οι Δοκιμοι Υπαστυνόμοι, ΧΑΛΚΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ , ΚΟΛΙΝΙΑΤΗΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ ,και ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,σοβαρώτερα των άλλων.
11 Δεκεμβρίου: .........Την 0800 ώραν έστειλα μια Διμοιρία στο Β.Α\Τ. , προς αντικατάστασιν της 
από της προηγουμένης ημέρας σταλείσης Διμοιρίας του Αστυνόμου ΜΑΡΙΟΛΗ. Η Δ ιμοιρία όμως αυτή επέστρεψε κατά την 1100 ,καθόσον το Σύνταγμα δεν είχεν ανάγκη ενισχύσεως ,ως ενισχυθέν υπό των Αγγλων. Την 0800 ώρα σε αυτή την περιφέρεια του Β Α\Τ τρυματίστηκε ελαφρά ο 
Δόκιμος Υπαστυνόμος ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Χ.......'''
Ερευνα -παρουσίαση ΘΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Α.Χ. ΕΤΟΣ ΚΘ 536-537.
ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΟΙ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Δ.Τ. ΔΑΒΑΚΗΣ  ΟΜΙΛΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ,ΟΤΑΝ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ..ΤΙΜΟΥΣΕ  ΑΥΤΟΎΣ που έκαναν το χρέος τους εναντίον οποιουδήποτε ήθελε επιχειρήσει την κατάλυση της νόμιμης εξουσίας δια της βίας'', όπως τόνισε ο ομιλών Υπουργός.
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ .ΥΠ. ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ - Αντιγραφή 100

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΟΚ ΥΠΑΣΤ.ΜΑΚΡΤΥΓ. - Αντιγραφή 100 

 ΔΑΒΑΚΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 1980 - Αντιγραφή200

Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αστυνομίας Πόλεων

Βερανζέρου 30, 4ος Όροφος
Αθήνα, 10432
ΑΤΤΙΚΗ
Τηλ. 210-5221346
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Φόρμα Επικοινωνίας